Den salige Mikael Ozieblowski (1900-1942)

Minnedag: 31. juli

Den salige Mikael Ozieblowski (pl: Michal) ble født i 1900 og var sekularprest i erkebispedømmet Warszawa i Polen. Han var vikarprest i menigheten i Kutno, en apostel for de fattigste ved det at han hadde en særlig omsorg for dem. Han ble arrestert i oktober 1941 og ført til konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige.

Der døde han den 31. juli1942 som følge av mishandling og sult. Han holdning gjorde dypt inntrykk. To av hans medfanger oppsøkte etter krigen p. Mikaels nærmeste familie for å fortelle dem at han gjennom hele oppholdet i leiren tjente sine medfanger som prest på en ualminnelig måte og viste en heroisk kjærlighet til Gud og sine neste helt til døden.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 49 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 31. juli, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53