Den hellige Martin Tho (1787-1840)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Martin (Martinô) Tho ble født i 1787 i Ke Báng i provinsen Nam Dinh i Tonkin i Vietnam. Han var skattinnkrever og muligens tjener for presten Martin Thinh. Han led martyrdøden sammen med denne presten den 8. november 1840 i Bay Mâu.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Martin kan også minnes på dødsdagen 8. november.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:47