Den salige Magdalena Katarina Morano (1847-1908)

Minnedag: 26. mars

Den salige Magdalena Katarina Morano (1847-1908)

Den salige Magdalena Katarina Morano (it: Maddalena Caterina) ble født den 15. november 1847 i Chieri nær Torino i Piemonte i Nord-Italia. Hun var den yngste av åtte barn av Francesco Morano og Caterina Pangella. Hun ble døpt dagen etter. Hun kom fra en stor familie som ikke var rike, men svært ansette. I 1849, under krigen mellom Østerrike og Piemonte, flyttet familien til Buttigliera d'Asti, morens hjemsted. Der begynte Magdalena på grunnskolen.

Men da hun var åtte år, døde hennes far den 7. mai 1855 og samme måned hennes eldste søster Francesca, så unge Magdalena måtte ut og arbeide i vevstolen allerede som tiåring for å bidra til familiens underhold. En slektning som var prest, tok seg til slutt av henne og sørget for at hun fikk den nødvendige skolegang.

Sognepresten i Buttigliera d'Asti ga henne ansvaret for barnehagen i menigheten. Det arbeidet utførte hun godt, til tross for at hun bare var fjorten år gammel. Men samtidig klarte hun også å studere videre på en skole i Pinerolo, og hun fikk i 1866 sitt diplom som grunnskolelærer, nitten år gammel. Hennes studier økte hennes kunnskaper om den kristne lære og hennes lengsel etter å bli en helgen. Hun ønsket å tre inn i ordenslivet, men hennes families behov gjorde at hun måtte vente. I tolv år arbeidet hun som en landsens skolelærer i Montaldo, samtidig som hun drev katekeseundervisning i den lokale menigheten.

Hun dro for å snakke med den hellige Johannes Don Bosco og be om råd i forbindelse med sitt klosterkall. I 1878 hadde hun klart å spare sammen nok til å dekke morens fremtidige behov, og da trådte hun inn i kongregasjonen «Døtre av Maria, de kristnes hjelp (Auxiliatrix)» (Figlie di Maria Ausiliatrice – FMA), en kongregasjon som var blitt grunnlagt i 1872 av Don Bosco og den hellige Maria Mazzarello. Magdalena var en mønsternonne, og etter et kort, men intenst novisiat avla hun sine første løfter den 4. september 1879. I 1881 tillot Don Bosco henne å bli sendt til Trecastagni nær Catania på Sicilia for å lede et eksisterende institutt for kvinner. Hun klarte å fornye dette ordensinstituttet inspirert av de salesianske metodene.

Sicilia ble hennes annet hjem, og hun hadde et variert og fruktbart apostolat der. Hun ble den første leder for oppdragelsesanstalten i Alì Marina (nå Alì Terme) i provinsen Messina, deretter første inspektør. I de 26 årene hun virket på Sicilia, oppsto det nitten hus, tolv oratorier, seks skoler, fem barnehjem, elleve laboratorier og tre straffeanstalter. Hun åpnet nye ordenshus, etablerte aktiviteter for elever etter skoletid og syskoler og hun utdannet lærere. Men det som sto hennes hjerte nærmest, var katekesen, ettersom hun var overbevist om at formasjonen av den kristne samvittighet var grunnlaget for personlig modenhet og all sosial fremgang. Hun koordinerte katekesen i atten av Catanias kirker og utdannet mange kateketer, både ordensfolk og legfolk, for å bringe det kristne budskap til trengende gutter og jenter.

Den salige Magdalena Katarina Morano, bronsestatue fra 1999 på Piazza M. Morano i Città di Alì TermeMagdalena Katarina arbeidet i 25 år på Sicilia som superior både lokalt og som provinsial. Hun hjalp frem mange unge kall og ledet søstrene i henhold til kongregasjonens medgrunnleggerske, Moder Maria Mazzarello. Magdalena Katarina døde den 26. mars 1908 i Alì Marina, 61 år gammel. Hennes legeme ligger i et glasskrin i kirken til Instituto di Maria Ausiliatrice i Alì Terme.

Den 12. juli 1935 ble hennes saligkåringsprosess innledet. Den 1. september 1988 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 28. januar 1994 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Hun ble saligkåret av paven den 5. november 1994 i Catania på Sicilia på hans fjerde pastoralbesøk på øya. Hennes minnedag er dødsdagen 26. mars.

av Webmaster publisert 02.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53