Den hellige Mstislav I av Kiev (1076-1132)

Minnedag: 15. april

Den hellige Mstislav I av Kiev (1076-1132)

Den hellige Mstislav Vladimirovitsj (ru: Мстислав Владимирович) ble født den 1. juni 1076 i Turov i Russland og døpt med navnet Theodor (ru: Fjodor; Фëдор). Han var eldste sønn av storfyrst Vladimir II Monomakh av Kiev (1113-25) og hans første hustru Gytha av Wessex, datter av kong Harald II av England og Ealdgyth Svanehals. Som tronarving til storfyrstetronen i Kiev hersket Mstislav fra 1088 til 1093 som fyrste av Novgorod («Store Novgorod», Velikij Novgorod), ikke å forveksles med Nizjnij-Novgorod, som nå er Russlands fjerde største by. Fra 1095 til 1117 var han igjen fyrste av Novgorod samt fyrste av Rostov, og deretter var han fra 1117 til 1125 medhersker med sin far som fyrste av Belgorod Kievskij. Da faren døde i 1125, arvet Mstislav tittelen som storfyrste av Kiev etter ham (1125-32).

I 1095 hadde Mstislav giftet seg med prinsesse Kristina av Sverige, datter av kong Inge I (ca 1080-84; ca 1087-1110). De fikk ti barn: 1) Ingeborg av Kiev, som giftet seg med den hellige Knut Lavard (ca 1096-1131) og ble mor til kong Valdemar I den Store av Danmark (1157-82). 2) Malmfrid, som først giftet seg med kong Sigurd I (Magnusson) Jorsalfare av Norge (1103-30) og deretter med kong Erik II Emune av Danmark (1134-37). 3) Eupraxia, som giftet seg med Alexius Komnenos, bysantinsk medkeiser (1122-42), sønn av keiser Johannes II Komnenos (1118-43). 4) Den hellige fyrst Vsevolod Mstislavitsj (ca 1103-38), fyrste av Novgorod (1117-32), Pereslavl (1132) og Pskov (1137-38). 5) Maria, som giftet seg med Vsevolod II Olgovitsj av Kiev, fyrste av Tsjernigov (1127-39) og storfyrste av Kiev (1139-46). 6) Izjaslav II av Kiev (ca 1097-1154), fyrste av Perejaslav (1132), av Turov (1132-34), av Rostov (1134), av Vladimir og Volyn (1134-42), av Perejaslavl (1143-45), storfyrste av Kiev (1146-49; 1151-54). 7) Den hellige storfyrst Rostislav Mstislavitsj (ca 1110-67), fyrste av Smolensk (1125-60), Novgorod (1154) og storfyrste av Kiev (1154; 1159-67). 8) Svjatopolk av Pskov. 9) Rogneda, som giftet seg med Jaroslav av Volinja. 10) Xenia, som giftet seg med Brjatsjeslav av Izjaslavl.

Kristina døde den 18. januar 1122, og senere samme år giftet Mstislav seg igjen, med Ljubava Dmitrjevna, datter av Dmitrij Zaviditsj, en adelsmann fra Novgorod. De fikk to barn: 1) Vladimir II Mstislavitsj (1132-71), fyrste av Dorogobuzj (1150-54; 1170-71), av Vladimir og Volyn (1154-57), av Slutsk (1162), av Tripolje (1162-68) og storfyrste av Kiev (1171). 2) Eufrosyne av Kiev (ca 1130-ca 1193), som giftet seg med kong Géza II av Ungarn (1141-62) i 1146.

Som storfyrste av Kiev ble Mstislav kalt «den store» (ru: Velikij; Великий). Hans liv ble tilbrakt i konstant krig med kumanene (1093, 1107, 1111, 1129), esterne (1111, 1113, 1116, 1130) og fyrstedømmet Polotsk (1127, 1129). I 1096 beseiret han sin onkel Oleg av Tsjernigov ved elven Koloksja og la dermed grunnlaget for det århundrelange fiendskapet mellom hans og Olegs etterkommere.

Men Mstislav fremhevet seg spesielt for sin storsinnede og fredselskende holdning. Han bygde utallige kirker i Novgorod, og av dem er katedralen St. Nikolas (1113) og katedralen St. Antonios kloster (1117) bevart til denne dag. Katedralen St. Nikolas nær Mstislavs palass i Jaroslavs Hoff i Novgorod inneholder fresker fra 1100-tallet som viser hans berømte familie. Senere bygde han også betydelige kirker i Kiev, fremst av dem familiens gravkirke i Berestovo og kirken Vår Frue i Podil. Det såkalte «Mstislav-evangeliet», som ble skrevet på vegne av fyrsten og gitt av ham til Bebudelseskirken i Novgorod, er ganske dyrebart på grunn av anklagene om skisma: I det opptrer navnet Jesus opptil åtti ganger med dobbel vokal i begynnelsen: «Jisus» eller «Jesus».

Mstislav døde den 14. april 1132 i Kiev og ble gravlagt i klosteret St. Theodor i Kiev, som han hadde bygd. Det ble senere stengt, trolig ved mongolenes invasjon. Han ble etterfulgt som storfyrste av sin bror Jaropolk II Vladimirovitsj (1132-39). Han var den siste herskeren av et forent Rus, og ved hans død ble landet revet fra hverandre. Han opptrer prominent i norrøne sagaer under navnet Harald, noe man mener henviser til hans morfar, kong Harold II av England. Gjennom datteren Eufrosyne er Mstislav en av forfedrene til kong Edward III av England (1327-77) og dermed alle etterfølgende engelske og britiske monarker. Gjennom sin mor Gytha er han en del av et bindeledd mellom kong Harold II av England (1066) og den moderne linjen av engelske konger grunnlagt av kong Vilhelm I Erobreren (1066-87), som beseiret ham. Mstislav var tipp-tippoldefar til den hellige fyrst Theodor den sorte av Jaroslavl (ca 1237-99).

av Webmaster publisert 29.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:47