Den salige Markus dei Marconi (1480-1510)

Minnedag: 24. februar

Den salige Markus dei Marconi (1480-1510)

Den salige Markus dei Marconi (it: Marco) ble født i 1480 i Migliarino i utkanten av Mantova i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han kom fra en fattig familie. Han sluttet seg som sekstenåring til den salige Peter Gambacorta av Pisas orden av eremittmunker, kalt «Den hellige Hieronymus' fattige brødre», i klosteret St. Matteus i Migliarino. Der tilbrakte han hele sitt liv i bønn og bot.

Han døde den 24. februar 1510 i Migliarino. Hans grav ble et valfartsmål, og ved en identifisering av relikviene ble hans legeme funnet intakt. Da klosteret i Migliarino ble ødelagt i krigen mellom keiseren av Østerrike og hertugen av Mantova, flyttet munkene inn i byen og bygde et nytt kloster og en ny kirke. Freden varte i 150 år til Napoleonstiden, da klosteret ble oppløst og kirken ødelagt. Markus' relikvier fant sitt endelige hvilested i katedralen.

Markus ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 2. mars 1906 av den hellige pave Pius X (1903-14), som selv hadde vært biskop av Mantova. Hans minnedag er dødsdagen 24. februar.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53