Den salige Magdalena Panattieri (~1443-1503)

Minnedag: 13. oktober

Den salige Magdalena Panattieri (~1443-1503)

Den salige Magdalena Panattieri [Panatieri] (it: Maddalena) ble født rundt 1443 i den lille byen Trino (Trino-Vercellese) i bispedømmet Vercelli i regionen Piemonte på grensen til Lombardia i Nord-Italia. Hennes ideal var den hellige Katarina av Siena, og i likhet med henne ble hun dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici – TOSD) i sitt eget hjem. Hun avla kyskhetsløfte og sluttet seg til en gruppe av kvinnelige tertiarer som viet sitt liv til gode gjerninger og fromhet.

Hun fikk snart et navn i byen, tok seg av barn og fattige og tilbrakte tiden i bønn og bot for omvendelse av syndere. Hun var spesielt opptatt av ågerkarler, og hun formante og refset dem offentlig. Samtidig utviklet hennes eget åndelige liv seg i en slik grad at hun nådde høydene av kontemplativ bønn og opplevde ofte ekstatiske visjoner. På grunn av sitt ry ble hun utnevnt til å undervise kvinner og barn i et kapell som var tilknyttet dominikanerkirken, og det var en slik suksess at prester og ordensfolk også begynte å komme, og dominikanske noviser ble sendt for å lytte til henne.

Gjennom hennes anstrengelser ble dominikanerbrødrene i byen overtalt til å innføre en strengere observans av sin regel, og hun inviterte den salige reformatoren Sebastian Maggi til å besøke byen for å innlede denne reformen. Innbyggerne ga Magdalena æren for det faktum at Trino ble spart for angrep under den franske invasjonen i de italienske krigene, og det blir sagt at hun forutså noen av de katastrofale resultatene av disse krigene. Allerede før hun døde, ble hun i hjembyen æret som helgen og tilskrevet mirakuløse evner.

Hun døde den 13. oktober 1503 i Trino. Hennes grav ble raskt et valfartsmål og tiltrakk seg et stort antall pilegrimer. Hennes relikvier ble ødelagt, muligens i bombardementet i 1639. Restene ble gjemt i oratoriet for St. Peter martyr og gjenfunnet i 1964. Med tillatelse fra Den hellige Stol ble de i 1970 flyttet inn i kirken.

Magdalena ble saligkåret den 25. august 1828 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Leo XII (1823-29). Hennes minnedag er dødsdagen 13. oktober. I 1964 ble det oppdaget et skjellett som noen hevdet var Magdalenas, men det finnes ingen konkluderende bevis for denne forbindelsen, og de kirkelige autoritetene har ikke kommet med noen uttalelse i saken.

av Webmaster publisert 21.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:47