Den salige Narcissus Turchan (1879-1942)

Minnedag: 19. mars

Den salige Narcissus (pl: Narcyz) ble født som Johannes Turchan (pl: Jan) i 1879 og var fransiskanerprest (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Han var guardian (superior) i et fransiskanerkloster i Wloclawek. I sin tjeneste som prior, predikant, skriftefar og kateket viste han stor iver.

Etter å ha blitt arrestert i 1940, satt han i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige. Under forfølgelse og store lidelser ba han om å kunne ta imot korset som en Kristi etterfølger slik at «korset skulle omdanne ham til Kristus.» Han døde av mishandling og sykdom den 19. mars 1942, på festen for den hellige Josef, som han var svært glad i.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 67 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 19. mars, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48