Den hellige Nikon av Radonezj (1355-1426)

Minnedag: 17. november

Den hellige Nikon av Radonezj (1355-1426)

Den hellige Nikon (ru: Никон) ble født i 1355 i byen Jurjev-Polskij i Vladimir oblast i Russland, midt mellom Rostov og Radonezj. Helt fra han var svært ung, var han meget religiøs, og svært tidlig hørte han om den hellige Sergius av Radonezj (ca 1314-92). Han dro derfor til hans kloster Den hellige Treenighet (Troitsa Lavra, senere kalt Troitse-Sergijeva Lavra) på høyden Makovets i den nåværende byen Sergijev Posad. Der ba han om å bli Sergius' disippel. Men på grunn av Nikons unge alder avslo Sergius dette og satte ham i stedet under veiledning av sin disippel, den hellige abbed Athanasius av Vysotsk den Eldre (d. ca 1401). Nikon ble med til klosteret Vysotsk ved Serpukhov, som Sergius og Athanasius grunnla i 1374 og hvor Athanasius ble den første hegumen (abbed) (1374-87). Under Athanasius vokste Nikon i ydmykhet og uselviskhet, mottok tonsuren som munk og ble presteviet da han var blitt tretti år gammel. Han vokste til å bli en from og disiplinert mann.

I 1375 vendte Nikon tilbake til Treenighetsklosteret og ble Sergius' nærmeste medarbeider. Sergius elsket ham så høyt at han bodde sammen med ham i den samme cellen. Da Sergius følte at hans liv var i ferd med å ebbe ut, kalte han i april 1392 sammen brødrene og trakk seg som abbed til fordel for sin utpekte etterfølger Nikon, som var erfaren i det åndelige liv og i lydighet. Deretter fikk han den første sykdommen i sitt liv og trakk seg tilbake i avsondrethet og taushet. Omgitt av sine disipler mottok han sakramentene for siste gang og ga dem sine siste instruksjoner. Morgenen etter, den 25. september 1392, døde han fredelig alene. Han ble gravlagt i den viktigste kirken i klosteret, som nå er sentrum i byen Sergijev Posad, rundt ni mil nordøst for Moskva på veien til Jaroslavl.

Før slutten av 1392 ble klosteret angrepet av tatarer og ødelagt, men Nikon fikk det raskt bygd opp igjen. Nikon utførte sine plikter nøyaktig som han var blitt instruert av Sergius. Han hadde for vane å være til stede ved alle gudstjenestene i klosteret, og aldri forsømte han de daglige oppgavene og arbeidet på like fot med de andre brødrene. Men byrden med å være hegumen ble for stor for ham. Han husket med glede sitt stille liv i klosteret Vysotsk i Serpukhov med Athanasius og senere med Sergius, så han frasa seg vervet som abbed og trakk seg tilbake til sin egen celle. Brødrene ba da den hellige Sabas av Storozjevsk (senere av Zvenigorod) (d. 1406) om å overta som abbed, og han styrte Treenighetsklosteret i seks år. Han ba ofte til Sergius om hjelp til å lede klosteret, og ifølge tradisjonen ble den store brønnen utenfor lavraen gravd ut mens han var abbed. Legenden forteller at det sprang frem en kilde der bak klosterets nordre mur på hans bønner.

Den hellige storfyrst Demetrius Ivanovitsj Donskojs (ru: Dmitrij) (1350-89) sønn, fyrst Jurij Dmitrijevitsj av Zvenigorod (d. 1425), var en gudsønn av Sergius og betraktet Sabas med stor kjærlighet og aktelse. Han valgte Sabas som sin åndelige far og tryglet ham i 1398 om å komme og velsigne hele hans hushold. Sabas hadde håpet å kunne vende tilbake til sitt Treenighetskloster, men fyrsten ba ham om å bli værende og grunnlegge et nytt kloster nær Zvenigorod, på en høyde som ble kalt Storozji Holm (Vakthøyden) rundt halvannen kilometer fra fyrstens festning og seks mil vest for Moskva. Sabas bøyde seg for fyrstens anmodning, og brødrene i Treenighetsklosteret ba Nikon om å overta som abbed igjen, noe han gikk med på.

I 1408, da Moskva og omegn ble invadert av tatarhordene under emir Edigei, ble Treenighetsklosteret herjet og brent, og munkene ledet av Nikon gjemte seg i skogene. I en visjon kvelden før viste Sergius seg for ham sammen med de hellige metropolittene av Moskva, Peter (1308-26) og Alexius (1354-78), og fortalte sin disippel og etterfølger om de kommende prøvelsene. Han sa også at prøvelsene ikke ville være langvarige, men at klosteret ville reise seg fra asken og blomstre og gro til og med før enn før. Munkene fikk berget ikonene, de hellige kar, bøker og andre hellige ting som var forbundet med Sergius' minne. Nikon bygde klosteret opp igjen etter den opprinnelige strukturen, og den nye katedralen av tre viet til Den Hellige Treenighet ble konsekrert den 25. september 1412, på årsdagen for Sergius' død.

Sergius viste seg for en viss from legmann og ba ham om å informere hegumenen og brødrene: «Hvorfor lar dere meg ligge så lenge i graven, dekket av jord og liggende i vann, som sperrer mitt legeme inne?» I 1422 begynte byggingen av klosterets hovedkirke, den nye Treenighetskatedralen (1422-23) av hvit stein. Arbeidene ble utført av en gruppe serbiske munker som hadde søkt tilflukt i klosteret etter slaget i Kosovo den 15. juni 1389 mellom en koalisjon av serbiske stormenn og det osmanske imperiet. Mens de den 5. juli 1422 gravde grøftene for katedralens fundamenter, ble Sergius' intakte legeme funnet og tatt opp. Alle var forbløffet over at ikke bare legemet, men også klærne var uskadd, selv om det var vann rundt graven.

I nærvær av en stor mengde troende og presteskapet, samt storfyrst Demetrius Donskojs sønn, fyrst Jurij Dmitrijevitsj av Zvenigorod (d. 1425), ble de hellige relikviene tatt opp fra jorden og plassert midlertidig i Treenighetskirken av tre, som stå der hvor kirken for Den hellige Ånd nå står. Samme år (1422) ble han proklamert som skytshelgen for den russiske staten. Da den nye steinkatedralen ble vigslet i 1426, ble relikviene flyttet dit. Senere ble relikviene lagt i et spesielt praktfullt skrin, som ble lagd på 1500-tallet etter ordre av Russlands første tsar, Ivan IV den Grusomme (storfyrste 1533-47; tsar 1547-84).

Ikon til «Synaxis for de hellige fra Radonezj» (6. juli)

Abbed Nikon tilkalte de fremste ikonmalerne i middelalderens Russland, den hellige Andreas Rubljov (eng: Andrei Rublev) (ca 1360-1430) og Daniil Tsjornyj (eng: Chyorny) («Daniel den Svarte») (ca 1360-1430), for å dekorere katedralen med fresker. Dette arbeidet ble avsluttet i 1425. Andrej Rubljovs ikon Treenigheten er det sentrale bildet i ikonostasen i Treenighetskatedralen. Denne kirken ble viktig i russisk historie som stedet hvor tsarens arving ble døpt og hvor den moskovittiske kongefamilien holdt sine takkegudstjenester. Den ble straks et populært valfartsmål, og fortsatt reiser mange russere som pilegrimer til Sergius' skrin i Treenighetsklosteret. Den første Treenighetskirken i Russland ble bygd av den hellige apostellike Olga av Kiev (ca 879-969) i Pskov. Senere ble lignende kirker bygd i Novgorod og andre steder.

Abbed Nikon døde den 17. november 1426 (1427 eller 1428?) og ble gravlagt ved sørveggen av Treenighetskatedralen, et sted han hadde fått påvist i en visjon og instruert sine brødre om. Han ble helligkåret av et konsil i 1547, og året etter ble det over hans grav bygd et kapell viet til ham, det såkalte Nikon-annekset (1548). Denne kirken ble ombygd i 1623. Ved vestveggen av dette kapellet ble det bygd et kapell ved navn «Serapions telt» over graven til den hellige erkebiskop Serapion I av Novgorod (1506-09), og i disse to kirkene ble flere av Sergius' disipler gravlagt.

I 1476 inviterte storfyrst Ivan III Vasiljevitsj (1462-1505) flere fremragende murermestere fra Pskov til å utføre arbeider i Kreml i Moskva, og samtidig sendte han dem til Treenighetsklosteret for å bygge kirken for «Den Hellige Ånds komme over apostlene» i murstein. Den ble bygd på det stedet hvor Nikon hadde bygd Treenighetskirken av tre i 1412. Kirken var enkeltkuplet, og dette grasiøse byggverket er et av de få gjenværende eksemplene på en russisk kirke med et klokketårn anbrakt på toppen, under kuppelen. Interiøret inneholder det første eksempelet på bruk av glaserte fliser som dekorasjon. Da polske tropper beleiret klosteret i 1608-10, ble denne kirken brukt som vakttårn.

Nikons minnedag er dødsdagen 17. november. I 1623 ble det bygd en ny kirke over hans grav, og der hviler hans relikvier i krypten. 500-årsjubileet for hans død ble høytidelig feiret i Treenighetsklosteret i 1976. Han avbildes på ikonet for «Synaxis for de hellige fra Radonezj» (Synaxis = fellesfest). Denne fellesfesten feires den 6. juli.

av Webmaster publisert 11.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:47