Den hellige Nifon av Novgorod (d. 1156)

Minnedag: 8. april

Den hellige Nifon eller Nifont (Niphon, Niphont, Niphontius, Nifontius, Nyphont; ru: Нифон, Нифонт) ble født en gang på 1000-tallet i Kiev i Russland, nå hovedstaden Kyjiv i Ukraina. Helt fra ungdommen utmerket han seg ved mildhet, lydighet og ydmykhet, og han ble munk i det berømte Huleklosteret i Kiev.

Huleklosteret ble grunnlagt i 1051 av den hellige Antonios Petsjerskij (983-1073). Klosteret ligger på en bratt skråning på vestbredden av elven Dnjepr sør for dagens bysentrum, og består av et forgrenet system av huler og underjordiske kirker. Klosteret består av to områder. Den eldste delen kalles nå «Nedre lavra» eller «De fjerne hulene». Da Antonios i 1057 trakk seg tilbake til en nærliggende hule hvor han gravde seg en ny celle, ble dette starten på «Øvre lavra» eller «De nære hulene» (ru: Blizjnie pesjtsjery), som også kalles St. Antonios-hulene. De fjerne hulene kalles også St. Theodosios-hulene etter klosterets andre hegumen, den hellige Theodosios Petsjerskij (ca 1008-74). I 1926 stengte sovjetregjeringen Huleklosteret, og først i 1992 vendte de ortodokse munkene tilbake.

I Huleklosteret levde Nifon i etterligning av kirkefedrene ved å utrydde lidenskapene gjennom faste, våking og bønn, og han tilegnet seg alle dyder. Da biskop Johannes I Papian av Novgorod (1110-30; d. 1144) i 1130 trakk seg tilbake til et kloster etter tyve år som biskop, ble Nifon valgt til ny biskop av Novgorod («Store Novgorod», Velikij Novgorod), ikke å forveksles med Nizjnij-Novgorod, som nå er Russlands fjerde største by. Nifon ble bispeviet i Kiev av metropolitt Mikael II (1130-45) og andre hierarker.

Nifon gikk løs på sine pastorale plikter med stor glød og styrket sin flokk i den ortodokse tro. Ettersom mye av området rundt Novgorod stort sett var hedensk, valgte Nifon å sette inn et kraftig evangeliseringsprogram blant de hedenske stammene i de nordvestre områdene rundt Novgorod og Pskov og deretter området ved Ladoga, hvor han la ned hjørnesteinen til kirken St. Klemens i 1153. Han oppmuntret til etableringen av klostre med erfarne munker innstilt på misjonsarbeid.

Han var også nidkjær i å bygge og restaurere kirker. Pskov ble et senter for bygging av klostre og kirker. Mellom 1137 og 1142 ble to klostre åpnet i Pskov, klostrene Mirozjskij og Johannes Døperens fødsel av Ivanovskij. Der ble de nye misjonærene opplært i å spre kristne idealer med prekener som inneholdt personlige eksempler på askese. I klosteret Mirozjskij satte han i gang byggingen av Transfigurasjonskatedralen med 1100-talles fresker som er bevart til i dag. Han bygde i 1135 en ny steinkirke ved markedsplassen i sentrum av Novgorod og viet den til Guds Mors Dormisjon (innsovning) (i vesten kalt Marias opptakelse i himmelen). Han reparerte taket på katedralen St. Sofia (gr: Hagia Sofia, Αγία Σοφία = «Hellige Visdom») og utsmykket interiøret med ikoner.

Da det brøt ut krig mellom Kiev og Novgorod og hærene fra Kiev angrep hans bispeby, viste Nifon seg som en fredsmaker. Han møtte lederne på begge sider og klarte å få dem til å enes slik at krigen ble unngått. På samme måte prøvde han alltid å løse opp krangler og forsone dem som hadde stått mot hverandre. Han instruerte sin flokk i Guds lov, forkynte for dem, irettesatte dem og formante dem tålmodig og med sunn lære.

Da folket i Novgorod drev bort sin fyrste, den Kiev-støttede Vsevolod Mstislavitsj (1117-36), sønn av Mstislav Vladimirovitsj og sønnesønn av Vladimir Monomakh, inviterte de fyrst Svjatoslav Olgovitsj (1136-38; 1140-41) til å komme og styre dem. Fyrst Vsevolod søkte tilflukt i Pskov. Da denne fyrsten ønsket å inngå et ekteskap som var i strid med Kirkens lov, nektet ikke bare biskop Nifon å utføre seremonien, men han ga også sine prester ordre om å betrakte dette «ekteskapet» som ulovlig. Fyrst Svjatoslav brakte da inn prester utenfra til å stå for vielsen, og den hellige hierarken var ikke redd for å fordømme fyrstens oppførsel. Men av den grunn måtte han søke tilflukt i Pskov til rundt 1142.

Etter at metropolitt Mikael II av Kiev døde i 1145, ville storfyrst Izjaslav II Mstislavitsj av Kiev (1146-49; 1151-54) at den lærde russiske skjemamunken Klemens Smoljatitsj skulle bli ny metropolitt. Storfyrst Izjaslav var en forkjemper for den russiske kirkens autokefali (selvstendighet) og ønsket at han skulle utnevnes av et konsil av russiske biskoper uten å søke den vanlige godkjennelsen fra patriarken av Konstantinopel.

Men på bispekonsilet erklærte biskop Nifon at han ikke ville godta konsekrasjonen uten tillatelse fra patriarken av Konstantinopel. Han minnet de andre biskopene om at dette var mot tradisjonene i den russiske kirken, for Russland hadde mottatt den ortodokse tro fra Konstantinopel. På denne tiden var kirken i Russland ennå ikke autokefal, og først i 1448 begynte den russiske kirken å velge sin egen primas uten å søke stadfestelse fra Konstantinopel.

Den ukanoniske konsekrasjonen fant imidlertid sted til tross for Nifons innvendinger, og Klemens ble metropolitt Klemens (ru: Kliment eller Klim; Климент, Клим) (1147-59; d. ca 1164). Klemens forsøkte å tvinge biskop Nifon til å feire den hellige liturgi sammen med ham, men han nektet. Han kalte Klemens en ulv i stedet for en hyrde, for han hadde med urette tatt opp et embete han ikke fortjente. Nifon nektet å feire sammen med Klemens eller å minnes ham under liturgien.

Den rasende Klemens nektet da Nifon å vende tilbake til Novgorod, og i stedet fikk han ham holdt i husarrest i Huleklosteret i Kiev. Men da storfyrst Izjaslav i 1149 ble beseiret av fyrst Georg, som ble ny storfyrste av Kiev som Georg I (1149-51; 1155-57), vendte Nifon tilbake til Novgorod, hvor folket hilste ham velkommen med stor glede.

Det russiske hierarkiet støttet hovedsakelig metropolitt Klemens og fyrst Izjaslav i deres kamp for kikelig uavhengighet fra Konstantinopel, men flere biskoper under Nifons ledelse anerkjente ikke det russiske erkebispedømmets autokefali og skydde kommunion med det. De gjorde sine bispedømmer om til uavhengige kirkelige distrikter og avventet løsningen på dette spørsmålet. For mange forsto den faren som lå gjemt under ideen om russisk autokefali i disse tidene, som truet med å bryte opp Russland. Den konstante kampen om Kiev blant fyrstene kunne også komme til å føre til en lignende kamp om metropolittsetet i Kiev blant mange kandidater, fremsatt av den ene eller andre fyrstelige gruppen.

Disse forutanelsene viste seg å være fullstendig berettiget. Storfyrst Izjaslav II Mstislavitsj døde den 13. november 1154, og Jurij Dolgorukij, som forble lojal mot Konstantinopel, okkuperte Kiev. Han forviste straks metropolitt Klemens og anmodet Konstantinopel om en ny metropolitt. Patriarken sendte den hellige metropolitt Konstantin til Kiev for å avsette metropolitt Klemens og selv overta som metropolitt av Kiev som Konstantin I (1156-59). Men Konstantin kom til Russland først i 1156, seks måneder før Jurij Dolgorukijs død den 15. mai 1157.

Patriarken av Konstantinopel sendte et brev til biskop Nifon hvor han priste ham for sitt trofaste forsvar av kirkens lære. Nifon forberedte seg på å reise til Kiev for å møte den nye metropolitten som var utnevnt av patriarken av Konstantinopel. I Kiev tok han opp sin residens i Huleklosteret, hvor han ble syk. Tretten dager før sin død fortalte han brødrene at han hadde hatt en mirakuløs drøm, hvor Theodosios Petsjerskij åpenbarte seg for ham og annonserte hans snarlige død.

Nifon døde fredelig den 8. april 1156. Izjaslavs sønn Mstislav Izjaslavitsj inntok Kiev den 22. desember 1157, og Konstantin ble tvunget til å flykte fra Kiev, mens den avsatte Klemens Smoljatitsj vendte tilbake som metropolitt. Dermed begynte en tid med uorden i Russland, da det var to metropolitter. Hele hierarkiet og presteskapet kom under interdikt: den greske metropolitten suspenderte de russiske tilhengerne av Klemens, mens Klemens suspenderte alle tilhengerne av Konstantin.

Nifon etterlot seg boken «Svar» på spørsmål fra en viss Cyricus. Han skal ha blitt utnevnt til erkebiskop som en personlig tittel – først i 1165 ble Novgorod erkebispesete. Hans relikvier hviler i Antonios-hulene i Kiev. Nifon feires som helgen i den russisk-ortodokse kirke med minnedag på dødsdagen 8. april. I tillegg feires han den 28. september, som er synaxis (= fellesfest) for de hellige fra «De nære hulene» i Huleklosteret i Kiev. I tillegg feirer Den ortodokse kirke på andre søndag i fastetiden en «Synaxis for alle de monastiske fedre i Huleklosteret».

av Webmaster publisert 24.07.2010, sist endret 27.04.2019 - 00:09