Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

Den hellige Modan (6. årh.)

Minnedag: 4. februar

Den hellige Modan forkynte evangeliet i Sterling, Falkirk og langs The Forth i Skottland. Han minnes den 4. februar.