Den hellige Melchior Garcia Sampedro (1821-1858)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Melchior Garcia Sampedro ble født i 1821 i Cortes i Asturias i Spania. Han sluttet seg til dominikanerordenen, ble presteviet og sendt til Vietnam. Her ble han utnevnt til apostolisk vikar for Øst-Tonkin og bispeviet. Mellom 1856 og 1862 var kong Tu Dúcs forfølgelse av Kirken særlig alvorlig i de dominikanske vikariatene i det sentrale Tonkin, og biskop Sampedro led martyrdøden i disse forfølgelsene. Han ble først brutalt torturert med det som kalles «lang-tri» eller langsom død. Bødlene skar først av føttene ved anklene, så ved knærne; så fingrene, armene ved albuene og så videre til biskopen bare var som en lemlestet trestamme. Til slutt ble han halshogd. Dette skjedde den 28. juli 1858 i Nam Dinh

Fem av martyrene i denne forfølgelsen ble saligkåret i 1906, og i 1917 ble ikke mindre enn 2078 saker åpnet. I 1951 ble en representativ gruppe på 25 av disse valgt ut for saligkåring. Lederne for denne gruppen var biskopene Sampedro og Josef Maria Diaz Sanjurjo. De andre 23 martyrene i gruppen var fra Tonkin, 19 av dem legfolk. De ble saligkåret den 29. april 1951 av pave Pius XII og helligkåret i gruppen av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men biskop Sampedro kan også minnes på dødsdagen 28. juli.

av Webmaster publisert 07.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:47