Den salige Marianus Konopinski (1907-1943)

Minnedag: 1. januar

Den salige Marianus Konopinski (pl: Marian) ble født i 1907 og var sekularprest i erkebispedømmet Poznan. Han var kapellan i menigheten «De hellige erkeengler» i Poznan, og samtidig studerte han sosialvitenskap på universitetet der. Etter arrestasjonen i september 1939 kom han til forskjellige fengsler, og endte i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige.

Han døde den 1. januar 1943 som et resultat av de pseudomedisinske eksperimentene som han ble utsatt for. Hans siste ord til en venn var: «Vi ses i Guds rike». Et vitne til hans lidelser og død skrev: «P. Marian var forent med Gud i bønner. Hver dag i de første dagene ba vi hele rosenkransen i forskjellige intensjoner. Men etter et par dager, da sykdommen ble sterkere, kunne han bare sukke fromt og ofre lidelsene for Gud» (p. Henryk Kaliszan).

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 36 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 1. januar, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53