Den salige Martin Oprzadek (1884-1942)

Minnedag: 18. mai

Den salige Martin (pl: Marcin) ble født som Johannes Oprzadek (pl: Jan) i 1884 og var legbror i fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Han bodde i et fransiskanerkloster i Wloclawek. Han var trofast mot ordensregelen, from og svært god mot sine medmennesker.

Etter arrestasjonen i 1940 ble han deportert til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Der ble han valg ut til den såkalte «uføretransporten», sendt til Hartheim ved Linz i Østerrike og gasset i hjel den 18. mai 1942. «Like til døden i leiren forble han et bønnens menneske, full av tillit til Guds Forsyn.» (Wincenty Kula).

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 66 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 18. mai, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53