Den salige Maria Mancini av Pisa (1355-1431)

Minnedag: 28. januar

Den salige Maria Mancini av Pisa (1355-1431)

Den salige Maria ble født som Katarina Mancini (it: Caterina) rundt 1355 i Pisa i regionen Toscana i Midt-Italia. Hun kom fra en adelig familie. Fra barndommen mottok hun ekstraordinære mystiske gaver, for eksempel fikk hun som treåring en himmelsk advarsel om at verandaen hvor barnepiken hadde plassert henne, ikke var trygg. Hennes skrik tilkalte barnepiken, og de hadde knapt forlatt verandaen da den kollapset. Hun var også i stand til å se sin verneengel helt fra barndommen. Da hun var fem år gammel, fikk hun i en ekstase se kjelleren i et palass i Pisa hvor Peter Gambacorta, en av de ledende borgerne, ble torturert. På Katarinas bønn brast tauet og mannen ble satt fri. Jomfru Maria ba den lille jenta om å be hver dag for denne mannen, fordi han en dag ville bli hennes velgjører.

Katarina ville selv helst ha trådt inn i et kloster, men hun var lydig mot foreldrene og ble gift allerede som tolvåring med Baccio Mancini, men ble enke med to barn som 16-åring. Hun ble tvunget til å gifte seg igjen med Guglielmo Spezzalaste, men mistet sin andre mann åtte år senere. Før hun var 25 år var hun blitt enke to ganger, og hadde fått syv barn, men de fleste av dem døde mens de var små, og bare et av barna var i live da hun ble enke for andre gang, og Katarina fikk i en visjon vite at også dette barnet snart skulle tas fra henne. Hun nektet å gifte seg for tredje gang og viet seg til bønn og veldedig arbeid.

Hun utarbeidet seg snart en streng timeplan med bønn og godt arbeid, faste og botsøvelser. Hun pleide de syke og de fattige og brakte dem inn i sitt eget hjem og betraktet dem som Vårherre selv. Hun ga det hun eide til de fattige og arbeidet for dem med sine egne hender. En gang pleide hun en fattig ung mann som var syk og trengte både mat og medisiner. Hun tok seg omhyggelig av hans sår, og hun fikk sin belønning i en visjon som fortalte henne at det var Kristus selv hun hadde tjent.

På den tid besøkte den hellige Katarina av Siena Pisa, og de to kvinnene ble forent i et hellig vennskap. En dag mens de ba sammen i dominikanerkirken i byen, ble de omgitt av en lysende sky som det fløy en due ut fra. De konverserte med glede om åndelige spørsmål, og ble gjensidig styrket av møtet. Katarina ble først dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici – TOSD). Senere trådte hun inn hos dominikanerinnene (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) i klosteret Santa Croce i Pisa. Hun fikk navnet Maria som ordensnavn, og det er dette navnet hun er kjent under.

På grunn av pestens herjinger og det store skismaet i Kirken var mange klostre blitt avslappede i sin observans og levde ikke et fellesliv, og dette gjaldt også Santa Croce. Maria Katarina begynte et monastisk liv i dets opprinnelige strenghet, og sammen med den salige Klara Gambacorta av Pisa forsøkte hun å reformere klosteret, men de fleste nonnene nektet å følge dem. Men innen fire år fikk Klara med hjelp fra faren og stemoren bygd et nytt kloster for seg. Klaras far var nettopp den Peter Gambacorta som Maria hadde sett i en visjon som 5-åring (Klaras bror var den salige eremitten Peter Gambacorta av Pisa).

Det nye klosteret ble vigslet i 1385, og de fikk følge av de få nonnene fra Santa Croce som ville følge en streng observans av regelen til de kontemplative dominikanerinnene. Begge kvinnene var spesielt bestemt på å innføre strenge regler om fattigdom og klausur i det nye huset. Ingen menn ble tillatt i klosteret, bortsett fra biskopen og ordenens generalmagister. Klara var først subpriorinne i klosteret, deretter priorinne. Klosteret hadde store økonomiske vanskeligheter så lenge Klara levde, men likevel insisterte hun på å bruke et stort legat til å grunnlegge et hospital for foreldreløse i stedet for å bruke det på klosteret.

Maria var benådet med mange visjoner og var nesten konstant i bønn. Da Klara døde i 1419, ble Maria priorinne, og hun styrte det med rettferdighet og hellighet til sin død den 22. januar 1431 i Pisa. Hun ble gravlagt i klosterkirken San Domenico i Pisa.

Hun ble saligkåret den 2. august 1855 ved at hennes kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hennes minnedag er 28. januar, men 22. desember nevnes også. Dominikanerne minnes henne den 30. januar.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:47