Den hellige Niketas av Vienne (~380-~450)

Minnedag: 5. mai

Den hellige Niketas (Nicetas, Nicetus, Niketus, Niketius; fr: Nizier, Nicet; lat: Nicetius) skal ha blitt født en gang rundt 380 under keiser Gratian (375-83) i den romerske provinsen Gallia Lugdunensis, nå i Frankrike. Niketas er et navn av gresk opprinnelse (Νικήτας, Nikétas) og betyr «seierrik» (lat: Nicetas). På italiensk Niceta, på fransk Nicétas, Nicet eller Nizier, på russisk Nikita (Никита) og på ukrainsk Nykyta eller Mykyta.

Han ble rundt 440 valgt til biskop av Vienne i Dauphiné, nå i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes sørøst i Frankrike. På listene over bispedømmets biskoper står han i noen tilfeller på fjortende plass, i andre på sekstende plass. De fleste lister sier at han var biskop etter den hellige Claudius (fr: Claude) (421-ca 440), mens han ifølge andre etterfulgte den hellige Nektarius (fr: Nectaire) (ca 356), men alle lærde er enige om at han satt på bispesetet på midten av 400-tallet, og han er nevnt i 449.

Vi vet lite om Niketas, bare at han fremmet den monastiske ekspansjonen og forsvarte sitt bispesete i en turbulent politisk periode. Han bygde en kirke til ære for den tredje biskopen av Vienne, den hellige Martin (200-t). Han døde en gang etter 449 og ble etterfulgt av den hellige Florentius II (fr: Florent), som imidlertid på noen bispelister står foran Niketas. En liste sier at han var den første erkebiskop av Vienne.

I likhet med alle de 45 første biskopene av Vienne til og med den hellige Wilicarius (d. 765) regnes Niketas som helgen. Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er 5. mai:

Viénnæ in Gállia Lugdunénsi, sancti Nicétii, epíscopi.

I Vienne i Gallia Lugdunensis [nå i Frankrike], den hellige Niketas, biskop.

Kilder: Benedictines, Bunson, MR2004, KIR, CSO, santiebeati.it, nominis.cef.fr, zeno.org, orthodoxengland.btinternet.co.uk, genealogie.free.fr – Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. juli 2006 – Oppdatert: 29. juli 2018

av Webmaster publisert 09.07.2006, sist endret 29.07.2018 - 16:06