Den hellige Niketas bekjenneren av Medikion (~760-824)

Minnedag: 3. april

Niketas, miniatyr fra Basilios IIs Menologium Den hellige Niketas (Nicetas, Nikita) av Medikion (gr: Νικήτας Μηδικίου) eller «Bekjenneren» (Νικήτας ο ομολογητής) ble født rundt 760 i Caesarea i Bithynia i det nordvestre Lilleasia (dagens Tyrkia). Hans mor døde allerede da han var åtte dager gammel, og et par år senere gikk hans far Filaretos i kloster og viet sønnen til Gud. Han etterlot Niketas hos en bestemor. I sin ungdom var Niketas tiltrukket av det ensomme liv, og hans aldrende far innviet ham i den åndelige askese. Som tolvåring var han allerede lektor for biskopen av Caesarea. Som tenåring ble han sendt til klosteret Medikion ved foten av Olympos-fjellet i Bithynia for å fullføre utdannelsen.

Den hellige Nikeforos av Medikion hadde nettopp etablert dette nye klosteret St Sergios av Medikion (gr: Μονή Αγίου Σεργίου του Μηδικίου) like ved Trigleia (gr: Τρίγλεια) i Bithynia (i dag Tirilye i Tyrkia), på den sørlige kysten av Marmarahavet (gr: Propontis; Προποντίς). Det var ennå ikke så mange munker der, noe som tillot ham å følge unge Niketas i hans forberedelser for det religiøse liv. Han ble presteviet i 790 av den hellige patriark Tarasios (784-806). Hans strenge liv og hans ydmykhet førte til at munkene valgte ham til klosterets abbed i 813 etter grunnleggerens død. Han var ansvarlig for å utvide klosteret slik at det fikk en kommunitet på rundt hundre munker, med hjelp fra munken Athanasius, som var en erfaren forvalter av huset.

Sammen med andre viktige munker ble Niketas kalt til Konstantinopel av keiser Leo V Armeneren (813-20), som i 815 hadde avsatt patriarken, den hellige Nikeforos I (806-15), da han hadde nektet å støtte keiserens ikonoklasme (et angrep på kulten av hellige statuer og bilder som avgudsdyrkelse), og satt i gang den ikonoklastiske forfølgelsen. Niketas og de andre nektet også å støtte keiseren og hans nikkedukke av en patriark, Theodotus (815-21), og de ble landsforvist.

nullNiketas ble sendt til festningen Masalaeon i Anatolia, hvor han ble holdt som fange i en åpen celle og måtte sove på bakken, uten beskyttelse mot snø og regn. Utslitt av de harde forholdene ble han brakt tilbake til Konstantinopel, hvor han sluttet fred med keiseren og mottok kommunion fra den falske patriarkens hender. Deretter fikk han vende tilbake til sitt kloster. Hans venner tryglet ham om å trekke tilbake sin støtte til keiseren, og han angret snart den svakheten han hadde vist ved å gi etter. Han vendte da tilbake til Konstantinopel og fordømte keiserens politikk offentlig, etter oppfordring fra sine venner, spesielt den hellige Theodor Studitten (av Studion) (759-826).

Han ble da arrestert og landsforvist for andre gang og ble sendt til et fangehull på den lille øya Glyceria, hvor han satt i seks år, uten lys og med bare muggent brød og dårlig vann som næring. I 820 brøt det ut opprør i Konstantinopel og keiser Leo V ble myrdet under morgenbønnen i slottskapellet. Mikael II Balbos («Stammeren») (820-29) grep makten og ble den første keiseren i den frygiske keiserslekten (820-67), som betydde en indre stabilisering i Bysants. Keiser Mikael var også ikonoklast, men mer tolerant enn forgjengeren, så Niketas og alle de andre ofrene for forfølgelsen ble løslatt.

Niketas foretrakk å ikke dra tilbake til Medikion, men trakk seg tilbake til asketisk liv i en eneboerhytte like ved Konstantinopel, hvor han tilbrakte sine siste år. Han avslo alle anmodninger om å komme tilbake til sitt kloster på grunn av den skyld han følte for å ha kompromittert sine synspunkter og forårsaket skandale for sine tilhengere. Han døde i sin eneboerhytte den 3. april 824, utslitt av sine lidelser og sin askese, og hans legeme ble ført tilbake i triumf til Medikion. Hans minnedag i Martyrologium Romanum er dødsdagen 3. april, men 4. mai og 24. mai nevnes også. En biografi ble skrevet like etter hans død av en av hans disipler, Theosteriktos, som hadde levd sammen med Niketas i klosteret, og derfor er av en spesiell verdi.

På et kuppelmaleri fra 1700-tallet på Athosfjellet avbildes de hellige som står i den gresk-ortodokse kalenderen fra 1. til 13. april (se bildet). Vi starter med paret over hodet på duen som symboliserer Den Hellige Ånd. Merk at «til høyre for» = mot klokken.

Et kuppelmaleri fra 1700-tallet på AthosfjelletTil høyre den hellige Maria av Egypt (400-t), minnedag 1. april (øst) og 2. april (vest), og til venstre hennes åndelige veileder Zosimus (400-t), minnedag 4. april. Til høyre for Maria står den hellige Titus Undergjøreren (800-t), minnedag 2. april. Til høyre for Titus står Niketas Bekjenneren (d. 824), minnedag 3. april. På den 4. april skulle egentlig Zosimus stå, men han er allerede vist sammen med Maria av Egypt. Til høyre for Niketas: martyren Theodulus og Agathapodus (t.v. og t.h.) (d. 303), minnedag 5. april. Til høyre for disse to: Eutykios av Konstantinopel (d. 582), minnedag 6. april.

Til høre for Eutykios (under duens føtter): Kalliopios av Pompeiopolis (d. 303), minnedag 7. april. Til høyre for Kalliopios: Herodion av Patras (d. 1. årh), minnedag 8. april; til høyre for Herodion: Eupsychius av Caesarea (d. 362), minnedag 9 april. Til høyre for Eupsychius: Terentius av Kartago (d. 250), minnedag 10. april; til høyre for Terentius: Antipas av Pergamon (d. 90), minnedag 11. april. Til høyre for Antipas (til venstre for Maria og Zosimas): Basilios av Parium (d. 750), minnedag 12. april.

I nedre venstre hjørne under Maria og Zosimus: Maximus av Ozovia og to brødre (d. 303), minnedag 13. april. I det andre hjørnet: nederst til høyre: (sannsynligvis) martyrdøden til Simeon Barsabae av Selevkia-Ktesifon (d. 341), minnedag 17. april. I hjørnet overfor over diagonalen: til venstre Elisabeth undergjøreren (d. 540), minnedag 24. april; og til høyre Pasikrates av Durostorum og Valentinus (d. 228), minnedag 24. april. Bildet i det fjerde hjørnet er ukjent. Videre under Titus Undergjøreren: den korsfestede Maura av Antinoë (d. 298), minnedag 3. mai.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (IV), Benedictines, Delaney, Bunson, Kaas, KIR, CSO, Infocatho, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl, oca.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. juni 1998

av Webmaster publisert 09.06.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:47