Den hellige Mikael Hy (~1808-1857)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Mikael Hy (egentlig Mikael (Micae) Hy Dình ) ble født ca 1808 i Nhu Lam i Thùa Thiên i Cochinkina i Vietnam. Selv om han var født i en kristen familie, ble han stormandarin og tilsynsmann for de kongelige silkespinneriene. I lang tid praktiserte han ikke troen, men etter hvert ble den høye embetsmannen leder og beskytter for sine medkristne. Av den grunn ble han halshogd den 22. mai 1857 i An Hòa nær Hue.

Han ble saligkåret av den hellige pave Pius X den 2. mai 1909 og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Mikael kan også minnes på dødsdagen 22. mai.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53