Den hellige Non (400-t)

Minnedag: 3. mars

Den hellige Non (Nonna, Nonnita) var mor til den hellige David, Wales' nasjonalhelgen. Nesten alt som er kjent om henne, kommer fra den biografien Rhygyvarch skrev om David. Ifølge denne kilden fra 1000-tallet var Non en nonne i Ty Gwyn ved Whitesand Bay i Dyfed. Der ble hun forført av en prins ved navn Sant, og David ble deres sønn.

Andre avviser denne historien til fordel for den som sier at Non var en datter av en høvding i Pembrokeshire (Dyfed), som giftet seg med høvdingen Sant. Uansett hvordan bakgrunnen var ser det ut til at Non først slo seg ned i Cornwall ved Altarnon, der det er en kirke og en brønn til hennes ære, og døde i Bretagne, hvor hennes vakre gravmæle er bevart i Dirinon (Finistère). Hun kan ha blitt nonne etter at hun ble enke, heller enn før Davids fødsel.

I middelalderen hevdet Altarnon å ha hennes relikvier. Et middelalderkapell og en brønn med hennes navn finnes også nær St. David's i Wales. Hennes minnedag er 3. mars, men i Altarnon feires hun den 25. juni, mens i følge William Worcestre feires hun den 3. juli i Launceston.

av Webmaster publisert 13.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48