Den salige Mikael Piaszczynski (1885-1940)

Minnedag: 20. desember

Den salige Mikael Piaszczynski (pl: Michal) ble født i 1885 og var sekularprest i bispedømmet Lomza. Han var professor og åndelig veileder ved presteseminaret i Lomza. Han var opptatt av teologisk dialog mellom katolikker og jøder og innbød rabbier til seminaret.

Han ble arrestert i april 1940 og sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen i Tyskland. I sine lidelser forble han alltid en åndelig styrke for andre; respektert som «hellig prest». Han døde i leiren den 20. desember 1940 i av sult og sykdommer.

En medfange fra leiren bevitnet om ham: «Da oppsynsmannen i vår brakke tok det daglige brødet fra jødene, delte p. Piaszczynski sin porsjon brød med Kott, en jødisk advokat fra Warszawa. Og han som alltid hadde sagt at han skulle ønske at han i hvert fall en gang i livet kunne spise seg mett. Da han tok imot brødet, sa jøden: «Dere katolikker tror at i deres kirker er Kristus i brødets skikkelse. Og jeg tror at i dette brødet er Kristus som ba deg dele dette brød med meg» (p. Kazimierz Hamerszmit).

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 34 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 20. desember, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:47