Den salige Markus Scalabrini av Modena (~1420-1498)

Minnedag: 21. september

Den salige Markus Scalabrini av Modena (~1420-1498)

Den salige Markus Scalabrini (it: Marco) ble født rundt 1420, trolig i Mocogna ved Modena i regionen Emilia-Romagna i Nord-Italia, og han kalles også Markus av Modena. Han kom fra adelsfamilien Scalabrini. Han sluttet seg til dominikanerordenen (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) i Modena og ble presteviet.

Han hadde stor suksess som forkynner i Nord- og Midt-Italia. I mange år var han prior i dominikanerklosteret i Pesaro, og i denne perioden ble mange mirakler tilskrevet ham. Det beste kjente var helbredelsen av sønnen til en lokal lege, et mirakel som ble attestert av mange seriøse vitner.

Han døde den 21. september 1498 i Pesaro og ble gravlagt i dominikanerkirken der. Senere ble hans legeme overført til kapellet viet Vår Frue av Rosenkransen, hvor det ble æret hvert år på 2. pinsedag. Da kapellet ble ødelagt etter opphevelsen av de religiøse ordenene, ble relikvaret flyttet til fransiskanerkirken. Hans legeme var i katedralen mellom 1912 og 1949, da Modena ba om å få relikvaret. Det er nå i dominikanerkirken i Modena.

Markus ble saligkåret den 10. september 1857 ved at hans kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er dødsdagen 21. september, men 23. september nevnes også.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53