Den salige Mikael Wozniak (1875-1942)

Minnedag: 16. mai

Den salige Mikael Wozniak (pl: Michal) ble født i 1875 og var sekularprest i erkebispedømmet Warszawa i Polen. Han var sogneprest i menigheten i Kutno, en ivrig sjelesørger og initiativtaker i ungdomsarbeidet og grunnlegger av et salesiansk senter i sin menighet (Wozniakow).

Han ble arrestert i september 1941, og åtte måneder etter arrestasjonen døde han den 16. mai 1942 i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige, av utmattelse og den umenneskelige behandlingen han ble utsatt for.

«Prelat Mikael døde etter noen dagers tortur. Jeg tror det var en vakker martyrdød, som dekanen hadde gjort seg fortjent til gjennom et gudfryktig og hellig liv. Han hadde forberedt seg til den over mange år, og spesielt gjennom krigsårene» (p. Tadeusz Rulski).

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 51 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 16. mai, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:47