Den hellige Mikael My (1804-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Mikael My (egentlig Mikael (Micae) My Huy Nguyen) ble født i 1804 i Ke Vinh i provinsen Hanoi (Hà Nôi) i Vietnam. Han var borgermester for Ke Vinh, og en gift mann. Han ble halshogd sammen med sin svigersønn, den rike bonden Antonius Peter Dich, og presten Jakob Nam, som svigersønnen holdt skjult, den 12. august 1838 i Bay Mâu.

Mikael ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Mikael kan også minnes på dødsdagen 12. august.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53