Den salige Maria Magdalena Martinengo (1687-1737)

Minnedag: 27. juli

Den salige Maria Magdalena Martinengo (1687-1737)

Den salige Maria Magdalena (it: Maria Maddalena) ble født som Margareta Martinengo da Barca [di Barco] (it: Margherita) den 5. oktober 1687 i Brescia i regionen Lombardia i Nord-Italia. Hun kom fra en betydelig adelsfamilie, og hennes far, grev Leopardo, var kaptein av den venetianske republikk. Moren, Margherita Secchi d'Aragona, døde etter fem måneder på grunn av komplikasjoner etter fødselen. Margareta hadde arvet hennes navn.

Hun vokste opp i en uforstyrret atmosfære, men hun var alltid svakelig, spesielt hadde hun mageproblemer. Som barn viste hun bråmodne tegn på fromhet, og som femåring tok hun Jomfru Maria som mor og modell. Hun praktiserte legemlige botsøvelser og opplevde psykologiske forstyrrelser i forbindelse med sine åndelige øvelser. I tidlig alder bestemte hun seg for å «imitere alt i helgenenes liv».

Som tiåring ble hun mottatt av augustinerinnene, hvor hun hadde to tanter, for å perfeksjonere sin utdannelse og sin spiritualitet. To år senere dro hun til benediktinerne, hvor to andre tanter var nonner. Men de tok mer hånd om hennes fremtidige sosiale posisjonering enn av den indre lidelsen hun gjennomlevde. Som trettenåring avla hun kyskhetsløfte.

Tre år senere hadde faren arrangert et godt ekteskap for henne, men Margareta sa at hun ville bli kapusinersøster. Dette møtte sterk motstand, og flere måneder med usikkerhet fulgte. Etter en reise sammen med faren til Venezia tilbrakte hun en hel natt i bønn, og deretter tok hun den endelige avgjørelsen.

Som 18-åring trådte hun den 8. september 1705 inn hos kapusinerklarissene (Ordo Sanctae Clarae Capucinae – OSCCap) i klostret Vår Frue av Snøen i Brescia. Hun avla løftene i 1706 og tok klosternavnet Maria Magdalena. Hun tjente i tre perioder som novisemester og i 1732 ble hun abbedisse, i 1736 ble hun gjenvalgt. I disse embetene viste hun betydelige evner og en velkommen balansert dømmekraft, som til tider ser ut å ha forlatt henne i hennes private liv.

Hun levde et liv preget av ekstreme botsøvelser. Hennes største hengivenhet var til Vår Herres lidelse og spesielt hans lidelser fra tornekronen, og etter hennes død ble en sirkel av skarpe sårmerker oppdaget rundt hennes hode. Men de som kjente henne, snakket om hennes ydmykhet, hennes kjærlighet til stillheten, hendes milde tale og hennes åpenbare uselviske hengivenhet til ordenslivet, og hun utførte et fruktbart apostolat blant besøkende til klosteret. Hennes spiritualitet var essensielt kristosentrisk, basert som den var på den lidende Frelseren, inkarnasjonen og eukaristien.

Den 18. juli 1734 hadde hun en første lungeblødning, som hun fortalte om til noen få. Hennes kropp, som allerede var utslitt av mange botsøvelser, forfalt raskt. Den 12. juli 1736 var hun nylig gjenvalgt abbedisse, men det var klart at hun ikke hadde lenge igjen. De siste månedene var preget av store smerter, men hun mediterte over Kristi lidelse.

Hun døde den 27. juli 1737 i Brescia. Hun ble saligkåret den 3. juni 1900 (dokumentet (Breve) var datert den 18. april) av pave Leo XIII (1878-1903). Hennes minnedag er dødsdagen 27. juli.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 27.08.2018 - 18:28