Den salige Maria López de Rivas (1560-1640)

Minnedag: 13. september

Den salige Maria López de Rivas; from «Los Santos Carmelitas» by Spanish Carmelite author/artist Rafael Lopez-Melus
Ordensnavn: Maria av Jesus

Den salige María López de Rivas ble født den 18. august 1560 i Tartanedo i provinsen Guadalajara i Aragón i Spania. Hun kom fra en adelsfamilie. Da hun var fire år gammel, døde hennes far, og som eneste barn arvet hun en betydelig formue. Hun ble sendt til Molina de Aragón for å bli oppdratt av sine besteforeldre på farssiden. Hennes åndelige oppdragelse ble betrodd til en jesuitt ved navn de Castro. Da hun var 17 år, søkte hun om å bli opptatt i den nylig grunnlagte reformerte (uskodde) karmelittordenen (Ordo Sororum Discalceatarum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCD).

Den hellige Teresa av Ávila, grunnlegger av ordenen, aksepterte henne for klosteret i Toledo. Hun må ha hatt høye tanker om Maria, for hun skrev til priorinnen: «Jeg sender med henne en medgift på 5000 scudi, men jeg må si at jeg villig skulle ha gitt minst like mye for å beholde henne selv. Hun bør ikke betraktes som likeverdig med resten – med Guds hjelp er mitt håp at hun har det i seg til å bli noe ekstraordinært».

Maria ble ikledd drakten i karmelittklosteret i Toledo den 12. august 1577 og tok klosternavnet Maria av Jesus (María de Jesús). Men hennes fysiske helse ga alvorlig grunn til alarm, og et år senere var det snakk om ikke å tillate henne å avlegge sine løfter. Men igjen grep Teresa inn: «La dem tenke omhyggelig over hva de gjør, for hvis de ikke tillater sr. Maria av Jesus å avlegge sine løfter, vil jeg bringe henne til Ávila, og det huset som har henne, vil bli det heldigste av alle. Hvis det var opp til meg, ville jeg like å ha henne med meg uansett hvilket kloster jeg bodde i, selv om hun måtte tilbringe hele livet i sengen». Dette gjorde at vektskålen svingte avgjørende til Marias fordel, og hun avla løftene den 8. september 1578.

Hun måtte slett ikke tilbringe livet i sengen, for til tross for vedvarende dårlig helse og mange personlige vanskeligheter, skulle hun leve et langt og aktivt liv som karmelitt. Resten av sitt liv, 63 år, tilbrakte hun i dette klosteret, med unntak av en kort periode i 1585 da hun bidro til en grunnleggelse i Cuenca. I 1583 ble hun utnevnt til novisemester, bare 23 år gammel, og dette embetet hadde hun ved en rekke anledninger, også i Cuenca. Hun innehadde også embetene som priorinne og subpriorinne mer enn en gang mellom 1587 og 1627. Første gang hun ble valgt til priorinne, var hun 31 år gammel. Teresa av Avila selv satte svært stor pris på Maria, som regelmessig ble spurt om råd av geistlige og politikere. Selv kong Filip II oppsøkte henne.

Under hennes siste periode som priorinne ble det rettet falske anklager mot henne fra en nonne, og hun ble tvunget til å trekke seg tilbake. Uten å la seg avskrekke av holdningen til noen medlemmer av ordenen, inkludert provinsialen og generalen (Teresa var død i 1582), klarte hun å se ting i perspektiv og viste alltid stor respekt for autoritet. I mellomtiden ignorerte de mer våkne søstrene i kommuniteten anklagene og gjeninnsatte henne som novisemester. Hun ble renvasket tyve år senere og gjenvalgt som priorinne.

Teresa av Ávila hadde forstått Marias indre styrke fra begynnelsen, og det var uten tvil denne som holdt henne gående. Hun levde konstant i Guds nærvær, og det i en slik grad at Teresa snakket godmodig om behovet for å «distrahere» henne med arbeid i sakristiet eller i sykestuen, og hun hadde en spesiell hengivenhet til Jesu hellige hjerte og fikk ofte inspirasjon fra liturgien. Hun fikk ry som helgen mens hun ennå var i live.

Hun døde den 13. september 1640 i Toledo. Alle nonnene ble bedt om edfestede vitnesbyrd om hennes hellighet. Av en eller annen grunn tok det tre århundrer før hennes sak endelig ble åpnet i 1926. Hun ble saligkåret den 14. november 1976 av pave Paul VI (1963-78). Hennes minnedag oppgis vanligvis til dødsdagen 13. september, men i den reformerte karmelittordenen feires hun den 12. september.

av Webmaster publisert 06.10.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53