Den salige Mathurin Le Bous de Villeneuve (de la Villecrohaine) (1731-1792)

Minnedag: 2. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Mathurin Le Bous de Villeneuve (de la Villecrohaine) ble født den 19. desember 1731 i Rennes i Frankrike. Han sluttet seg til jesuittordenen i Paris den 27. september 1751, og etter at ordenen ble oppløst i Frankrike i 1762, ble han kapellan for Benediktinerinnene i Rue Bellechasse i Paris.

I 1791 nektet han å avlegge eden på Sivilkonstitusjonen (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene). Han ble arrestert i siste halvdel av august 1761 og fengslet i karmelittklosteret (Les Carmes) i Rue de Rennes i Paris. Om ettermiddagen den 2. september 1792 var han blant dem som led martyrdøden der ved å bli slått i hjel med klubber. Han var en av 14 jesuitter som døde i Les Carmes.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Mathurin Le Bous de Villeneuve har minnedag 2. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:47