Den salige Montford Scott (~1550 - 1591)

Minnedag: 22. november

En av Åttifem salige martyrer fra England, Skottland og Wales

Den salige Montford Scott (eller Monford Scot) ble født ca 1550 Hawkestead i bispedømmet Norwich i England. Han begynte på Det engelske Kollegiet i Douai i 1574. Han ble presteviet i 1575 og dro på oppdrag til England i 1577. Han ble lagt merke til for sin avholdenhet og fromhet, som det ble sagt at han ble arrestert for. Han ble henrettet i Fleet Street i London i 1591 ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», ca 41 år gammel.

Han ble saligkåret av pave Johannes Paul II den 22. november 1987 som en av Åttifem martyrer av England, Skottland og Wales. De har felles minnedag 22. november, men han kan også minnes 2. juli.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:47