Den salige Marianus Alcalá Pérez og atten ledsagere (d. 1936-1937)

Minnedag: 6. november

nullNitten medlemmene av mercedarianerordenen (OdeM). Gruppe 10 av de 522 martyrer fra Den spanske borgerkrig

Disse nitten martyrene tilhørte provinsen Aragón i mercedarierordenen eller «Mercedarierordenen for Frikjøping av fanger» (Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede redemptionis captivorum – OdeM).

Ordenen var grunnlagt i Barcelona i 1218 av den hellige Peter Nolasco, muligens med assistanse av den hellige Raimund av Peñafort. På denne tiden hersket araberne (maurerne) fortsatt over store deler av Spania, under La Reconquista drev en koalisjon av kongene av Navarra, Aragón og Castilla maurerne ut av det meste av Spania, bortsett fra den beskjedne regionen Granada i sør. Samtidig oppsto det flere religiøse ordener med formål å befri de kristne fangene og slavene som muslimene holdt i Algerie. Den største og viktigste av disse ordenene var Mercedarierordenen.

Alle de nitten ble drept av hat til troen i Spania mellom 1936 og 1937. Også atten mercedarianere fra provinsen Castilla led martyrdøden under Den spanske borgerkrig, men deres sak er fortsatt under behandling.

null1. Den salige Henrik Morante Chic (kat: Enric; sp: Enrique), prest OdeM, ble født den 25. september 1896 i byen og provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Hans foreldre var advokaten Magín Morante og hans hustru Dolores Chic. De tilbød ham til Vår Frue av Merced for å vie seg til hennes tjeneste. Han ble den 28. september brakt til døpefonten i katedralen og døpt med navnene Enrique og Ramón.

Så snart han var gammel nok, begynte han på mercedarianernes kollegium, hvor han mottok sin første kommunion og gikk på skolen de første årene, før han trådte inn i  postulatet. Stammende fortalte han sin søster Carmen at han ønsket å tre inn hos mercedarianerne. Gutten visste ikke hvordan han skulle kunne forlate deres kirke, hvor han kom hver morgen, til og med før sakristanen åpnet døren. Da han kom tilbake fra militærtjeneste, kom familien for å treffe ham i San Ramón, og de prøvde å stanse ham fra å motta drakten, men han hevdet at han heller ville dø enn å forlate sitt kall. Han var alltid god, veldedig og svært mariansk, og både muntlig og gjennom brev anbefalte han sin familie om å være gode og å be rosenkransen.

Mens han var ved kollegiet i Lleida, ble han stadfestet som ordensbror, og hans lydighet, praksis, ydmykhet, underkastelse, kjærlighet, enkelhet, vennlighet og hengivenhet ga ham patrenes sympati og hengivenhet. Fra Lleida ble han som femtenåring den 5. januar 1912 sendt til El Olivar, hvor han samme år begynte på det andre året med latin og videre opp til det fjerde. Han mottok drakten den 8. september 1914 av p. Luis Prat og i nærvær av p. Francisco Gargallo. Han avla sine første løfter den 17. september året etter til patrene Ramón Martín og Antonio Félix Cadaveira. Jeg gjorde det bra, men ble likevel perfeksjonert i novisiatet og fortsatte å utvikle seg i løpet av de resterende årene av opplæringen.

I El Olivar studerte han i studieåret 1915-16 det første året med filosofi. Den 20. oktober 1916 ble han flyttet til Lleida, og derfra returnerte han til El Olivar den 12. oktober 1918 for å studere teologi, men den 2. oktober 1919 flyttet han til San Ramón. I 1922 avtjente han sin verneplikt, fra 20. november til 2. desember dro han via Lleida til San Ramón, og klosterets krønike sier at avtjente militærtjenesten i Zaragoza og et år i Larache i det militære sanitetskompaniet. Fra den 11. til den 16. desember var han igjen i Lleida for en medisinsk vurdering. En annen gang var han i Lleida fra den 30. desember 1922 til den 3. januar 1923. Samme år var han i Lleida fra 30. januar til 2. februar, da han reiste til San Ramón. Han dro også til Lleida for sesjon den 18. november, og neste dag dro han til La Segarra.

I San Ramón mottok han den 11. mai 1923 tonsuren av biskopen av Solsona, og samme prelat tildelte ham den 13. mai i Masoteras de tre første lavere vielser. Den 11. april 1924 avla han sine høytidelige løfter, og den 13. og 14. juni mottok han vielsene til akolytt og subdiakon i Solsona. Han var diakon under p. Barros’ kanoniske visitas fra 26. til 30. september, og den 20. desember 1924 ble han presteviet av biskop José Miralles av Lleida i kapellet i hans palass. Han sang sin første messe i Lleida den 28. desember, med «forlovere» Reixach og p. Ramón Martín, mens ministranter var patrene Menchaca og Massanet. Prekenen ble holdt av hans onkel, p. Fulgencio Chic, som hadde døpt ham.

Den 31. desember 1924 dro han til Barcelona. Fra 25. til 27. mai 1926 ledsaget han La Esclavituds pilegrimsreise til Montserrat, og fra 14. til 25. juni pilegrimsreisen til Santiago de Compostela. Mens han var i Barcelona, viste han en stor kjærlighet til å besøke de syke, hjelpe de trengende, utdanne barna i slummen, hjelpe familier med almisser som han søkte med spesiell nåde fra de rike. P. Bienvenido Lahoz forteller hvordan p. Henrik som direktør for koret hadde blitt berømt for sin medfølende hjerte, ikke bare for guttene i koret, men også for deres familier, som vanligvis var svært fattige. Når han visste at det var behov for det, besøkte han dem og prøvde med alle midler å hjelpe dem. Det er vanskelig å forestille seg p. Morantes veldedighet mot de fattige og syke og instinkt for å finne de ekleste og mest avskyelige  steder. Selv mens han var i Puerto Rico, fikk han ofte brev fra trengende familier i Barcelona, som overstrømmende og varmt takket ham for det gode han hadde gjort.

Den 28. februar 1927 dro han til Puerto Rico med skipet León XIII sammen med patrene Francisco Gargallo og Bienvenido Lahoz. Han fikk først ansvaret for sognet Maricao og deretter for Las Marías. Men uansett fikk de ikke oppfylt forventningene som hadde ført dem til Puerto Rico, så patrene Lahoz og Morante, syke og demoraliserte, måtte returnere den 1. oktober 1929 til Barcelona med skipet Magallanes.

Men denne tiden var ikke helt steril, selv om opplevelsen var en fiasko. Han tjenestegjorde på ulike steder i to år og avslørte sin utrettelige apostoliske brann og heroiske nestekjærlighet. Han dro for å evangelisere landsbyene som var spredt utover i fjellene, og han foretok hundrevis av dåp og ekteskap, ga katekeseundervisning til barna som fulgte ham i hopetall, lærte dem sanger og feiret verdig de hellige mysterier. Folk hadde stor aktelse for ham. Hans ledsager p. Lahoz fortalte at han mange ganger ga bort sin andel av melk og frukt, særlig bananer, som veldedige mennesker hadde sendt til kommuniteten, og sendte dem til fattige og ulykkelige familier han visste om. Inntil han ble alvorlig syk, klarte han bedre enn de menneskene som var bedre stilt, å behandle de fattige på en måte som var uvanlig og eksemplarisk. Men til slutt var han utslitt, syk, utmattet og med hyppige epileptiske anfall.

Den 7. februar 1930 i Barcelona, da han delte ut kommunionen, fikk han et anfall, falt og slo nesen og var borte i en halv time. Han vendte tilbake til Lleida fra 25. august til 3. september 1931. På festen for San Ramón i sin kirke i 1932, spilte han orgel. Det virker som han var i Lleida fra september 1933, da han viste seg i messer som ble feiret, og i desember feiret han daglig.

Han var en tid i El Puig, som Ricardo Alapont husker godt i likhet med alle andre, fordi han gikk rundt blant de fattige og barna, som han alltid hadde etter seg gjennom gater og torg. Han utdannet dem og ga dem godteri, hver dag besøkte han de syke og fattige og brakte dem almisser. Det var en ting som var konstant i alle perioder i hans liv, og som alle som møtte ham merket, nemlig kjærligheten. Den forente ham med en dyp ydmykhet, uten å akseptere smiger som han prøvde å skyve i bakgrunnen, og en avsky for all sladder. Han var så ydmyk og nådig at han så ut som en engel, forteller Carmen Bernat, som kjente ham som gutt, da han ikke snakket om annet enn å tre inn hos mercedarianerne, og senere som en prest som utmerket seg for sin veldedighet, nestekjærlighet og alle dyder.

Provinsialens rapport av 9. mai 1934 plasserer ham i Benicalap, som fungerende lærer for studentene. Da han fikk en erstatter, ble han gitt den delikate oppgaven med formasjon av de studentene som hadde avlagt sine løfter i ordenen i Benicalap. Deretter overøste han igjen barna og de underprivilegerte i El Puig de Santa Maria med kjærlighet og oppmerksomhet. Mellom 3. og 8. august 1935 var han i Valencia, hvor han deltok på kapittelet i San Ramón, det ble sagt at han gjorde det med stor ydmykhet, og som en sjelden representert i provinsen, åpnet han knapt munnen. Han trådte inn i kommuniteten i Lleida den 4. mai 1936, og han prekte i Lleida fra 4. juni og i hvert fall resten av måneden, forkynte på Kristi Himmelfarts Triduum og oktaven for Den Hellige Ånd. Da kommuniteten ble oppløst, vandret han rundt til han ble arrestert den 25. juli.

Da revolusjonen kom, dro han til sin mor i Calle Pórticos Altos 8, men for ikke å blande inn familien, tilbrakte han natten mellom 21. og 22. juli i huset til M.A. Remacha, og morgenen etter dro han ut på landet, til området Grenyana, hvor han lette etter et hus med rettskafne mennesker som kunne skjule ham, og før han gikk, advarte alle ham om at det ikke var mange pålitelige mennesker der. Klokken ti om kvelden kom han til helligdommen Vår Frue av Grenyana, hvor han ble møtt med omsorg av Liberata Ibars fra eremittklosteret ved helligdommen. Pateren tilbrakte dagen i skogen, mens han om natten kom til eremittklosteret, hvor superiorinnen ga ham noe varmt å spise og et teppe, ettersom han hadde tenkt å tilbringe natten mellom trærne eller på en falleferdig gård.

Søstrene rådet ham til å flykte til Frankrike ettersom han var i fare, og de tilbød ham til og med penger. Han takket for all oppmerksomheten og la ut på veien til Lleida. Men nyheten om munken var blitt kjent, og militsmennene la seg på lur etter ham, og bare femten minutter fra kapellet ble han tatt til fange av to unge marxister, som bandt ham med en hestegrime. Han bare innvendte at de ikke måtte skade ham, fordi han ikke hadde gjort noe galt. De tok ham med til jernbanestasjonen i Lleida, hvor militsen lynsjet ham. Det skjedde rundt klokken ett på ettermiddagen den 25 juli. Hans levninger ble kastet i en massegrav. Innskriften på hans dødsattest fortalte at han døde som et resultat av et trauma, som i medisinen betyr en fysisk skade. Slik endte den store mannen som bare gjorde det gode.

 

null2. Den salige Jesus Edvard Massanet Flaquer (sp: Jesús Eduard), prest OdeM, ble født den 16. januar 1899 i Capdepera på Mallorca i regionen Balearene (kat: Illes Balears; sp: Islas Baleares) i Spania, hvor han blir husket husker med glede. Hans foreldre, Francisco Massanet og Eleonor Flaquer, fikk ham døpt den 21. januar 1899, og han ble fermet (konfirmert) den 23. mai samme år.

Han trådte inn hos mercedarianerne og mottok drakten den 8. september 1917 i El Olivar av p. Ramón Martín i nærvær av p. Pablo Planas. Han avla sine enkle løfter den 22. september 1918 til de samme patrene pluss p. Elías Buj, og deretter påbegynte han sine prestestudier. P. Jaime Monzón, som var hans klassekamerat i det tredje året med latin, minnes hvordan novisiatet virkelig ble en prøvelse. Han kom fra en svært velstående familie og holdt tappert ut alle prøvene. Han var svært glad i gudstjenesten og fromhetsøvelsene i aspirantatets private kapell. Han la all sin flid og engasjement i å sikre at alt ble gjort med største høytid. Han var from og elsket gudstjenesten i studietiden, og en prest fortalte at han alltid var preget av iver i gudstjenesten. Han var en forkynner av andakten til Vår helligste Mor av Merced.

Den 2. oktober 1919 fortsatte han til San Ramón, etter at det var blitt bygd et studiehus ved denne helligdommen. Der avla han sine evige løfter den 1. oktober 1922 , og den 22. september 1923 ble han presteviet i Solsona av biskop Valentín Comellas.

Den 13. november 1923 kom han til Lleida og begynte å arbeide, ivrig, glødende og svært dyktig. Han likte gudstjenesten og liturgien, feiret den hellige messe med glød salvelse, men først og fremst prekte han. Det avviste aldri en preken fordi han var lei eller svært travel. Han forkynte vakkert for barn og voksne, til vanlige folk og til makthavere, i egne kirker og i katedraler, om eukaristien og helst om Jomfruen av Merced. I meditasjoner på eukaristiske torsdager og i hellige timer, hvor han utøste sin sjel i de mest inderlige hengivenhet til kjærligheten, det samme når han snakket om Jomfru Maria. Han var svært opptatt av kjærligheten til mercedarierordenen, som han med stor glede priste i sine prekener når anledningen bød seg. Hans siste tale viet han til sine mordere, oppriktig og varm, to ord: «Jeg tilgir dere (os perdono)».

Den 6. september 1926 ble han kalt til den vanskeligste posten i sitt liv, som kapellan for Navarra-regimentet, som kjempet mot maurerne i Rif-kampanjen. Det var de seks mest intense månedene i hans liv, prest og far for to tusen soldater og offiserer som daglig risikerte livet i skyttergravene. P. Massanet viste i denne vanskelige situasjonen sin menneskelige storhet og åndelige ømhet, han var sjel og støtte for disse unge mennene som borte fra sine familier daglig følte dødens skygge over sine hoder. Han tilbrakte timer og dager med å snakke, oppmuntre og høre bekjennelser, og han administrerte sakramentene. Når slagene utspilte seg, under kanonenes brøl og kulenes heslige plystring, gikk han uforferdet til de sårede og kom med viaticum til de døende. Han feiret en høytidelig innvielse av leiren til Vår mor av Merced, men han innstiftet også en daglig rosenkransbønn.

Han dro til klosteret i Lleida den 8. september 1927 for å overta ansvaret for de eukaristiske torsdagene, som han tilførte en enorm vitalitet. Han bestilte et tabernakel til kirken fra Ramón Borrás, som beskrev ham som rettskaffen, svært bra, iherdig og observant. Den samme og enda større modenhet demonstrerte han i Barcelona, i Palma de Mallorca, hvor han reiste den 7. oktober 1929, i El Puig de Santa Maria, som ble tildelt ham under lydighet den 7. april 1930, og hvor han bodde sjenerøst i de harde årene med forfølgelse. Ricardo Alapont påpekte oss p. Massanet i El Puig viste seg lite, for han var veldig samlet og viet seg til å forberede sine prekener. Gud ønsket ham for seg selv, så han returnerte til sin fødeby Lleida i august 1935. «Jeg så ham rett før revolusjonen», sa sr. María de la Paz Vilaclara, «og han så ut som en mann full av energi og vilje til å arbeide hardt for Gud, en som ville til himmelen». P. Lahoz forteller at han ble sensurert av Det Hellige Officium (Inkvisisjonen).

Han bukket til slutt under for grusomheten og sekterismen. I Lleida gjemte han seg den 24. juli 1936 i huset til Msgr. Magrí i Calle San Antonio 23, fjerde etasje. Carmen Mor brakte ham nyhetene om hendelsene og om drapene, og fortalte hvordan han holdt ut med stort heltemot og resignasjon. Carmen Vidal snakket med ham flere ganger, og bemerker at han var svært resignert, uten frykt for døden, villig til å gi sitt liv for Kristus, hvis muligheten bød seg. Om ettermiddagen gikk han opp i femte etasje, hvor Juan Ortiz bodde. Han fortalte at pateren ikke var redd for døden, svært rolig tilbrakte han tiden med rosenkransbønnen og andre andakter. Han var svært resignert og villig til å tilgi sine mordere. Neste morgen klatret han opp på løftet for ikke å kompromittere Juan. Et par timer senere ble han funnet av militsen, som kom etter en klage fra en nabo. Da han ble brakt ned fra loftet, så han på Juan i døren til hans leilighet og ga ham et tegn på takknemlighet.

De tok ham med i retning fengselet, og Juan fulgte på førti meter avstand for å se om han ble utsatt for noen voldshandling. I Calle Ballester, like før den krysser promenaden (rambla) Aragón, på høyde med La Maternidad, tvang militssoldatene ham til å sette opp farten, og noen skritt senere ble han skutt i ryggen. Juan så ham falle. Slik ble denne store mannens endelikt, uten prosess, uten rettssak, uten dom. Da noen kvinner kort tid etter gikk forbi, så de at han fortsatt beveget seg litt, så de kastet stein mot hodet hans, som sprakk så hjernemasse rant ut. Deretter ble kroppen hans plukket opp og kastet i en fellesgrav. Han døde den 25. juli 1936 i byen og provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

null3. Den salige Amantius Marín Mínguez (sp: Amancio), prest OdeM, ble født den 26. mars 1908 i Celada del Camino i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Hans foreldre var Miguel Marín og Maria Candelas Mínguez, og de fikk ham umiddelbart døpt den 29. mars. Han ble fermet (konfirmert) den 16. september 1910.

Han var for nærsynt for studier, men hadde stor ydmykhet og et entusiastisk kall, sier de som kjente ham. Enkel, ydmyk, mild og åndelig. Den 8. oktober 1921 trådte han inn som postulant hos mercedarianerne i Lleida, tretten år gammel. Han flyttet til San Ramón, hvor han mottok drakten den 10. august 1923 av provinsialpater Alberto Barros, i nærvær av patrene Ramón Martín og Pablo Planes. Han avla sine første løfter den 16. februar 1925 til patrene Ramón Martín, Pablo Planes og José Inglés. P. Bienvenido Lahoz husker hvordan han var opptatt av å lære tidebønnenes seremonier, som han lærte novisene på oppdrag av novisemesteren før han ble prest.

Deretter ble han sendt til klosteret i Poyo i Pontevedra for å studere filosofi og teologi. I Poyo avla han sine høytidelige løfter den 10. juni 1930. Han ble presteviet den 7. juni 1931 i Tuy, og han sang sin første messe i Poyo den 11. juni. Deretter vendte han tilbake til sin provins Aragón.

Den 9. august 1932, dro han til klosteret på Mallorca, hvor han hadde vært fra 12. til 29. januar. Den 9. mai 1933 dro han til Lleida og ble der til den 1. desember. Dagen etter kom han til El Olivar, med ansvar for å hjelpe sognepresten i Estercuel som kapellan. Der var han den 9. mai 1934, ifølge provinsialens rapport. Den 19. august 1935 ble han overført til San Ramón og kollegiet der. P. Amancio ble betraktet som en irrelevant person. P. Bienvenido Lahoz karakteriserte ham som «en ordinær ordensmann». Han gjorde ikke noe spesielt. Han fikk ingen kirkelig karriere, han var ingen lysende predikant, han hadde ingen verv. Han var bare kapellan i Estercuel og underviste barn.

Så kom juli 1936. Inntil den 23. juli ble alle ordensbrødrene værende i klosteret, men denne dagen måtte de forlate alt klokken ti om kvelden og finne skjul hvor de kunne. P. Amancio dro til huset til farmasøyten Juan Canela, som han hadde et dypt vennskap til, og som nå kunne å se hans store kraft, hans tro, sin resignasjon overfor det som skulle skje. Fordi han var i stor fare og risikerte livene til sine hjelpere, bestemte han seg for å dra til Burgos. Delfín Bonjoch skaffet ham et pass fra komiteen i San Guim som assistent i apoteket, og satte ham på toget til Lleida med en advarsel om den risikoen reisen medførte. Under sin skjorte hadde han en rosenkrans og medaljer for ikke å vike. Han tilbrakte natten i Lleida, og han fortsatte helt til han ble angitt i Binéfar innen to eller tre dager. Delfin ble fengslet for denne tjenesten til pateren.

Den 25. juli, rundt klokken fire om ettermiddagen, gikk p. Amancio av toget i Binéfar og gikk til det første huset som viste seg, nemlig det til Mary Culleré, hvor han spurte etter familien Gargallo. Hun ba ham inn i huset og ga ham et glass vann. Deretter ga hun ham melk og tildelte ham en plass.

Klokken seks om ettermiddagen presenterte han seg helt uslitt for Manuel Gargallo i området San Esteban de Litera, men det viste seg at i dette området var alle arbeidere, noen av dem militante kommunister. Manuel syntes dette var et utrygt sted, så han brakte pateren til et tryggere sted, hjemmet til en datter, men i mellomtiden ønsket p. Amancio igjen ikke å skape problemer. Klokken syv om kvelden tok han inn på vertshuset Fonda de la Paz hos Salvador Anento. Men da han hadde trukket seg tilbake til sitt rom uten kveldsmat klokken ni, kom noen elementer fra komiteen og brakte ham til komiteen.

Dagen etter ble hele familien Gargallo innbrakt til forhør, mens pateren ble tatt med til rådhuset. Lederen for disse snikmordere, Peña, foreslo kynisk for ham: «Hvis du vil dra til fronten for å kjempe på vår side, vil vi spare ditt liv». Til det svarte ordensbroren omgående: «Jeg vil aldri dra for å kjempe for min Guds fiender». Om ettermiddagen ble det arrangerte en heslig latterliggjøring i gatene i Binéfar, hvor mobben overøste ham med fornærmelser, baktalelse, uanstendighet, sarkasmer, mens han hadde hendene bundet bak ryggen med noen kondomer. Han gikk med hodet senket, rolig og stille. Klokken syv om kvelden ble han tatt med til kirkegården. Han ba om og fikk fem minutter til å forberede seg, gjorde korsets tegn, samlet seg, velsignet morderne, og mens de skjøt mot ham, ropte han: «Leve Kristus Kongen! (¡Viva Cristo Rey!)»

Lederen Peña sa etterpå: «Jeg har aldri sett en mann så rolig. Sekunder før han ble drept, tok jeg pulsen på ham, og den var normal, som om ingenting hadde skjedd». En rød avis i Lleida skrev: «I Binéfar har fascisten Amancio Marín blitt arrestert etter å ha bedratt komiteene i San Guim og Lleida, og denne Amancio har blitt henrettet». Han døde den 26. juli 1936 i Binéfar i provinsen Huesca i regionen Aragón i Spania.

 

null4. Den salige Josef Trallero Lou (sp: José), legbror OdeM, ble født den 28. desember 1903 i Oliete nær El Olivar i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania. Hans foreldre Antonio Trallero og Petra Lou fikk ham døpt dagen etter fødselen. Han hadde en hard barndom og mistet moren da han var ti og faren da han var nitten. Med tappert mot gjennomled han disse tapene og konfronterte dem. Helt fra han var gutt, tok han ansvar for søskenflokken, med slikt engasjement og en slik glede som han aldri viste på fest, og aldri tillot seg å vise i sitt arbeid. Han tilbrakte hele uken på markene, helt til lørdag kveld, og kom deretter for å være med på rosenkrans ved soloppgang og messe søndag morgen, og det betydde fellesskap og glede. Han sa at hvis det ikke hadde vært for de religiøse forpliktelser, ville han ikke truffet folk så mange ganger. Han gikk til skriftemål og kommunion regelmessig.

Festene i landsbyen, lenge etterlengtet av de unge, var det samme. De timene han var hjemme, pleide han i motsetning til sin søster Josefina å vise seg stort sett lydig, ydmyk, uten å bry seg og nådig, på kjedsommelige helligdager hadde han dermed aldri hatt interesse for å delta på fester, og han så heller ikke på noen jente. En venn sa alltid at han ikke på noe tidspunkt var på barer, og heller ikke på danser og sammenkomster, han viste seg i alt from og eksemplarisk, med ansiktet vendt mot himmelen og jorden. Hans fetter Bartolomé hevdet: «Han likte ikke å skade noen og likte ikke dårlige handlinger av noe slag». Hans tante vitnet om at han var svært god og brydde seg bare om sitt arbeid og å oppfylle sine kristne plikter, og han var kjennetegnet av sin saktmodighet.

Etter farens død var han familiens overhode, og han inntok denne rollen med ansvar for å organisere arbeidet på markene og løse bekymringene i hjemmet, og han utdannet sine søsken til rettskafne kristne gjennom sitt eksempel.

Da den yngste i familien, Pedro, sa han ønsket å tre inn i mercedarianernes kloster i El Olivar, bestemte Josef seg for å følge ham dit personlig, og dermed ble de to, for Josef ble betatt av ensomheten og klosterets innbyggere. Den yngste broren ble ikke værende lenge i kloster, mens den eldste ble der inntil døden. Det kom også en annen bror, Antonio, til klosteret, men bare som en tjener for ett år. Han bekreftet at i klosteret var hans bror Josef var svært nøye med å overholde sine forpliktelser og svært respektfullt overfor sine overordnede. Som gjeter hadde han aldri hatt en klage, da han en dag tok flokken inn i en vingård, kom den rasende eieren farende og ble overrasket over at dyrene ikke hadde gjort noen skade, gjennom St. Antonius’ mirakel.

Vi finner ham som postulant den 26. august 1924. Han mottok drakten som legbror den 8. september 1925 av p. Francisco Gargallo og foran p. Pablo Planes, og han var blitt eksaminert den 22. august. Han avla sine enkle løfter før høymessen den 24. september 1926 (etter komiteens godkjennelse den 25. og 26. august), i nærvær av patrene Gargallo, Mariano Pina og Jaime Monzón, og han avla sine høytidelige løfter den 25. september 1929 til patrene Gargallo og Monzón, etter at konventualkapittelet hadde avholdt hemmelig avstemning den 21. og 22. august.

Han mislikte aldri det som han ble bedt om, han var føyelig som en god gutt, var delikat når det gjaldt kyskhet og utsøkt i behandlingen av kvinner. Det brakte glede å se ham be, henrykt foran tabernaklet og i det bortgjemte kapellet for Jomfruen av Olivenlunden. Når Angelusklokken hørtes, knelte han ned uansett hvor han var, og inviterte de tilstedeværende til å be med ham. P Jaime Monzón, som senere var formator i El Olivar, definerte ham som lydig, selvoppofrende og arbeidsom.

I nesten hele sitt religiøse liv mens han var i El Olivar, var hans arbeid med landbruk, på ordre fra br. Antonio Lahoz. Begge dyrket en frukthage. Selv om han var svært tilbakeholden med ord, uttrykte han sin glede over å leve tilbaketrukket i klosteret El Olivar, og han betraktet seg selv som den lykkeligste personen i verden. Blant familien og blant sine landsmenn ble han holdt for å være hellig.

Mellom 7. og 13. mars 1926 hevdet han å ha noe feil med hørselen for å unngå militærtjeneste. Den 29. september 1931 informerte p. Francisco Gargallo pater provinsial om at br. José Trallero hadde en svulst på kneet, verk i et øre og led av hodepine. Han måtte dra til Barcelona for en operasjon og måtte snart ha en plass i huset, fordi i Zaragoza ville det bli dyrere fordi de ikke hadde et eget hus der.

Den 6. november 1932 fortalte pater provinsial til p. Gargallo at han skulle sende br. Trallero midlertidig til Palma de Mallorca, men han godkjente til slutt at br. Jaime Codina ble sendt i stedet. Men br. Trallero måtte etter noen tid forlate El Olivar, fordi den 26. september 1933 sa provinsialen til superioren at han ikke kunne sende ham. Den 9. mai 1934 var han kokk i San Ramón. Den 16. oktober 1935 var han i Benicalap for å treffe leger i Valencia. Den 21. oktober informerte provinsialen El Olivar om at han ikke var verre, men den 9. november 1935 advarte han om at br. Trallero måtte ha en operasjon.

Hans øreverk forårsaket svært uutholdelig smerter i hele hodet. Men igjen beviste han sin karakter, for han bar lidelsene med beundringsverdig tålmodighet og en sublim ånd av selvfornektelse. Til slutt ble han operert i april 1936 på sykehuset Clínico de Barcelona, og på grunn av dette måtte han dra dit mange ganger før og etter operasjonen.

Og nok en gang viste han at han var spesiell. Fordi han måtte være på sykehuset svært tidlig og fastende, kokte broren ham en frokost i en liten pakke for å spise etter besøket. Men til tross for at han var veldig svak, spiste han nesten ikke noe av det, ettersom han ga maten til den første fattige han traff. Fordi han gikk uten frokost, ble han irettesatt fordi det var dårlig for rekonvalesensen, svarte han at de ikke kjente den gleden han følte når han slapp frokosten og de céntimos trikken kostet. At den fattige kanskje ikke var i stand til å spise hele dagen, og at han, takk til Gud, ikke gjorde det, for han gikk ikke glipp av noe ved middagstid. Mens han var i Barcelona, var noen slektninger fast bestemt på å ta ham med i teateret, men tro mot sine prinsipper nektet han plent.

I mai måned 1936 skulle han restitueres, så han dro fra Barcelona til sitt elskede El Olivar. Det var siste gang søsteren Josefina så ham. Da han dro, sa hun: «Farvel til vi møtes igjen (Adiós, hasta que nos veamos)», og han svarte: «Farvel til evigheten (Adiós, hasta la eternidad)». Han insisterte på at han ikke var pessimistisk, og han fortalte søsteren at det snart ville eksplodere en krig eller revolusjon, og at mange prester og ordensfolk ville bli drept, og han kom til å være en av dem. Søsteren sa at han måtte komme hjem til Oliete hvis noe skjedde, men han svarte at han ikke ville forlate klosteret. Han sa at han ønsket å dø som martyr: «Hvilken herlighet! Hvilket hell! (¡Qué gloria! ¡Qué suerte!)»

Hans ønske gikk i oppfyllelse, men han kunne ha reddet sitt liv, men han kom tilbake for å følge noen elever til Muniesa. En bonde advarte ham om faren for å returnere til klosteret og at han var sammen med sin medbror, men han svarte at plikten, plikten, fremfor alt. Han skulle lide martyrdøden sammen med den salige legbroren Jakob Codina Casellas.

Rundt klokken fire om ettermiddagen den 4. august skulle de to brødrene, etter forslag fra pater kommandør, forlate den innhegningen hvor de gjemte seg, og dra til Oliete. Manuel Aced advarte dem og sa at det var for farlig, men de slo fast at de i lydighet ville gjøre som deres superior sa. De gikk et par timer, da de ble overrasket av en gruppe militsmenn fra Oliete som var på vei til El Olivar. I håndjern ble de brakt til klosteret idet solen gikk ned. Der var det allerede noen komitémedlemmer fra Estercuel som etter å ha lukket portene til klosteret, forberedte seg på å vende tilbake til sin landsby. Men etter en kilometer møtte de militsmennene, som oppfordret folkene fra Estercuel til å bli. På torget begynte de å torturere og fornærme brødrene på det groveste.

Juan Manuel Boltaña forteller hvordan komiteen fra Estercuel tok klosteret i besittelse, og han så noen militsmenn mishandlet brødrene og truet dem med pistol i brystet for å få vite hvor de andre var. De sa at de ikke visste det og svarte ikke på fornærmelsene. I denne situasjonen oppdaget de noen medaljer rundt halsen på br. Trallero, og advarte ham: «Ta dem av, de er ikke lenger på moten». Men han nektet resolutt. De ønsket å tvinge dem til å rope «Leve revolusjonen, leve kommunismen, leve Russland», men de svarte: «Leve Kristus Kongen, leve katolisismen! (¡Viva Cristo Rey!, ¡Viva la religión Católica!)»

Brødrene Josef og Jakob ble tvunget til å være vitne til skjendingen av kirken og av klosterets kirkegård, brenningen av bilder og pyntegjenstander og flere satanistiske parodier. Deretter tok de en pause og de væpnede mennene begynte å spise og drikke mye mens de skremte ordensbrødrene måtte se på. De to ofrene var alltid bevoktet av to militsmenn og måtte lage middag til dem, og de mistroiske fredløse tvang dem til å smake på maten først. Mange fornærmelser ble påført dem hele tiden, som å legge dem i midten av matsalen med fire tente lysestaker rundt, som forestilte en likvake. Mette og godt berusede låste militsmennene brødrene inn i en celle, mens de fortsatte sin orgie.

Ved daggry den 5. august ble brødrene tatt med fra klosteret, en til Estercuel og den andre til Oliete, og da de skiltes, sa de at de ikke trengte å gå langt. En militsmann viste frem en rosenkrans og spurte hvem sin det var, og da br. Trallero sa at det var hans, rev bøllen den i stykker. Br. Trallero tok den på, fordi med den ville han dø.

De tok ham med rundt to kilometer, ifølge senere forklaringer fra militssoldater hadde han vært i stand til å flykte, for han kjente terrenget, men han gikk så saktmodig som et lam. Da de kom til skråningen av vannreservoaret, stoppet de og snudde seg for å spørre ofrene om de andre brødrene. For å fornærme dem, ba de dem rope: «Leve Russland og revolusjonen!», men i stedet svarte de: «Leve Kristus Kongen! (¡Viva Cristo Rey!)».

En av morderne sa etterpå: «De to legbrødrene som ble drept, drepte vi fordi de var dumme, fordi de ikke ville avsverge troen og ikke ønsket at vi skulle spotte Gud. Da vi krevde at de skulle gjøre det, reagerte de med å rope «Leve Kristus Kongen!» gjentatte ganger. Det finnes ingen Gud, men hvis det hadde vært det, var disse to helgener». En annen forteller: «Jeg har nettopp drept de to brødrene. Jeg krevde at de skulle rope et leve!, og de reagerte ubøyelig med å rope «Leve Kristus Kongen!». Da ble jeg så sint at jeg skjøt dem med pistolen». En annen sa: «Jeg ønsket å redde dem, fordi de var arbeidere, men de var fast bestemt på å dø for sin religion og ropte bare «Live Kristus Kongen». Jeg hadde ikke noe annet valg enn å drepe dem».

Klokken var seks om morgenen da de falt, gjennomhullet av kuler. Morderne samlet noen nek med korn og satte fyr på dem, men ingenting brant bortsett fra klærne og likene brant opp.

Pablo Juan Sanz husker hvordan han den morgenen ville bringe ut sine hester, da han så brannen, nærmet seg og gjenkjente kroppene, til tross for at de var forkullet, det så ut som br. Trallero sa til br. Codina: «La oss dra raskt til herligheten». Den kvelden fjernet br. Tralleros fettere, Agustín og José Lázaro, asken og la merke til hvordan hodene var knust av skudd og at hjernemassen var spredt på bakken. De kjente igjen et krusifiks og to medaljer. De døde den 5. august 1936 i «Barranco del Agua» i Estercuel i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania.

null5. Den salige Jakob Codina Casellas (kat: Jaume; sp: Jaime), legbror OdeM, ble født den 3. mai 1901 i Aguilar de Segarra i provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania. Hans foreldre, José Codina og Magdalena Casellas, døpte ham den 5. mai. Han ble fermet (konfirmert) den 10. oktober samme år. Han var from og ville som barn bli en mercedarianer. Han lot som om han dro for å arbeide i nærheten av Barcelona, for å kontakte mercedarianerne.

Da han var seksten år gammel, trådte han med familiens samtykke inn i klosteret i Lleida, hvor han ble brakt av sin far. Han ble syk, og som han tilsto til sin fetter Estanislao Codina, var hans meditasjon Kristi lidelser, og hans ønske var å lide for å tjene himmelen. Han flyttet til San Ramón den 20. juni 1921 for å bli bedre. Han vendte tilbake til byen Segre den 29. august 1921, men han kom tilbake til San Ramón for å motta drakten som mercedarianer den 30. november 1921 av p. Ramón Martín og foran p. Pablo Planes.

Han ble innkalt og gjorde sin militærtjeneste fra 15. januar 1922. Det var en stor risiko, men br. Codina hadde ting klart, og hæren konsoliderte hans kall ytterligere. Han var tilbake i klosteret i begynnelsen av januar 1926. Hans onkel, p. Valentín Codina, skrev: «Da min nevø var i det militære, slappet jeg ikke av i det hele tatt. Han syntes å være tilbøyelig til medlidenhet. Jeg ble ikke overrasket over at gikk i kloster, fordi han aldri hadde vist tegn til uregjerlighet og jeg tror at han hadde et godt kall». Fetteren Estanislao fortalte at når de gikk ut under hans militærtjeneste i Barcelona, snakket han ikke om noe annet enn helgenbiografier og sin lengsel etter å vende tilbake til klosteret.

Etter at han i begynnelsen av januar 1926 vendte tilbake til klosteret etter militærtjenesten, dro han den 21. januar fra Barcelona til El Olivar for å begynne igjen på novisiatet, som ble avbrutt av militærtjenesten. Han ble eksaminert den 22. og 23.januar av patrene Francisco Gargallo, Mariano Pina, Manuel Sancho, Pablo Planes og Jaime Monzón, og den 30. januar ble han igjen ikledd drakten av p. Francisco Gargallo foran p. Manuel Sancho. Han avla sine enkle løfter som legbror den 31. januar 1927 i El Olivar, til patrene Tomás Tajadura, Mariano Pina og Jaime Monzón, etter å ha blitt gransket den 21. og 22. januar.

I 1928 tilbrakte han noen dager hjemme hos sin mor, som var blitt alvorlig syk, og han forlot henne ikke et øyeblikk og delte bønner og åndelige samtaler. Det var farlige tider, og fetter Estanislao advarte ham om at kunne bli drept. Han svarte: «Med kroppen min kan de gjøre hva de vil, men sjelen er bare for Gud». Den 19. mars 1930 avla han sine høytidelige løfter i klosteret San Ramón, og han tok da navnet br. Pedro Armengol.

I februar 1932 reiste han for å besøke sin høyt aktede far. Han hadde vært svært syk, men han kom til hektene, så etter 23 dagers vendte han tilbake til San Ramón. Den 15. november 1932 kom han til Palma på Mallorca, hvor han fikk besøk av sin onkel Valentín, som fikk inntrykk av at han var svært lydig og at hans overordnede var fornøyd med ham. Der var han da provinsialen kom på visitasjon fra 10. til 12. juli 1933, og da provinsialen skrev sin rapport i 1934. Den 2. november 1934 besøkte han sammen med patrene Mariano Pina, Lorenzo – tre kommende martyrer – graven til p. Eleuterio Menchaca, og den 21. november  hadde han sammen med p. Pina en hviledag i Génova på Mallorca og klatret i fjellet. Han var fortsatt i Palma da provinsialen kom på visitasjon fra 19. til 23. januar 1935. Den 26. februar fikk br. Codina influensa, og den 4. mai 1935 dro han til San Ramón.

Den 12. september 1935 bestemte pater provinsial at br. José Gascón skulle dra til San Ramón, mens br. Jakob Codina skulle dra til El Olivar, og han reiste den 16. september. Den 19. september fortalte p. Gargallo til provinsialen at br. Codina hadde kommet og tatt over kjøkkenet, noe som ville være en god hjelp for økonomien i huset, og det synes også som det betydde mer akseptable måltider.

Nå hadde br. Codina forbedret seg enda mer i godhet, og han viste seg hjelpsom til alle og enhver og arbeidsom, for ikke bare hadde han ansvaret for kjøkkenet til en kommunitet på mer enn sytti mennesker, men han hadde fortsatt tid til å foreta reparasjoner i hjemmet og hjelpe til på markene. Han gjorde alt i ydmykhet, som noen ganger også ble latterliggjort, og i nøysomhet, slik at mens han var kokk, spiste han aldri noe til måltidene, for han hadde ikke noe imot å spise rester etter måltidet, i hengivenhet til sin Mor av Merced og til sakramentet. Og fremfor alt, han klaget aldri.

Han døde den 5. august 1936 i «Barranco del Agua» i Estercuel i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania. Den siste tiden tilbrakte han sammen med den salige legbroren Josef Trallero Lou (nr 4), og deres martyrium er beskrevet under hans biografi.

Familien voktet tretten av hans brev som ærede relikvier av en martyr og testamenterte dem til ordenen som en stor skatt. Han skriv dårlig på kastiljansk eller katalansk, hans håndskrift er nesten uleselig og han gjør alle mulige ortografiske feil. Men han er beundringsverdig oppriktig, naiv og from. Han fremstår som fattig og uvitende og blir foreslått å gå på skole for å lære å skrive bedre, og han gjentok stadig at han hadde en dårlig forståelse og erklærte seg som en stakkar. De som kjente ham, sa han var myk, lidenskapelig, botferdig og fattig. Han ga absolutt hele sin sjel til Gud og sin neste, sa p. Bienvenido Lahoz.

 

null6. Den salige Thomas Carbonell Miquel (sp: Tomás), prest OdeM, ble født den 20. desember 1888 i Jijona i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Hans foreldre, Tomás Carbonell og Maria Miquel, fikk ham døpt den 23. desember, men begge døde samme år. Han ble fermet (konfirmert) den 11. mai 1895. Som dobbelt foreldreløs manglet han noen som viste ham spesiell kjærlighet. Hans onkel Antonio ble som en far og ga ham en tilstrekkelig opplæring, og han støttet guttens kall da det viste seg.

I 1905 begynte han på bispedømmets seminar i Málaga, sytten år gammel. Han gjennomgikk det første og andre året med filosofi med toppkarakter. Han skulle bli sekularprest, men gjennom kontakt med De barmhjertige mercedarianske søstre (Las Mercedarias de la Caridad) ble han grepet av den mercedarianske karisma, og da han en dag var vitne til to novisers løfteavleggelse, bestemte han seg for selv å bli mercedarianer, stimulert av sine egne formatorer som verdsatte ham høyt.

Han endte opp i El Olivar. Der ble han ikledd drakten den 28. juli 1907 av p. Manuel Martín og foran p. Mariano Pina, og han avla sine løfter den 10. august 1908 til patrene Pascual Tomás, Mariano Pina og Ramón Martín. Den 25. september 1908 dro han til Lleida. Der avla han sine høytidelige løfter, og han ble presteviet den 23. juni 1911 av byens biskop Juan Antonio Ruano i kapellet i bispepalasset. Deretter ble han involvert i undervisning og preking. Han var nær, jovial, ydmyk, ryddig, inntagende og den fødte venn, utdannet i godhet og forkynte utrettelig. Han var lojal til mennesker, lojal mot Kristus til døden og svært trofast mot egne forpliktelser. Hans kjærligheter var eukaristien og hellige Jomfru Maria.

Hans første tjeneste var undervisning. Ennå før han ble presteviet, engasjerte han seg i ungdommene på mercedarianernes skole, som lærer i språk, aritmetikk og geografi. Han var en god pedagog og en god leder av unge menn, som beundret hans kraft, hans godhet, hans høflighet, hans åndelighet, visdom og engasjement, han ofre alle tider på dagen for studentens skyld, og han gjentok leksjonen ubarmhjertig til alle forsto. Hver dag etter timene ledet han sine studenter til kirken for å tilbe sakramentet og foran til Jomfruen av Merced, spesielt på torsdager og lørdager.

Han hadde sjarm og etablerte som regel disiplin gjennom humor. I 1916 fikk skolen rett til å tildele sivile bachelor-grader, og den 23. februar 1917 tildelte p. Pedro Armengol Valenzuela graden LLB (Bachiller en Letras y Filosofía) for ordenen til p. Thomas etter en akademisk prøve. Samme år, fra 4. til 11. mars, deltok han i Generalmisjonen i Barcelona med ansvar for sognet Santa María del Mar. Han prekte regelmessig i Almenar, Artesa, Borges Blanques og Barbastro, og han ga åndelige øvelser i kollegier med for å vekke kall.

I 1918, under feiringen av hundreårsjubileet for Merced, feiret han den 10. august messe med generell kommunion i La Basilica de la Merced. Dette året bodde han i El Puig, Elche, Valencia og Puigvert. I 1919 ble p. Carbonell overlatt administrasjonen av kollegiet og visiterte Brorskapet av Vår Frue av Merced (La cofradía de Nuestra Señora de la Merced) i Valencia. Han fremsto som en predikant i toppklasse, og han kom i 1920 til Sidamunt, Alicante og Barcelona. I 1920 prekte han en novene for Merced i Palma, og for prekenene fikk han tyve pesetas. Den 13. januar samme år leste han på provinskapittelet opp et irettesettende dokument fra kollegiet i Lleida, undertegnet av blant andre p. Carbonell. Kapittelet utnevnte ham innenriksrådgiver, og den 20. februar utnevnte hans kommunitet ham til vikar i huset.

I 1921 prekte han en rekke ganger i Torres, Altorricón, Menarguens, Montblanc, Albi, Sidamuntel, i katedralen prekte han i St. Peters Triduum, på søndager prekte han åndelige øvelser i San Lorenzo, i Palma en novene for San Antonio. På påskedag reiste han til Caixa for hyllesten til alderdommen, og han dro til kollegiet for messe og en kveld. Han ble utnevnt til medlem av styret for utdannelse i Lleida og det lokale styret for katekese i Sidamunt. Han sa farvel til Lleida, men kom tilbake igjen i 1922, mellom 18. og 22. juni.

Han dro den 28. januar 1922 til El Puig fordi mercedarianerne gjenvant sitt historiske kloster der, og startet en kommunitet viet til undervisning. I kapittelet den 13. januar 1923 fikk han en stemme som provinsial. Fra 5. til 19. juni var han i Mallorca. Men den mest spennende fasen av hans pedagogiske kall var årene fra 1926 til 1931, da han ledet forbedringsanstalten Godella for unge. Han visste hvordan han skulle være en far, venn og leder for guttene, som allerede hadde startet i kriminalitetens verden, men som med hans hånd øvde inn nye veier. Sekretær for ungdomsdomstolen, Francisco Vives, vitner som has flittighet, sterke iver og store dyder, han var svært lidenskapelig, alltid villig til å ofre og med en ekstraordinær apostolisk dynamikk av åndelig rikdom. Når det gjaldt sine pedagogiske prinsipper, har han etterlatt en rik arv i 37 artikler skrevet for El Colegial Mercedario og Nuestra Colonia.

Men dette betydde ikke at han sluttet å bruke sitt talent som predikant. Kanskje det var på prekestolen at hans manifesterte sin personlighet mest relevant. Han fascinerte og bevegde, men fremfor alt underviste han. Han snakket varmt, svært elegant, direkte og salvelsesfull, og han utstrålte kjærlighet, kjærlighet til Maria, til den eukaristiske tilbedelse. Selv om han virket sliten, han ga aldri opp en preken, tvert imot kunne han samtidig preke to eller tre ganger i fastetiden, novener eller misjoner. Spesielt berømt var han i Valencia, hvor han ble kalt forkynner av nestekjærlighet og kjærlighet til eukaristien. I 1925 prekte han flere ganger i klosteret i Bérriz novenene for Vår Far og Vår Mor. Den 27. april 1927 holdt han lovtalen ved den store hyllesten til Pedro Armengol i Guardia dels Prats, som ble presidert over av kardinalerkebiskop Francisco de Asís Vidal i Barraquer av Tarragona (d. 1943). Han fortsatte også å bli hørt fra prekestoler i Mallorca, Lleida og Barbastro.

I 1930 var han superior i Palma fra 18. oktober til 26. november. Deretter oppholdt han seg en kort periode i Valencia før han var tilbake på Mallorca for å preke sammen med tre prester fra Godella, etter kanoniske visitasjoner. Han var på generalkapittelet i 1931 og var superior i El Puig til 1932, da provinskapittelet valgte ham til provinsialsuperior den 1. august. Han ble valgt mot sin vilje i femte avstemming, men han sa ikke noe før han ble utnevnt provinsialsekretær og ga en meditasjon til kapittelet. I 1935 skulle det bli annerledes, da ble han gjenvalgt i første valgomgang og med nesten alle stemmene. Etter kapittelet i 1932 fortsatte han til El Puig, den 17. september var i han i Bérriz, og derfra dro han til Belchite, Zaragoza og Lleida. Den 13. oktober var han igjen i El Puig. I november var han syk og ble pleiet, men den 17. stanset han i Madrid før han igjen dro til El Puig og derfra til Barcelona. Den 3. desember var han tilbake i El Puig.

For p. Carbonell innførte et nytt system for sitt styre som provinsial. Han beveget seg, reiste, besøkte kommunitetene, snakket med alle, skrev mange brev, var interessert i alle brødrene, han var i detaljene, formante, oppmuntret, roste, korrigerte og begrenset om nødvendig. Han led for alle fordi han var pater, ydmyk og enkel og visste å animere. Han brydde seg ikke om de ofrene han måtte ta på seg. Han skapte en provinsialkommunitet. Han hadde selv ikke en god helse, og i begynnelsen av 1933 merket han svimmelhet, skjelving og tap av styrke. Foruroliget skrev han at han takket Gud og levde sitt vanlige liv, men han innså at han gradvis slet seg ut. Men han fortsatte på samme måte, i januar var han i Zaragoza, deretter i Lleida, den 4. januar var han i Barcelona, den 10. i Palma. I mars var han i Valencia hvor han i fastetiden holdt fem ukentlige prekener. Han var utslitt, men måtte tjene noen pesetas for livets opphold for elevene. Han prekte en novene for Vår Mor i Mallorca i 1933. Han slet ifølge p. Francisco Gargallo hele tiden med en tarminfeksjon, og han kunne ikke ta til seg annet enn grønnsaksbuljong, kokte poteter og frukt. Men selv om han var syk, hindret ikke dette ham i  å bli godt kjent med hver eneste bror, de eldre og syke, spesielt p. Mariano Ferrer, som etter å ha blitt utslitt i misjonen av Piauí, utviklet demens.

Han var overbevist om at de nye mercedarianerne trengte en solid og velprøvd formasjon, så den 26. september 1933 opprettet han i Benicalap skolen San Pedro Nolasco, hvor studentene med avlagte løfter gikk på bispedømmets seminar i Valencia. Han ville være med dem og hjalp p. Martín Ortúzar, br. Pedro Casalod, p. José María Fabián og p. Pablo Mateo Conde, men noen ganger var han bare formator. De studentene som var under formasjon i El Olivar eller Benicalap, var hans hjertebarn. Dem skaffet han melk, tepper, godteri, bøker, skrivemaskiner, kyr og så mye penger han kunne tjene. For dem som var i vanskeligheter, oppsøkte han biskopen som ordinerte dem, reddet dem fra det militære. Han var bekymret fordi Isidoro Covarrubias ikke vokste, fordi John Parra gikk gjennom en periode med skrupler, fordi Esteban Portugal ville verve seg. For å ivareta deres behov skaffet han dem noen pesetas med sitt arbeid, for han prekte mer og mer og overalt. Hans bidrag, vanligvis tyve pesetas for hver preken, men han tok ingen bidrag fra svært fattige kommuniteter. Men hjemme hadde han postulanter som han fryktet for at han ikke kunne skaffe mat, så han måtte stole tungt på Det guddommelige forsyn og håpet at Gud vil gi. Han ble sett tiggende i kommunitetene i Barcelona, Lleida og San Ramón og fro frem og tilbake mellom dem, og i august 1934 var han i Bilbao, i Berriz og i Orozco, og i september var han tilbake i Bilbao.

Han hadde stor respekt fra Manuel López, en student som bodde sammen med ham i Benicalap og som så provinsialen som en modell for det religiøse liv. Han hadde en stor omsorg for deres formasjon, med stor innsats med det mål at at det oppstår gode kall for ordenen, han var sterkt engasjert i studentenes åndelige liv. Hans mening om ham var at han var en helgen, svært ydmyk til tross for at han var provinsial og behandlet studentene med respekt og hengivenhet. Han var selve begrepet av en god lærer og predikant.

Hele tiden hadde han en kronisk sykdom, og da han ble rammet av influensa, ble den enda verre. Han led av en kronisk gastrokolitt og merket en svikt i sirkulasjonssystemet forårsaket av tobakksforgiftning. Han kunne ikke fortsette med tobakk, og han ba om at Gud måtte fri ham fra sin avhengighet. P. Bienvenido Lahoz har tegnet et portrett av hans moralske og åndelige utvikling og menneskeliggjør ham: i begynnelsen var han lite komplisert, senere kom han i likevekt og viste stort talent da han ble valgt til provinsial, uttrykte stor nestekjærlighet og forståelse og var veldig glad i sine plikter, men han virket nervøs. Han vokste i dyder og avslørte en Guds mann som manifesterte seg i gløden i hans prekener og styrken i hans kjærlighet.

P. Jaime Monzón var hans store samarbeidspartner og formator for studentene. Han sa at p. Tomás var en stor tilhenger av Jesu Hjerte, full av iver etter å frelse sjeler. Han satte alle krefter inn i opplæringen av unge aspiranter til prestedømmet og gjorde alt for å skaffe midler for deres understøttelse. Han var svært mild i å korrigere studentenes mangler og veldig diskret i sin veldedighet. Han snakket aldri stygt om noen, og det var ikke lov i hans nærvær å komme med den minste kritikk og klaging, og hvis det viste seg at noen hadde denne lasten, korrigerte han ham kjærlig, men fast. P. Juan Parra husker hvordan han i sine formaninger til kommuniteten og de troende, ofte hadde nestekjærlighet som tema. Alejandro Angulo kom med en svært personlig kommentar: Han sto ofte opp om natten og tilbrakte lange timer foran tabernaklet.

Lleida var høyt elsket av p. Carbonell, og han var ikke vanskelig å be når han ble spurt om en preken. I juni 1935 prekte han en novene for Den Hellige Ånd i huset, den 23. desember begynte han i katedralen en novene for El santo Pañal («den hellige bleie»), deretter midnattsmesse i klosterkirken og feiring av de eukaristiske torsdager.

Hans hjemlengsel viste seg da han var i Barcelona da borgerkrigen brøt ut den 18. juli 1936, men dro til Lleida fordi han antok han var trygg der. Men i stedet kan vi tenke at Herren brakte ham dit for at hans bemerkelsesverdige liv skulle krones nettopp i Lleida med martyrpalmen. Den 21. juli, mens han feiret messe, brøt militsmennene inn med pistol i hånden og truet de troende, slik at kirken etter kommunionen ble stengt. Brødrene i kommuniteten gjemte seg hjemme hos venner, og han søkte tilflukt i huset til presten Eugenio Terraza i Calle de San Antonio 21. Så begynte brenningen og mordene. Han var dypt deprimert og bekymret seg over hva som ville skje med de femti unge seminaristene som var i El Olivar. Han tilbrakte sin tid i bønn og forberedte seg på martyriet, som han var overbevist om at ville komme hvilket øyeblikk som helst, og overga seg til Det guddommelige forsyn.

Klokken syv om morgenen den 25. juli banket det voldsomt på døren og fem militsmenn trengte seg inn i boligen. Han satt rolig i sitt rom, og da de spurte hvem han var, svarte han resolutt: «Jeg er en prest og provinsial for mercedarianerne». «Vi har ikke dratt forgjeves», sa bandittene. De tok ham og førte ham bort mellom tre bevæpnede militsmenn, med armene hevet og hodet svært lavt, og bare noen skritt unna i samme gate, skjøt de ham og drepte ham. Han døde den 25. juli 1936 i byen og provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

null7. Den salige Frans Gargallo Gascón (sp: Francisco), prest OdeM, ble født den 24. februar 1872 i Castellote i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania. Hans foreldre var Manuel Gargallo og Juana Gascón. Den 10. november 1889 ble han ikledd mercedarianernes hvite ordensdrakt av p. Pedro José Ferrada, foran p. Florencio Nualart. P. Ferrada mottok også hans løfter den 14. november 1890 sammen med patrene Ramón Prat og Domingo Aymeric.

Han fortsatte i El Olivar, men fordi han var dyktig og lovende, ble han i 1892 raskt sendt til Roma. Der studerte han filosofi (1892-94) og teologi (1894-98) på det pavelige universitetet Gregoriana, dessverre uten å bestå, for noen offisiell eksaminering fant aldri sted, antakelig for å spare penger. I Sant’Adriano avla han sine høytidelige løfter den 11. februar 1894 til den salige pater general Peter Armengol Valenzuela, og i den evige stad ble han presteviet av biskop Francesco Casseta den 14 juni 1896.

Han ble umiddelbart utsett til de høyeste embeter i ordenen. Mye tillit ble vist ham, og han gjorde sine ting utmerket. Fra 1902 til 1912 fungerte han som postulator, prokurator, generalsekretær (med pater general Mariano Alcalá fra 1911). I mai 1903 presenterte han for Rituskongregasjonen prosessen for den uminnelige kulten til den ærverdige mercedarianeren Natalia av Toulouse (d. 1355). I 1908 fikk han et pavelig brev som privilegerte ham andakten for de syv lørdager til ære for vår Mor. Den 16. mai 1909 ble det utstedt et brev med fakultet til å tildele den pavelige velsignelse i Merced. Den 17. januar 1910 fikk han gjennom den kanoniske opprettelsen av huset i Fraga. I juli 1912 sørget han for at den første utgaven av ordenens bulletin så dagens lys.

Han hadde også blitt mercedarianernes store liturgiske ekspert, som mellom 1900 og 1927 trakk opp direktoriet for feiringen av Den hellige messe og tidebønnene i ordenen. Resultatet av hans arbeid og forskning ble publisert i 1923 i «Kompendium for hellige seremonier og hjemlig praksis til bruk for brødre og søstre i Ordenen av Vår Frue av Merced», en virkelig liturgisk minnesmerke over kulten, forfedrenes skikker og ærverdige tradisjoner i den mercedarianske familien.

Men fordi han var nødvendig i Spania, gjorde provinsen krav på ham. Den 21. juni 1913 kom han til El Olivar, hvor han umiddelbart fikk ansvaret for novisene, selv om han ikke fikk tittelen novisemester før den 1. februar 1914. På kapittelet i 1915 tok han til orde for avskaffelse av huset i Borges Blanques, ettersom det ikke var kanonisk opprettet. Den 12. august utnevnte den samme forsamlingen ham til prior av Barcelona. I den egenskap feiret han 700-årsjubileet for opprettelsen av ordenen i nettopp Barcelona. For å nå dette målet, fikk han den 11. april 1917 instruksjoner fra generalkurien om å jobbe med huset Subirana for den kirkelige årboken (El Anuario eclesiástico) for 1918. Han fikk store bidrag fra patrene Manuel Sancho y Faustino Gazulla, mens han personlig tok ansvaret for de religiøse feiringene. Hundreårsjubileet ga svært mye prestisje til ordenen i Barcelona.

Han deltok på kapittelet i Lleida fra 12. til 21 januar 1920, og fordi han viste sin støtte til videreføring av skolen i Lleida, ble han utnevnt til skolens rektor. Han tiltrådte den 12. februar og begynte straks å arbeide, med umiddelbar forbedring og varige frukter. Sammen med en uvurderlig kommunitet ble kollegiet annonsert, fikk installert telefon, kjøpte en skrivemaskin, fornyet og utvidet klasserom, malte hele bygningen, startet med katekismeundervisning på søndagskveldene grunnla akademiet María Corredentora Co for vitenskapelige, litterære, musikalske og teaterformål og skapte bladet El colegial mercedario. Han gjorde alt dette fordi han trodde at skolen ville være dette husets ruin og en alvorlig moralsk skade for både det og provinsen. Selv om midlene var knappe og det ikke var nok ansatte.

Dette varte til kapittelet i Barcelona den 13. januar 1923, da han ble valgt til utsending til generalkapittelet og superior for El Olivar. Han ble gjenvalgt på kapittelet i San Ramón den 3. august 1926. Den 30. januar 1923 dro han til El Olivar, hvor han gjorde alt. Han tok ansvar for seremoniene på alteret og stelte oliventrærne og grisene. Han moderniserte redskapene og innførte de nyeste metodene for planting, tresking og innhøsting og kjøpte en trykkoker. Han ble opplevd av prestene som profilert og var straks klar til å hjelpe til med det pastorale arbeidet, fremfor alt å gi høytid til patronatsfeiringene. På markene eller med dyreflokkene lærte han med stor naturlighet opp dem som var under formasjon, eller han lærte koret å synge vesper. Han fremmet planting av gressløk og tomat, epler og valnøtter, og han prøvde å dyrke tobakk. Dette varte inntil den 26. november 1926.

Han introduserte tanken på å åpne en misjon i Puerto Rico, og provinsen betrodde prosjektet til ham. Hvem andre ville være i stand til å pløye et felt så nytt og risikofylt. Han tilbrakte noen få uker mellom Lleida og Barcelona, før han den 28. februar 1927 dro til Puerto Rico sammen med patrene Bienvenido Lahoz og Enrique Morante, tre pionerer som var godt forberedte og håpefulle, fordi grunnleggelsen ble unnfanget for å gjenoppdage den mest ekte mercedarianske ånden og løse provinsens elendige økonomiske situasjon. Men det viste seg ikke å slå til. Dette var den mørkeste perioden i livet til p. Frans, til tross for at det pastorale resultatet var fantastisk og gavmildt. Men den økonomiske støtten som var forventet, uteble, gårdene var ikke det de syntes å være og en syklon herjet plantasjene fullstendig. P. Gargallo kjempet tappert, både for økonomien og enda mer for misjon, men han ble alvorlig syk og måtte returnere, bukket under sammen med sin sjenerøsitet for det tøffe tropiske klimaet og et altfor tidlig kirurgisk inngrep. Den 17. april 1929 var han tilbake i Barcelona. Han var ikke forandret, sa p. Bienvenido Lahoz, som en seriøs ordensmann av få ord, hardtarbeidende, observant, svært streng mot seg selv, men som superior var han forståelsesfull og vennlig, og han elsket ensomhet.

Han vendte tilbake til El Olivar igjen i midten av 1929 som kommandør (comendador), og han ble gjenvalgt den 3. august 1932 og 7. august 1935. Dette var svært vanskelige tider, med usikkerhet, fare for forfølgelse og fattigdom. Han delte provinsialens bekymringer og kjempe med alle midler for å sikre sin tallrike kommunitet, stelte hagene, forbedret stallene og innhegningene og begynte å holde kaniner, høns, kyr, griser og duer. Han var alltid engasjert for sin kommunitet og var natt og dag på jakt etter farer i landbruket, som is, hagl og tørke. Han fikk en hjelpende hånd fra sin provinsial p. Carbonell og Den guddommelige Mor av El Olivar. Han skrev 180 brev til de øverste overordnede bokstaver for å fortelle om disse bekymringene og deres forbløffende moralske verdier.

For hver dag ble han mer enkel og ydmyk, han var svært faderlig i utøvelsen av sin autoritet, utførte de mest beskjedne tjenester i huset som det mest naturlige, selv det å reparere guttenes sko med sine egne hender. P. Jaime Monzón husker at han vandret i fjellene i El Olivar, på svært kalde dager dekket oss med sitt skapular. P. Vicente Millán, som i disse årene arbeidet som kommissær i Estercuel, berømmer hans følsomme samvittighet, for han jukset ikke med en céntimo. Til tider underviste han fire timer hver dag, og han brydde seg mer om gårdene enn om en superiors arbeid.

Mange år senere ble noviser og postulanter begeistret over minnet om denne eksemplariske mannen, dydig, hellig i alle dimensjoner, overfylt med kjærlighet, observant, ydmyk, arbeidsom, preget av forsiktighet, behandlet alle med stor velvilje, for hans ydmykhet, uten å briske seg fordi han var superior, for hans godhet, prøvde å snakke svært vennlig til sine underordnede, og møtte tidens motgang med stor ansvarsbevissthet. P. Mateo Conde påpekte at han aldri fritok seg selv fra den vanlige observansen fordi han var superior, men tvert imot var han alltid den første i alt, fra bønnen til beredskapen mår stormen herjet. Han utmerket seg ved sin enkelhet, og til tross for at han var superior, var han ydmyk i å imøtekomme studenter, han håndhevet observansen med enkelhet og energi. Ikke minst i selvfornektelse, ved å spise restene de andre forlot.

Br. Vicente Alarcón legger til at han i høyeste grad var god, samlet, botferdig, eksemplarisk, takknemlig, veldedig mot de fattige og pilegrimene som kom til El Olivar, klaget aldri på noe og elsket det religiøse liv og tilbaketrukkethet høyt. Han var ingen venn av unødvendige reiser og overnattet ikke gjerne borte. Sammen med brødrene var han snarere en far enn en superior. Han var helhjertet uten å unngå ofre for kommuniteten, en modell som ordensmann og superior, svært hengiven Våre Mor av Merced, noen ganger våket han sent i kirken, men neste dag var han den første til bønnen. Han var svært bekymret for kommuniteten, og spesielt var de siste dagene før revolusjonen svært smertefulle, og han var da mer ivrig enn noensinne. Han likte seg i El Olivar, for han var mye av en eremitt og likte ikke å reise.

P. Francisco Gargallo Gascón skulle lide martyrdøden sammen med p. Manuel Sancho Aguilar. Brødrene i El Olivar var svært naive. Hele Spania var i flammer allerede fra den 18. juli 1936, og mercedarianerne var så rolige. Den 25. juli feiret alle patrene og elevene høytidelig festen for Santiago i Crivillén. Om morgenen den 1. august dro p. Sancho til Crivillén med postulantene, hvor Trini de Núñez tok imot dem i sitt hjem. Pateren spiste knapt, og han skulle gi en retrett til alle som bar drakt, og han ba på sitt rom. De returnerte til klosteret ved solnedgang den 3. august, svært uthvilt og klar for martyriet.

I noen klostre holdt brødrene vakt om natten. Legen i Estercuel, Ramón Buñuel, rådet dem til å evakuere klosteret, men som svar ga p. Sancho ham en klem og sa ganske rolig: «Farvel, min sønn, vi ses i himmelen, for i denne verden vil vi ikke møtes igjen». Den 1. august ba de rosenkransen og sang bønnene for lørdag. Klokken to hadde de kommunitetsliv, men sendte ut en alarm fordi p. Conde kom fra kommuniteten i Alcorisa, på flukt fra de røde. Klokken ti om kvelden kom den første ekspedisjonen på veien fra Oliete, med slagordet om å finne alle i Zaragoza.

Ved daggry den 3. august dro den andre gruppen med samme mål. I den tredje gruppen var p. Frans Gargallo, p. Manuel Sancho, br. Pedro Esteban, br. Antonio Lahoz, br. José Trallero, br. Jaime Codina, novisen br. Vicente Alarcón og fire postulanter. De ventet på at tjenerne skulle komme med hester for å transportere bagasjen og dem til Muniesa, som de gjorde med den andre ekspedisjonen. De hørte messen med stor glød, tilbrakte dagen med å gjemme kultgjenstander i ossuariet og ventet fortsatt. Etter solnedgang samlet p. Gargallo alle i kirken og holdt en dyptfølt refleksjon, hvor han innbød dem til å være fattet og snakket om et mulig martyrium. De var klare til å dra med tårer i øynene og med hjertet etterlatt hos Jomfruen. Sognepresten Constantino Vidal ble vitne til ødeleggelsene. De fire legbrødrene ventet på tjenerne, mens begge patrene, novisen og postulantene fremdeles nølte to kilometer fra klosteret og ventet på tjenerne, som kom og fortalte at de røde allerede var i Oliete, slik at de ikke kunne dra dit. Sogneprest Constantino kom også og advarte om at han i Estercuel hadde hørt de røde planlegge å dra ned til klosteret. De måtte komme seg bort fra bebyggelsen, og ledet av sognepresten, søkte de ly i en innhegning ved inngangen til La Codoñera.

Ved daggry den 4. august kom de fire legbrødrene til hest og brakte med seg vesker og mat. De tilbrakte dagen skjult blant furutrærne, hvor de ba rosenkransen, leste og lyttet til p. Sancho. Klokken fire om ettermiddagen kom brødrene José Trallero og Jaime Codina, som etter avtale med pater kommandør skulle utforske veien til Oliete. De skulle gå tilbake om kvelden eller neste morgen, men etter å ha tilbrakt natten der kom brødrene ikke. P. Sancho og br. Alarcón begynte å granske horisonten, og etter rundt to timer besluttet de å gå tilbake til gruppen, da de på vei ned til vannkanten så litt røyk. Rundt åtti meter unna så de to kropper som brant. Br. Vicente nærmet seg ikke, men p. Sancho kom, og på medaljer og krusifiks identifiserte han br. Trallero og på en metalltann br. Codina.

Tilbake i hulen fortalte de bare til p. Gargallo hva som hadde hendt, fast bestemt på å dra og trenge inn i furuskogen. Fordi det ikke lot seg skjule, fortalte p. Sancho alle om funnet, og han hørte skriftemål fra alle og forberedte dem for martyriet. De dro til Los Mases de Crivillén, hvor de i huset til Maria Sancho fikk noe varmt å spise. Dit kom også brødrene Pedro Esteban og Antonio Lahoz. Fordi ryktet sa at de røde var ventet dit, vendte de tilbake til furuskogen, men først kysset p. Gargallo krusifikset til dem i huset, som ga dem brød og sjokolade, og de unge Francisco Gracia Gil og Juan Gracia Bielsa Gil ledet dem til nær Codoñera.

Om morgenen den 6. august dukket våningshuset i La Codoñera opp. Mens de etterlot guttene i en fjellsprekk, nærmet patrene seg Servandos Miedes, Florentina Muñoz og deres familie, som var klar til å gi dem et godt måltid mellom furutrærne. José Rubio, politisk sønn og vakt, gikk for å inspisere omgivelsene rundt Alcaine, og senere på dagen fikk han vite at de røde ikke var kommet til Alcaine, de orienterte seg mot Oliete og lot Muniesa urørt. Derfor ledsaget han dem til Alcaine. P. Gargallo ga ham flere dokumenter og hundre pesetas, som han kategorisk nektet å ta imot.

De fulgte instruksjonene og krysset elven Martín, mellom Alcaine og myrene ved Oliete, og de passerte gjennom Hocino ved mørkets frembrudd. Der spurte de Tesifonte Chopo om veien til Muniesa, og ignorerte ham da han frarådet dem å gå dit. De så Arturo Ibáñez, lege i Alcaine, drikke vann fra en kopp ved en liten kilde. Patrene var kledd i skjorteermene og guttene hadde en ullgenser under armen. De følte seg svært slitne og svette, særlig patrene, men de var rolig og uanfektet. De presenterte seg ikke, men han gjettet hvem de var, og også han rådet dem fra å dra til Muniesa. De fortsatte nedover den bratte stien som førte til Muniesa, og før de hadde gått fire kilometer, kom de over en gård som ble kalt La Dehesa, og dit gikk de for å lete etter vann. Eierne, Mariano Tomeo og hans hustru, tilbød dem vann, vin, middag, alt hva de ønsket. De var takknemlige for tilbudet, men de aksepterte bare vann. De spiste ett brød på deling og sjokolade, med doble rasjoner for ungdommene. Mariano advarte dem om risikoen ved å dra til Muniesa og oppfordret dem til å bli med dem. De takket for rådet, men brødrene var ivrige etter å nå Muniesa den kvelden. Stien var kronglete, og i nærheten av Rio Seco forsvant den. De bestemte seg for å tilbringe natten i skogen.

Om morgenen den 7. august la de avgårde igjen, hele tiden overbevist om at det ikke var noen røde i Muniesa. Da de kom til byen, feiret de messe for den første fredagen i måneden. De gikk i enda seks kilometer, og klokken åtte var de på sletten ved Alacón. Da ble det ropt stopp! for de hadde truffet på rødegardistene, som oppdaget dem og så at de ikke engang hadde en kniv. P. Gargallo var glad, for han trodde de var blant venner, og p. Sancho tilbød sine prestetjenester og fortalte at de var patre fra klosteret El Olivar. Svaret de fikk, var fornærmelser, blasfemi og banning. P. Gargallo sammen med postulanten Jesús Turmo fortalte kjeltringene med ekstraordinært heltemot og ro: «Med oss kan dere gjøre hva dere vil», mens guttene svarte som pateren hadde bedt dem om, at de ikke hadde noe å gjøre med ordenen. Ut fra diskusjonene disse bandittene mellom, antok de at de ville drepe dem alle. Patrene klemte guttene for å gå i forbønn for dem, og kaptein Ferrer lovte å redde dem.

De andre ble låst inn bak i en buss som var skiltet «Tarragona-Reus», og der begynte avhørene med slike djevelske uttrykk at det aldri hadde vært i brødrenes tanker at noen kunne sverge på den måten. Da de tok en pause, hørte patrene skriftemål fra hverandre, og deretter fra noen av postulantene, og p. Gargallo formante alle før martyriet og tildelte den apostoliske velsignelse. Patrene holdt ikke opp å takke Gud for den forestående martyrdøden. Om formiddagen kom en av militsens ledere og spurte: «Hvor er de fuglene som dere har jaktet på?» og tilkalte de fire yngste, men br. Vicente Alarcón flyttet seg ikke før patrene ga ham beskjed om å adlyde. De klemte hverandre og sa: «Farvel, sønner, vi ses i himmelen». De sa også farvel med hendene, og mens patrene velsignet dem, ble de brakt til komiteen i Oliete.

Det var på bussen at patrene, oblaten José María Blasco og postulanten José María Romero snakket om det som hadde skjedd. En av lederne fortalte dem blant fryktelige blasfemier at de snart skulle skytes. Militsmennene som også var på lastebilen, la til enda flere fornærmelser og kom med ideer til hvordan man kunne gjennomføre henrettelsen, inkludert forslag om lynsjing. Selv de modigste sjelene ble overveldet, og José María Romero sa at det var nesten rart at ingen døde av skrekk over å måtte tåle å høre alt dette. Det var så uutholdelig at noen av brødrene ba blasfemisk til Herren om å bli drept snart. Utenfor hørte de øyeblikkene med blasfemisk spott, men de fire forble rolige. En av militsmennene tilbød dem mat og vann, men ingen aksepterte noe. De fikk lov til å skrive til familien, p. Gargallo skrev til sin nevø, p. Manuel Gargallo, mens p. Sancho skrev til moren til p. Ángel Millán, men begge brevene ble åpnet kort tid etter.

Rundt klokken fire om ettermiddagen kom det flere biler med militsmenn, som kranglet om formen på eksekusjonspelotongen. Lederen som sa at han ville danne den, gikk mot en haug av lik som var henrettet tidligere. P. Gargallo ga med en ekstraordinær ro og salvelse igjen den apostoliske velsignelsen. José María sa at han aldri noen gang hadde sett en liturgisk handling mer vakker og fylt av følelser, formante dem rolig at Gud med sin salige Mor ventet på dem med åpne armer, og begynte sterkt å synge Te Deum. José María sier at de ble stilt opp foran pelotongen, de to patrene og han i midten. Midt i Te Deum ga militsen José María ordre om å tre til side, noe han ikke hørte, så patrene dyttet ham bort fra våpnenes rekkevidde. Han hørte patrene tilgi sine slaktere. Da ordren om å skyte kom, skjøt de dem først i benene for å plage dem mer. De ropte: «Leve Kristus Kongen! (¡Viva Cristo Rey!)» De døde den 7. august 1936 i Muniesa i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania.

 

null8. Den salige Manuel Sancho Aguilar, prest OdeM, ble født den 12. januar 1874 i Castellote i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania. Hans foreldre var Manuel Sancho og Agustina Aguilar. Som trettenåring var han i 1887 i klosteret El Olivar. Det var elendige tider, så det er mye som tyder på at hans formatorer lot ham bli en sesong borte fra sin fars hus for å stille sulten og bli sterkere, uten at han nødvendigvis skulle bli munk. Men i sitt kloster El Olivar mottok han den 27. desember 1887 ordensdrakten av p. Pedro José Ferrada foran p. Luís Caputo. Han var da tretten år og elleve måneder gammel, men han kunne ikke begynne i novisiatet før han fylte femten.

Men han gjennomførte med glans det første året med humaniora. Den 19. januar 1889 begynte han på sitt novisiat, som han kronet med løftene den 23. september 1890 til patrene Ferrada, Florencio Nualart og Guillermo Bravo. Fra 28. november 1889 til 18. juni 1890 var han i Lleida, ettersom hans overordnede mente at det ville være bedre å være i et større hus enn El Olivar under novisiatet. Det akademiske året 1890-91 studerte han latin, aritmetikk og grammatikk, men han studerte også musikk. I 1892 begynte han med filosofi. Etter formasjonsprosessen, hele tiden i El Olivar, begynte han med fundamentalteologi, og den 29. september 1893 avla han sine høytidelige løfter til p. Luis Prat, nitten år gammel. Han var briljant, skarp og arbeidsom og hans kall var klart. Det hadde mye å si for ham at p. Pedro José Ferrada kom fra Chile for å styrke kommuniteten i El Olivar mellom 1887 og 1893. P. Sancho husket hele livet sine daglige samtaler, de konferansene han noen ganger ga da han var syk i sengen. P. Ferrada var så asketisk og full av visdom og innpodet dem i hode og i hjerte at hans flokk ble entusiastiske og med kjærlighet til dyder og med ønske om perfeksjon. Ifølge p. Juan Parra sa p. Ferrada en dag til novisen: «Bror Sancho, du skal bli bror Santo [hellig]», og til det svarte novisen: «Jeg lover å gjøre alt det jeg kan for med Guds nåde å bli det».

Men han fant absolutt ikke at alt var gjort for ham, og han måtte finne svar på mange viktige bekymringer og sine indre spørsmål, og jo mer bekymrende, jo mer innsiktsfull ble han i spørsmålet. Det som kom ut av kjøtt og ben, var svært bra, og han hadde ikke mange synder å bekjenne, selv om anekdotene fra vitner som til tider var med, antyder at han sammen med en kamerat stjal kyllingegg som de stekte på loftet i klosteret. Hvis det er sant, og dersom han tilbrakte en tid i El Olivar med hungersnød, var slikt vanlig.

Den 14. september 1894 ble han sendt med sin gruppe til Lleida for å fullføre sine teologiske studier, og han ble presteviet den 18. september 1897 av biskop José Meseguer i bispepalasset, og deretter begynte han å arbeide. I byen Segre var han i seksten år og underviste i mange slags fag på kollegiet, deltok i de unge brødrenes filosofiske og teologiske formasjon, skrev om det guddommelige og det menneskelige i prosa og vers og komponerte humoristiske operetter og høytidelige messer for fire stemmer. Han organiserte en kveld med studentene, og hadde premiere på en operette, presenterte et dikt eller satte musikk til et skriftsted. Men han hadde fortsatt tid til å sitte i skriftestolen og veilede et stort antall sjeler på veien til hellighet. Han hadde også en del ansvar i ordenen, og ble gjentatte ganger utnevnt til provinsialrådgiver den 16. juli 1903, 22. juli 1907, august 1909, 7. oktober 1911, 10. august 1915 og 12. januar 1919.

Han deltok i litterære konkurranser og fikk i 1905 premie med romanen Pascualico o El trobero de las Bochas i aragonsk stil. I oktober 1906 ga Det marianske akademiet i Lleida ham en blomsterbukett av sølv som var formet som Jomfruen av El Olivar, han mottok den i sine hender den 8. september 1907. Han vant en Jomfru av El Pilar i sølv i en konkurranse som ble holdt av Den katolske liga i Lleida. Men til tross for mange priser beholdt han sin ydmykhet og enkelhet i sitt vesen og i sine ord, og han snakket aldri om seg selv. Hans student Juan Cebrián påpekte at han var full av all kraft, og selv om de kunne rose ham som et geni, som en stor og klok forfatter, var hans ydmykhet så ekstraordinær at han kom og spilte og konkurrerte med dem.

Han var blant de studentene som fra 1905 til 1909 hadde vært i formasjon i Lleida under p. Bienvenido Lahoz, som tilskrev ham blant hans attributter ydmykhet, voldsomt motstand mot sladder, botferdig og med iver for misjonen. Se andre studentene sa at han hadde ekstraordinære talenter og evner, som selv om han bare hadde hatt en brøkdel av dem, ville vært dyrket i et annet miljø. Han hadde en intuisjon og en ekstraordinær talent for alt, og han var svært respektfull til Den hellige stol. Han viet seg til studiet av askese, mystikk og solide dyder. Han var en av initiativtakerne til mercedarianernes misjon til Bérriz. Fra hans klasser gikk de oppglødd, som om en ovn hadde tent deres sjeler. Da han så hvilken retning ting tok i Spania, sa han med stor fromhet og tårer at det bare kunne rettes opp med martyrenes blod.

Sr. Busquets sa om p. Sancho fra den tiden han bodde i Lleida, at han hadde en karakter som et barn, svært åndelig, full av salvelse. Han gikk inn i religion og det overnaturlige i en tilstand som et barn, han hadde en bemerkelsesverdig enkelhet og en enorm nestekjærlighet, og et stort hjerte. Hans viktigste dyder var ydmykhet, enkelhet, faderlig kjærlighet og en svært stor hengivenhet til Jomfruen.

Den 22 august 1909 dro han til Barcelona for nye seksten år. Følelsene var de samme, iveren enda større. Han startet et stort kor i kirken Buen Suceso, og med det gjorde han liturgien mer høytidelig og fremmet barn fra beskjedne kår. Han dirigerte grasiøst og spilte orgel med stor iver. Han ga åndelige øvelser og foredrag om aktiv andakt. Han oppmuntret til mer glød og skjelnet samvittigheter i skriftestolen og i klausuren. Han fortsatte å skrive, og han deltok i litterære konkurranser. Han komponerte også messer og motetter for helligdager.

Den 4. oktober 1909 ga provinsregjeringen ordenens general rett til å tildele ham grader med den begrunnelse at han var svært berømt, ikke bare i denne provinsen, men i hele Order og selv utenfor den. De la vekt på hans vitenskapelige og litterære kvaliteter og de kvalifikasjonene han hadde oppnådd i sin karriere. Han hadde undervist i filosofi og teologi i ti år i Lleida, hadde undervist i elementære og videregående skoler med toppkarakterer, vunnet flere litterære konkurranser, hadde skrevet mange bøker og hundrevis av artikler. Den 12. oktober utnevnte ordenens øverste superior ham til doktor i teologi og kirkerett og til lærer i teologi.

Han arbeidet med entusiasme og effektivitet for 700-årsjubileet for ordenens grunnleggelse i 1918, spesielt i det mercedarianske tidsskriftet som han publiserte ved basilikaen, og han komponerte messen Vidi captivitatem. I 1921 publiserte han sine utsøkte åndelige øvelser for barn. Når han hadde anledning, tilbrakte han noen dager i El Olivar, som fra 29. juli til 28. august 1919. Eller fra 11. til 15 september 1924, da han kom sammen med pater provinsial for en kanonisk visitasjon.

Om disse årene i Barcelona forteller den mercedarianske misjonæren María de la Paz Vilaclara at han veiledet henne i verden og i det religiøse liv: Han var en stor bønnens mann og forkynte med stor salvelse og svært sublime tanker. Han snakket ofte om Den hellige Treenighet og hadde spesielt mye kunnskap om Den Hellige Ånd. Han påla seg alvorlige botsøvelser, var av få ord, svært ydmyk, noe nesevis, svært enkel, oppriktig som et barn, med stor sans for læren om den åndelige barndom og energisk i sin åndelige veiledning. Hans brev var rene korn uten nyheter. I et av sine siste brev nevner han sitt ønske om martyriet og sa: «Kanskje for deg og for meg, har Herren forbeholdt kroppens eller hjertets martyrium, kanskje begge deler».

En annen åndelig datter, Enriqueta Farré, forteller oss mange enkeltheter om en mann som var svært begavet når det gjaldt iver for sjeler, nestekjærlighet og tålmodighet med syndere. Min ektemann var veldig kald religiøst, men takket være p. Sanchos tålmodighet, bønn, interesse og samtaler, ble han fullstendig endret og forvandlet seg til en apostel til sine venner. Pateren var en trofast observatør av fattigdom, ønsket aldri å snakke om penger, og det han fikk for trikken, ga han til sigøynerne hvis han kunne gå til fots. Han var svært grundig med sin samvittighet og delikat i håndteringen av kvinner, han ga arbeiderne øvelser i hennes hus med stor iver.

Fra sin arena i Barcelona dro p. Sancho til El Puig de Santa María, men det ble et kort opphold, for en gang i de siste månedene av 1924 flyttet han igjen, nå til Zaragoza. Den 11. juli 1925 dro han igjen til El Olivar for å være i nærheten av himmelen, for å få en større variasjon fra den daglige timeplanen, for å miste seg selv i Gud. Han gravde i hagen, klippet torner så hendene var blodige, vasket ordensdrakter så raskt som mulig og menget seg med tjenerne i arbeidet med sigd og hakke. P. Juan Parra, hans disippel og vitne, snakket om disse årene med p. Sancho og fremhevet hans ydmykhet, lydighet, nestekjærlighet – han tålte ikke ryktemakere – hans botsøvelser, det å være nabo til hans celle og høre hvor mange netter han disiplinerte seg hensynsløst, vandre i hagen og legge merke til hvordan han tygget bitre urter, se ham tilbringe mange timer knelende foran Det hellige sakrament. Han var så delikat når det gjaldt fattigdom, så han ba superioren om tillatelse til å gi bort et bønnekort, som om han var den siste av novisene, startet disiplineringen i matsalen og gjentok den (spise på knærne, kysse føttene til ordensbrødrene). Han snakket sublimt om martyriet han lengtet etter og sa: «Mine små barn, vit at den største tjeneste vi kan gjøre Gud er å dø som martyrer. Han angret på at han ikke hadde gitt mer åndelig innhold, ikke bare i rekreasjonen, men også i sine skuespill.

Presten Tomás Tena, kapellan i Crivillén, beskrev ham som svært åndelig, i samtaler var han svært hengiven, og så ut som om han hadde en spesiell ild. Og Msgr Pantaleón Benedí, som behandlet ham svært nært, forteller oss at da han ble sogneprest i Gargallo, unngikk han å bli kalt Den hellige far, i stedet for utstrålte p. Sancho ydmykhet og skinte i praktiseringen av alle de teologiske dyder. Br. Vicente Alarcón forteller oss noe unikt om p. Sancho, som ble holdt i høy aktelse av dem som var blasfemisk mot ham, som når han hørte det kontaktet dem og fikk dem til å se hvorfor de ikke skulle bruke slike kraftuttrykk.

Legen Ramón Buñuel betrodde oss hvordan hans svigerfar, Don Tomás, måtte helbrede skader som p. Sancho hadde fått av sine botsinstrumenter. P. Manuel Gargallo forteller at han var hans cellekamerat i ett år, og at han pisket seg hver kveld mens han sakte resiterte en Miserere, og at han så etter de mest ubehagelige stillinger som en mortifikasjon. P. Bienvenido Lahoz avslørte en prøvelse som skjedde fem eller seks år før han døde, og som ble fordømt av Den hellige stol. For ham var det en stor oppmuntring å fordype sitt liv i selvfornektelse og fromhet i høyeste grad. Hans medbrødre fortalte at de om natten hørte forferdelige slag av disiplinering som han ga sin kropp. Gjennom brev fra p. Carbonell i årene 1932 og 1933 vet vi at p, Sancho var ute av stand til å skrifte, og at kommuniteten hevdet at han innlevere sine lisenser. Hvorfor han ble suspendert, vet vi ikke, kanskje en falsk anklage.

Han tok ikke noe honorar, men var et orakel for prestene i alle slags problemer, for den store kommuniteten, særlig studenter som fikk et dypt og verdifullt preg av hans ydmykhet, hans dype kunnskaper, hans ømhet, hans kyskhet som ikke tolererte uhøflighet. Den 26. juli 1925 gikk han med postulantene for å fiske i elven og lovte å bringe fersk fisk til middag for alle, men fangsten ga bare en liten karpe per hode. Han tilbød seg frivillig å hjelpe prester, hørte skriftemål og spredte sin glødende andakt for Jesu Hjerte og Jomfruen. Han aksepterte å holde noen prekener i fastetiden hvis han ble spurt, selv om han ikke var noen predikant, men en enkel pedagog som snakket med en utsøkt fortrolighet. Han ga mange klasser og underviste i musikk og litteratur.

Gjennom hele sitt liv brukte han tiden som en guddommelig gave. Når han kunne ta en pause fra pastorale forpliktelser eller arbeidet i kommuniteten, kastet han seg over pennen eller pianoet. I en søvnløs natt på grunn av tannpine komponerte han sin operette El Duende. Han skrev på oppdrag fra mange magasiner, og hans lidenskap og besettelse var hans lengsel etter å bli misjonær. Han opprettholdt en korrespondanse som var mesterlig mystisk og litterær sublim. Hans musikk og hans mange og mangfoldige publikasjoner skaffet ham beundring.

P. Manuel Sancho var den mest varierte forfatteren av alle mercedarianerne: Hans uvurderlige kateketiske skrifter, hans over førti vitenskapelige arbeider, lekne eller ekte moralske skuespill, hans gode historier og romaner, hans 113 poetiske komposisjoner til San Ramón, julen og jomfruen, hans eukaristiske produksjoner, hans 120 åndelige brev, hans 238 mystiske postkort, hans utallige artikler om misjon, hans ulike helgenbiografier, historier om klostre eller marianske andakter, novener, hans mange essays om sosiale spørsmål, hans utallige brev med åndelig veiledning, som det er bevart 77 av.

Den av p. Sanchos korrespondanse som var rikest, mest variert og langvarig, var med tvillingsøstrene Margarita og Leonor Maturana, som begynte i Barcelona og ble intensivert i El Olivar. Han var åndelig veileder for Leonor og hennes mystiske opplevelser, og veiledet Margarita i hennes modige prosjekt med å gjøre et misjonsinstitutt om til et kloster med klausur. Han pleide å dra til Bérriz for å gi åndelig og litterær rådgivning til kommuniteten gjennom åndelige taler og leksjoner i litteratur, som en akseptert lærer i mystikk og litteratur. Moder María Inés av Cué, mercedariansk søster i Berriz, trakterte p. Sancho på hans hyppige besøk til Moder Margarita María, og hun sa at han var den helligste personen hun noensinne hadde kjent.

Mercedarianerordenen drømte om å åpne seg mot Europa og foretok en grunnleggelse i Belgia. Dit ble p. Sancho sendt, og han var i dette landet fra 30. august 1927 til 7. februar 1928. Da de antiklerikale skyene begynte å vise seg i Spania, fikk han i oppdrag å finne et hus i Frankrike for å beskytte unge mennesker i formasjon, og det er synd at denne planen ble avbrutt.

I 1928 ble femtiårsjubileet for gjenopprettelsen av mercedarianerordenen i Spania i El Olivar markert. Han dro dit for feiringen den 10. august og var der til den 24. september. Det var en begivenhet for hele regionen som satte El Olivar på hodet. P. Sancho bodde der for å forberede en stor messe sunget av et kor på tyve brødre, prester og lekfolk. Monumentet over denne markeringen var La Oliva de Paz, en nydelig bok på 115 sider, som var vakkert skrevet og inneholdt mange fotografier, et arbeid hovedsakelig av p. Sancho.

Hans liv var behagelig, men stramt, strengt og botferdig, og hans helse sviktet i september 1933. Legen påla ham en mental og materiell pause. Han hadde lengtet etter å foreta en pilegrimsreise til Roma, og nå kunne han gjøre det, og han vendte i januar 1934 tilbake fra den evige stad. Hver dag fikk han en stadig mer brennende kjærlighet til Kristus. Han lengtet etter martyriet og fulgte med på hvordan hendelsene utfoldet seg i landet. Og han fikk oppfylt sin store lengsel, som p. Pablo Mateo sier, for hver dag i messen ba han om martyriets nåde, og den samme bønnen rettet han ofte til Jomfruen.

Han døde den 7. august 1936 i Muniesa i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania sammen med den salige pateren Francisco Gargallo Gascón (nr 7), og deres martyrium er beskrevet under hans biografi.

 

null9. Den salige Marianus Pina Turón (sp: Mariano), prest OdeM, ble født den 13. april 1867 i Híjar i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania. Hans foreldre Antonio Pina og Antonia Turón døpte ham dagen etter. Han kom til en familie som var preget av hengivenhet, fromhet, hardt arbeid og kjærlighet til oppbyggelige lesninger. Og han vokste opp midt i en dyp religiøsitet, for Híjar var et religiøst mikroklima, enestående i sine fromme manifestasjoner og prosesjoner i den stille uke. Ellers ble han formet av landbrukets krav: streng, ryddig og fremtidsrettet, med tillit til forsynet, alltid klar til å plante uten å vite om han ville høste.

For han skulle gifte seg og bli gårdbruker. Men da han var tyve år gammel, krysset Herren hans veier. Han la hånden på plogen og så seg ikke tilbake. Mariano nølte ikke, og da han kom tilbake fra militærtjenesten, fortalte han sin kjæreste hvordan han alltid hadde ønsket å være en munk og foreslo at hun skulle bli nonne. Hun sa at det ikke var hennes kall, men Mariano fikk familiens velsignelse og ledsaget av sin far, begynte han sin reise til El Olivar. Han ble iført den hvite drakten den 19. desember 1888av p. Pedro José Ferrada foran p. Florencio Nualart, som sammen med p. Domingo Aymeric mottok hans løfter året etter. Han studerte latin og humaniora fra studieåret 1888-89 og filosofi fra kurset 1892-93. Han avla sine høytidelige løfter den 24. desember 1892 til patrene Ferrada, Ramón Prats og Luís Caputo. Han dro til Lleida den 14. september 1894 og begynte på teologi, som kulminerte med hans prestevielse den 19. september 1896, som han mottok av biskop José Meseguer i kapellet i bispepalasset.

Deretter fikk han ansvaret for novisiatet. Ingen andre kunne som ham være nær de unge mercedarianerne. Han var som en far for guttene, i stand til å forstå, undervise og veilede dem, og han satte særlige krav til alle gjennom sin godhet og meget strenge eksempel. P. Bienvenido Lahoz, en av hans noviser, verdsatte ham for all hans godhet, lite kultur, men svært bra, han var ikke en mann for å herske, men var alltid villig til å tilgi alle manglene hos sine underordnede, Han ble forlegen dersom noen snakket stygt om noen, og da koblet han umiddelbart samtalen inn på noe annet. Etter to år som prest fikk han en delikat oppgave og dro fra Lleida den 5. januar 1898 til El Olivar for å bli lærer. Men senere ble han belastet med oppdraget å være superior i El Olivar fra 20. desember 1899. Han gjennomførte det viktige arbeidet med å strukturere klosterplassen, rev den gamle bygningen som sluttet seg til klosteret bygd av p. Juan Cebrián som da var hospits for pilegrimer, og slo sammen brønnplassen og stokkroseplassen (Las Plazas del Pozo y de las Malvas). Han organiserte også den 9. september 1900 en prosesjon i anledning Det hellige år.

Den 24. oktober 1902 var han tilbake i Lleida. Han dro via San Ramón, men den 1. oktober 1903 var han tilbake i El Olivar, igjen som novisemester igjen, denne gang i ti år, bortsett fra at han fra midten av november 1911 til den 26. mars 1912, da han var ansvarlig for kommuniteten som Vicario in Cápite. Da ordenen ønsket å starte nye kurs og åpnet en skole i Borges Blanques, betrodde de den til p. Pina, som ledet den mens skolen eksisterte fra 5. mai 1913 til 13. september 1919. Han ble kalt tilbake til Lleida, hvor han den 9. februar 1920 ble rektor. Men han ble igjen betrodd novisiatet den 9. februar 1920, først i El Olivar, og etter 1. august 1920 i San Ramón. Den 4. august 1921 flyttet han til El Olivar som superior, og denne posisjonen hadde han til den 30. januar 1923. Den 2. oktober 1922 ble han rektor for en skole i El Olivar for barna i regionen. Igjen ble han sendt til San Ramón, så til Lleida og igjen til El Olivar. Den 9. januar 1924 ble han lærer for postulantene, som kalte ham bestefar, som et tegn på respekt og hengivenhet.

Da han tok på seg denne tjenesten, fortsatte p. Jaime Monzón som en karismatisk og uunnværlig skriftefar. Han utviklet også et stort pastoralt arbeid i hele regionen rundt El Olivar som kapellan i Estercuel og vikar i ulike sogn rundt, prekte i novener og fastetiden, var en utmerket skriftefar og rådgiver. Han underviste i et hus i Estercuel, forteller p. Vicente Millán, og i kirken drev han pastoral undervisning og andre ting som det er lite å si om. Msgr Tomás Tena kom til klosteret for å tilbringe dagen med p. Pina og skrifte, og han ble svært oppbygget av hans kraft. Han var god, enkel, rimelig, hengiven og elsket. Det sies for eksempel at hvis det var flom i elven Estercuel og bøndene ikke kunne komme til landsbyen, sørget p. Pina for mat og en seng for dem. Han var på Mallorca fra 1. februar 1934 til 20. desember 1935. Men han kom tilbake til El Olivar.

Den første stasjonen av hans korsvei til martyriet led han i Crivillén. Der var hele kommuniteten i El Olivar, patre og studenter, og feiret høytidelig messe for Santiago (St. Jakob) den 25 juli 1936. Da alle dro tilbake til klosteret, ble p. Pina værende i Crivillén. Der underholdt alle ham og likte ham, men fordi det gikk rykter om at væpnede ekstremister var på vei, ønsket Joaquín Ortín å skjule ham i et skur i sin hage, men han avslo, for i sin uskyld mistenkte han ikke noen og viste ingen frykt, han snakket med dem som gikk forbi og fortsatte med å gjøre korsets tegn som alltid.

Om ettermiddagen den 1. august sluttet han seg igjen til El Olivar, syk og utmattet sov han noen timer og ringte legen i Estercuel, for brødrene var i ferd med å spre seg, men han kunne ikke følge med dem. Mange var klare til å hjelpe, og han var i hjemmene til José Pascual, Agustín Moreno og José María Rubio, som alle husker hvordan han tilbrakte hele dagen med å be stille og hvordan han snakket med alle som kom til huset. Men komiteen i Estercuel innkalte og truet ham, og til tross for hans bønner om å få bli værende, tok de ham med ut av Estercuel.

Natten mellom 5. og 6. august ble han brakt til Alcaine av Pascual Sebastián og José Rubio, bundet i en haug på ryggen av en hest og tatt med gjennom kløfter og skjulte stier mens han tenkte på krusifikset. Utmattet og såret kom han klokken åtte om kvelden til vertshuset til Manuel Gascón, som ble forskrekket over å se ham så ferdig. Han ba om mat og et sted å ligge, og han hvilte hele dagen. De ønsket å ta ham med til en annen venn, men han ville ikke sette andre i fare og ville bestemme selv. Han gikk på sine ben til herberget for tiggere i Alcaine. Han behøvde en lege, men han ville ikke kompromittere noen, fordi alle kjente ham etter at han i mange år hadde preket, forelest og hørt skriftemål i Alcaine.

Om morgenen den 7. august dro han i retning Muniesa, men da han nådde Río Seco, snudde han til høyre, og ved solnedgang nådde han møllen nedenfor Alacón. Han var tørst og svak, men søstrene Ferrer Alquezar ga ham, uten å åpne døren, mat, drikke og et teppe gjennom et vindu så han kunne sove under poplene. Han uttrykte da hvordan han ønsket å dø som martyr og ikke hadde noen frykt. Om morgenen den 8. august la han igjen teppet og vannflasken ved døren. I huset til Inocencia Alquezar fikk han sitte ned, og hun ga ham mat. Han dro til butikken for å kjøpe sandaler, fordi han var nesten barbeint. Pedro Mañas sørget for sko til ham, for han kunne ikke ha gått med de gamle.

Deretter ble han oppdaget av noen væpnede menn, som ransaket ham, dyttet ham og dro ham til komiteen, og deretter kjørte de ham i en bil klokken åtte om morgenen til jernbanestasjonen i Muniesa, og foretok et avhør av ham. Cayetano Burillo, som stoppet på den samme stasjonen, fortalte hvordan de overøste pateren med grove ord, banning og slike fraser. En annen fange, Marcela Alacón, forteller hvordan kjeltringene ropte at de ville drepe ham, fornærmet ham og slo ham, men han var svært rolig, fornøyd og ba for dem: «Herre, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør».

Han klatret inn i en lastebil da en av soldatene sa til ham: «Kom igjen, du kommer til å dø, men først må du svelge rosenkransen». De tok ham med rundt tre hundre meter fra stasjonen, hvor han ble kastet i en grøft ved veien. Deretter begynte de å skyte, først i bena for at han skulle lide mer. Det kom en militsmann som ga ham nådeskuddet og sa: «Nå kan du gå til edderkoppenes rike. Bastard, du er prest i klosteret El Olivar, alle guttene i Estercuel og Crivillén er dine». Han ble gravlagt der hvor han døde. Det var klokken ti om morgenen den 8. august 1936 i Muniesa i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania. De gravla ham summarisk, men senere gravde morderne som Isidro Seta en dypere grav. En av kjeltringene forsynte seg med hans sko (zapatillas). Den 5 november 1938 ble hans levninger brakt til El Olivar. Han hadde ikke gjort noe galt, men mye bra.

 

null10. Den salige Antonius González Penín (sp: Antonio), legbror OdeM, ble født den 1. mars 1864 i San Salvador de Rabal i Celanova i provinsen Ourense (sp: Orense) i regionen Galicia i Spania. Hans foreldre Ramón González og Josefa Penín fikk ham døpt dagen etter. Han ble ikledd drakten hos de uskodde mercedarianerne i Toro den 30. januar 1887 av p. Juan García. Han gjennomførte sitt novisiat i Toro, hvor han avla sine enkle løfter som legbror den 24. juni 1888 og de høytidelige løftene den 5. juli 1891.

Han var i kommuniteten i Herencia da han fikk tillatelse til å gå over til de skodde mercedarianerne. Han ble sendt til El Olivar og ikledd igjen den 27. april 1896 av p. Luís Prat, som mottok hans enkle løfter den 27. april 1897 til patrene Florencio Nualart og Mariano Flores. Den 11. juli 1897 dro han fra El Olivar til San Ramón. Den 19. juli 1899 ble han sendt fra Lleida til El Olivar og tilbake til Lleida igjen den 24. desember samme år. Men han var igjen i El Olivar da det den 26. og 27. april 1900 ble gjennomført en visitas av provinsialen Florencio Nualart Llobet. Han avla sine høytidelige løfter den 3. juni 1900 til p. Mariano Pina, Ramón Martín og Pascual Tomás, etter å ha blitt eksaminert den 3. april. Han var fortsatt i El Olivar da pater provinsial Florencio Nualart gjennomførte en visitas den 26. og 27. april 1900, og mellom 6. og 10. april 1902 da p. Nualart kom på ny visitas. Han var i El Olivar da pater provinsial Mariano Alcalá var på visitas mellom 18. og 22. august 1904. Han tilbrakte åtte år i El Olivar. På bordet i sin celle hadde han en hodeskalle for å huske dødens bok.

Den 16. mars 1906 dro han fra El Olivar til Palma. Han var i Mallorca da pater provinsial Mariano Alcalá var på kanonisk visitas fra 16. til 22. september 1906. Sammen med ham var to andre brødre, Ramón Jordana og Cipriano Lobo, og sammen utførte de tjenesten i sakristiet, kjøkkenet og i hønsehuset. I 1907 ble han syk, og august 1909 tok han varme bad. Senere foretok pater provinsial Alcalá igjen en kanonisk visitasjon av kommuniteten fra 24. til 29. november. I 1911 fikk han fjernet en tann og deltok i visitasen av pater provinsial Alcalá den 3. og 4. mai. I 1915 var han i Palma. Han deltok i visitasen fra pater provinsial Pascual Tomás fra 26. mars til 15. april 1917. Han deltok i pater provinsial Alberto Barros’ visitas fra 22. april til 4. mai 1921.

Men i september 1921 dro han og ble erstattet av br. Juan Felip. Han reiste til Barcelona, hvor han ble værende helt til han led martyrdøden, men han blir sjelden nevnt i kommunitetens bøker, bare den 17. april 1929 og den 9. mai 1934 i provinsialens provinsrapport. Josefa Mayoral, som traff ham daglig, sa at han var svært lydig, pliktoppfyllende og trofast mot sine plikter, men han hadde også virkelig lidd på grunn av sykdom, hadde bare ett ben og gikk bare med vanskeligheter.

I hans senere år fikk han alvorlige revmatiske smerter. Hans ben ble betente, og han ble henvist til sengen av legene mot sin vilje. Frem til han døde, 72 år gammel og skrantende, gjorde han innkjøp, lagde mat til alle og var den første til å dukke opp til morgenbønn, kommunion og andre deler av kommunitetslivet, uansett hadde han dispensasjon dersom han måtte være på kjøkkenet og kunne deretter utføre det på andre tidspunkter. I de senere årene kledde han seg som en legmann for å gå ut på innkjøp.

P. José Reñé sa om ham at han var dypt from, lydig, ydmyk, ekstremt botferdig, streng mot seg selv, men mild og hjelpsom mot andre, en god ordensbror, så oppbyggelig at han korrigerte med beskjedenhet og fatning. Han fungerte som portner, sakristan og skredder, men spesielt som kokk. Han tok på seg denne tjenesten som sitt middel til helliggjørelse, men han utførte den også med dyktighet. Det er enstemmighet i provinsen om at det verken før eller siden har vært en annen som har overgått ham. Han tillot seg aldri å kaste noe eller spise noe utenfor måltidene, selv om alle patrene og alle i hans nærvær hadde gjort seg skyldige i å ta litt mat til feil tid. P. Bienvenido Lahoz kalte ham svært alvorlig og from, lite snakkesalig, svært rettvis i sine dommer og med en fremragende tjeneste på kjøkkenet.

Da kommuniteten ble spredt etter utbruddet av borgerkrigen, tok han tilflukt i huset til Antonio Ricart og Josefa Mayoral på Plaza del Buensuceso nr 5, og derfra så han, med mye smerte og tårer, skjending og brenning av hellige bilder, utsmykninger, møbler, benker og drakter. Han led spesielt ved å se ødeleggelsen av bilder av den døende Kristus og Vår Frue av Merced. Han utbrøt: «Hellige Jomfru, Vår Mor, beskytt oss, vi vet ikke hva vi skal gjøre». Han levde et svært fromt liv, alltid med rosenkransen i hånden, og ba svært resignert og overga seg til det guddommelig forsyn. Fordi det hemmelige politiet begynte å lete etter mercedarianerne, dro han noen dager senere hjem til p. José Tolosa i Calle Sepúlveda nr 159. Sammen med presten bodde hans niese Teresa Monné, som hadde kjent br. González i mange år og kalte ham en god venn. Hun fortalte hvordan han tilbrakte sin tid med å be, så alt og trakk seg tilbake til sitt rom, som om han ønsket å bli skilt fra sine medbrødre.

Rundt femten dager senere, den 9. august 1936 klokken ti om kvelden, kom det mange militsmenn og andre personer som så etter to prester. De dro br. Antonius ut av sengen og spurte hvem han var, og han stadfestet at han en mercedariansk legbror. De spurte ham, først med smiger og løfter, om oppholdsstedet til de andre brødrene, og da han sa at han ikke visste noen ting, begynte de å mishandle ham i ord og handling. De slo mot veggene i rommet og slo ham med geværkolbene, samtidig som de overøste ham med blasfemi og obskøniteter. Samme behandling ga de Msgr. Tolosa. Men de venstremilitante ble lei av blodbadet, så de forlot dem fulle av slag mot kroppen og hodet, og oppfordret dem til ikke å flytte, for de ville komme tilbake.

Denne ventetiden ble tilbrakt i bønn og forberedelser til martyriet. To gutter kom tilbake etter en halv time, og igjen spurte de om oppholdsstedet for de andre munkene, og fordi ingen av dem visste noe, mishandlet de dem igjen og kastet dem ut døren og sa: «Kom, vi vil at dere skal synge». De ble tatt inn i en bil mellom klokken ett og to om morgenen. Neste dag ble de to likene oppdaget i søppelet til klinikken, ugjenkjennelige. Ved identifikasjonen ble br. Antonius funnet forferdelig lemlestet av slag med skytevåpen, med ett øye revet ut, brudd i begge ben, knust munn og avkuttede kjønnsorganer. Han hadde blitt drept med slag mot brystet. Han gikk inn i evigheten klokken fem om morgenen den 10 august 1936 i byen og provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania.

null11. Den salige Josef Reñé Prenafeta (kat: Josep; sp: José), prest OdeM, ble født den 15. juni 1903 i byen og provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. Hans foreldre Francisco Reñé og Carmen Prenafeta fikk ham døpt den 20. juni 1903 i sognet Vår Frue av Karmel i byen. Han kom svært tidlig i kontakt med den mercedarianske familie, for allerede som barn begynte han på den skolen de drev, og der lærte han sin abc og katekismen. Han mottok sin første kommunion, drømte om ordenen og assisterte som altergutt.

Hans syv år eldre søster Carmen, som var gudmor ved dåpen og første kommunion, husket at han var så glad over å kunne ministrere i messen og gjorde det med stor interesse, selv om han måtte stå opp tidlig om morgenen. Han var svært føyelig og fredeligere enn sin bror Francisco (som også skulle bli mercedarianer og prest), og han tjente i messen med en fatning og ettertanke som var svært uvanlig for hans alder. En lørdag var barnet oppslukt av å se postulantene som sang Salve, kledd i hvitt, og p. Francisco Ferrer Ferrando gjettet noe i barnets holdning, så etter seremonien spurte han ham: «Ønsker du å være her, som disse barna?» Og den fromme gutten svarte ja uten å nøle. Pateren sa da: «Fortell det til foreldrene dine, og hvis de tillater det, kan du tre inn når du er gammel nok». Han var da bare ti eller elleve år gammel. Da han hadde fått nødvendig tillatelse og velsignelse fra sine foreldre, gikk han en dag til klosteret som vanlig og kom ikke tilbake. Han var en eksemplarisk student og en observant ordensbror, spesielt hengiven til kommunionen og Jomfruen. Han fulgte humaniora i kollegiet, nå med status som aspirant, han økte innsatsen i studiene og var oppbyggelig med sin fromhet.

Fra Lleida dro den sekstenårige Josef den 20. august 1919 til El Olivar sammen med tre andre postulanter, og der tok han det tredje året med latin. Han mottok drakten den 24. september 1919 av p. Ramón Martín foran p. Manuel Gargallo, som hadde eksaminert ham den 20. og 21. september.

Den 1. august 1920 ble han overført sammen med de andre novisene til San Ramón Nonato, med p. Mariano Pina som lærer. Han var der under den kanoniske visitasen fra pater general Inocencio López Santa María fra 6. til 15. august 1920. Han avla sine enkle løfter den 10. oktober samme år, til patrene Alberto Barros (provinsial), Tomas Tajadura (superior) og Mariano Pina (lærer). Kommuniteten i El Olivar ga ham den 16. og 17. september tillatelse til å avlegge løftene. Derfor var han corista (student med løfter) under pater provinsial Alberto Barros’ visitas fra 31. mai til 8. juni 1921. Svært snart flyttet han til Roma for å studere filosofi og teologi, og han returnerte til San Ramón, hvor han avla sine høytidelige løfter den 8. mars 1926. Ettersom han da var i San Ramón tildelte biskopen av Solsona ham den 24. april 1926 de tre første lavere vielser (hostiarius, eksorsist og lektor), den 25. april viet han ham til akolytt og den 29. mai 1926 til subdiakon i Cervera.

Han ble diakonviet i Solsona den 18. september 1926, og presteviet neste dag av Valentín Comellas, biskop av dette bispedømmet. Han ble sendt til klosteret San Ramón og kom den 23, september til Lleida, tjente i den høytidelige messen den 24. september. Den 26. sang han sin første messe klokken 10.30, med høytidelig eksponering av Det hellige sakrament, med p. Ramón Martín som assisterende prest, p. Pedro Nolasco Monzón som diakon og p. Liborio Mir som subdiakon. Prekenen ble holdt av p. Manuel Gargallo predikant, mens La Capilla Mariana sang. Den 28. september returnerte han til klosteret San Ramón.

Etter provinskapittelet som sluttet den 4. august 1926, ble han utnevnt til postulantmester. Den 8. oktober reiste han til Barcelona. Han prekte i Miralcamp i den første messen til p. Ramón Cortada Batlle, som ble presteviet den 14. november 1926 i Solsona. Den 24. april 1927 var han i Lleida. Den 24. april 1929 var han i San Ramón. Han var fortsatt postulantmester da pater provinsial José Inglés var på kanonisk visitasjon den 27. og 28. juni 1927, da han fungerte som sekretær. Vi fant ham i messene til den 16. november 1929. Ifølge magasinet San Ramón og hans messekalender for juli måned 1932 var han på en dato som vi ikke kjenner, sammen med patrene Liborio Mir og Eduardo Massanet på pilegrimsferd til San Ramón.

Han ble overført til Palma på Mallorca, hvor han kom den 5. desember 1932 og fikk ansvaret for økonomien. Der prekte han den 2. februar 1933 i en hellig time på torsdager, hvor han var assisterende direktør. Den 20. mars kom han til Barcelona for å arbeide på den mercedarianske kalenderen, og han kom igjen fjorten dager i juni for samme formål. Han prekte i en hellig time på skjærtorsdag. Fra 1. til 12. juni var han i Lleida for å preke en novene for Den Hellige Ånd. Under visitasjonen fra 10. juli 1933 var han i Mallorca som økonom og rådgiver, og fra 16. til 18. august 1933 var han i El Puig. Den 11. september reiste han til Barcelona for å besøke lege. Den 2. november 1933 returnerte han til Barcelona, tilkalt av pater provinsial, og han ble værende til den 4. Den 29. januar 1934 prekte han på festen for vår Far med sine førti timer.

Den 8. mars 1934 ble han overført fra Mallorca til Barcelona, og der deltok han sammen med syv andre mercedarianere i den generalmisjonen som ble gitt mellom 11. og 19. mars og sto for kirkene i Santa Ana og El Buensuceso. Han kom ikke tilbake, fordi han prekte ofte, etter grundige forberedelser, med kompakt doktrine, apostolisk salvelse og glød. Den 9. mai var han oppført som hovedsakristan, en tjeneste som han utførte med stor omsorg og med høytidelighet i de liturgiske funksjoner. Den 17. juli 1934 dro han til Lleida. Han imponerte med den glød som han feiret messen med, og i sin forkynnelse manifesterte han en spesiell salvelse. Han var forberedt på martyriet, og den siste natten av sitt liv ble tilbrakt i bønn med utstrakte armer, hvor han ba for Herrens miskunns triumf, hevdet sr. María de la Paz Vilaclara. Fra 11. til 17. mars 1935 ga han sammen med p. Pedro Nolasco Monzón åndelige øvelser i kirken i Barcelona, samtidig som han holdt moralske foredrag på kveldstid. Fra 1. til 3. april var han i Lleida.

Han var alltid en god ordensmann, ekstremt nidkjær for Guds ære, svært glad i sin orden og aktiv propagandør for dens prestasjoner. Og som sådan oppførte han seg med medfølelse, profesjonalitet, flid og observans. Av karakter var han mer reservert, i alle fall ved første blikk, men hans hjerte var av gull og han var ytterst veldedig. Narciso Roca påpekte at han var svært god og veldedig mot alle, men spesielt mot de trengende. Han viste alltid sosialt engasjement, spesielt i Barcelona, hvor han var opptatt av å lindre elendigheten i den beryktede Chinatown (Barrio Chino). Dette kunne møte den truende fremveksten av sosialismen, men til en som fortalte ham hvordan han hadde skylden for alt det onde som måtte slås ned uansett, endog med våpen, svarte han at det måtte overvinne med læren om Kristus, mye nestekjærlighet og sosial rettferdighet i henhold til Kirkens lære.

Den 18. juli 1936 ble kommuniteten i  Barcelona spredt etter middag, og de hver for seg til venners hus. Den 19. juli feiret han sammen med p. Jaime Monzón fortsatt i kirken, bak lukkede dører, assistert av br. Manuel Tomás Pina. Han spiste sammen med andre ordensbrødre i klosterresidensen ved siden av kirken, og sammen med noen andre gikk han for å tilbringe ettermiddagen i huset til Ignacio Martí i Calle Fortuny nr 1. Den 21. juli gikk hele Barcelona opp i brann og blod, men han kom fortsatt til kirken med br. Manuel Tomás for å feire messen, og ved solnedgang kom han inn i klosteret med patrene Bienvenido Lahoz, Jaime Monzón, Isidoro og Juan Parra for å hente det som ble ansett som de mest verdifulle gjenstandene og plassere dem i hjemmene til venner.

Sammen med andre ordensbrødre ble han værende hjemme hos Margarita Moncada i Calle Fortuny nr 19, som så at han var oppriktig, svært fast i troen, ikke redd for å det som skulle skje, formet etter Guds vilje og med lengsel etter martyriet. Men de måtte spre seg fordi familien Moncada også ble overvåket. Sammen med br. Antonio Lahoz dro han til huset til Agustina Campanals i Calle Juan Postet nr 21, hvor han hjalp til med alt han kunne. Hun sa at han var en helgen, svært nestekjærlig, som hadde hjulpet henne selv i store problemer. Hun hørte ham si at selv med en pistol mot brystet ville han aldri nekte for å være prest. Sammen med p. Lahoz tilbrakte han seks dager i huset til Concepción Aguililla i Calle Elisabets nr 16, som husket at p. Reñé dirigerte kirkekoret, inviterte til å synge bare for Gud, underviste i katekismen med stor glød og tålmodighet, alt for Guds og Jomfruens herlighet. I sin tid i tilflukt var hele tiden foran sakramentet og kommuniserte daglig. Han var svært fornøyd og fryktet ikke døden, han sa han måtte tjene himmelen, og at martyriet var den beste muligheten.

Deretter slo han seg ned for et par dager i huset til Isabel Montané i samme gate, og hun mintes ham som svært stille og rolig, smilende. Deretter var han hjemme hos Adrián Royo i Calle Nápoles nr 262, og han mintes den 24. juli da p. Reñé tilbrakte timer foran Det hellige sakrament, hvordan han som kamuflasje begynte å gro en bart, hvordan han var livlig og overraskende rolig, selv om han visste at de kunne drepe ham når som helst, hvordan han ønsket martyriet, hvis Gud ville det, for hvilke ting er større og mer sublimt enn å gi sitt liv for Kristus. Den samme integritet viste han hos Pablo Ziegler og Catalina Durán i Calle San Severo nr 7, hvor han var i omtrent ti dager, rolig og stille overfor hendelsene og tilbrakte mange timer i bønn på rommet sitt. Men han måtte snart gå tilbake til gaten. Han dro derfra den 5. august fordi Pablo Ziegler måtte returnere til Tyskland. Han dro hjem til dr. Pedro Giralt, kommunitetens lege, og der ble han værende i ti dager. Han sa at pateren var utrustet med alle dyder og var bestemt på martyriet, svært fattet, rolig, trygg og hengiven til Det guddommelig forsyn. Det virker som han deretter dro hjem til Antonia Prat, som var overbevist om at han var en helgen, virkelig likedannet med Guds vilje i hva som kunne skje, og fordi hun var tjenerinne med liten tillit, måtte han forlate henne.

Han gikk til et annet hus, men ble ikke værende der. Han gikk til et pensjonat i Consejo de Ciento nr 108, men han måtte forlate det, fordi den 16. august kom p. Lahoz etter ham og forklarte ham det ukloke i å fortelle noe til vertinnen, som var religiøs og som han hadde tro og tillit til. I pensjonatet bodde en person fra «Den iberiske anarkistiske føderasjon» (Federación Anarquista Ibérica – FAI). angivelig en av lederne. Etter middagen nøs han, og pateren sa automatisk: ¡Jesús! (som tilsvarer prosit på spansk). Men til det svarte den lille fyren at Jesus for lengst var død. Klar over faren, sa han i pensjonatet at han skulle til Calafell. Klokken ti om formiddagen den 16. august kom han hjem til en han kjente, José María Farré i Calle Ausias March nr 16. Men han var skygget fra pensjonatet, så da han hadde gått inn på badet for å vaske seg, kom en patrulje og grep ham sammen med Señor Farré og førte dem til FAI, som hadde tatt over kollegiet Jesús María i Calle Caspe nr 50. Pateren tilsto hvem han var, prest og mercedarianer. Hans lik ble funnet i likhuset på sykehusklinikken med et kulehull i bakhoderegionen. Det virker som om drapet skjedde på veien til Rabasada. Det var den 16. august 1936 i byen og provinsen Barcelona i regionen Catalonia i Spania.

null12. Den salige Thomas Campo Marín (sp: Tomás), prest OdeM, født den 23. januar 1879 i Mahamud i provinsen Burgos i regionen Castilla y León i Spania. Han var sønn av Julián Campo og Genara Marín, som måtte gjennomføre en nøddåp like etter fødselen. Dåpen ble gjentatt høytidelig og kondisjonalt den 3. februar. Han ble fermet (konfirmert) den 24. oktober 1879.

Han trådte inn i klosteret El Olivar den 3. oktober 1895, hvor han ble ikledd drakten den 24. desember 1895av p. Luís Prat, som mottok hans første løfter den 25. desember 1896 sammen med patrene Mariano Flores og Mariano Elizondo. Han avla sine høytidelige løfter i Poyo i Pontevedra den 1. januar 1900. Han mottok de lavere vielsene i 1901 i Santiago de Compostela, ble viet til subdiakon og diakon i Santiago de Compostela i 1902 og presteviet i Lugo den 1. juni 1902 av biskop Benito Murúa. Deretter ble han bestemt for klosteret i Sarria.

Han ble utnevnt til novisemester i Sarria. Han gikk over til provinsen Aragón og dro til Lleida for å bli formator for de studentene som hadde avlagt løfter. I april 1905 dro han til Lleida for å erstatte p. Ramón Martín som dro den 25. april. Den 24. mars 1906 dro han fra Lleida til El Olivar, hvor han var da p. Mariano Alcalá avla visitas i dette klosteret fra 25. juli 1906. Den 27. og 28. juli samme år mottok han løftene fra tre noviser.

Den 8. september 1906 dro han fra El Olivar til Palma på Mallorca, hvor han befant seg den 14. september. Dette huset hadde nettopp åpnet etter konfiskeringen, og vanskelighetene var mange, men uten å være superior snudde han utviklingen med stor innsats og stor iver. Han prekte i Hostalets i fastetiden i 1907, og han fortsatte å preke i mange sogn i Palma. Han var til stede hos Brødre av de kristne skoler og hadde en særlig omsorg for gudstjenesten i denne kirken, med en spesiell prakt i måneden mai, og han oppmuntret til opprettelsen av et kor. Han var svært aktiv, utholdende og oppfinnsom, og fikk gode medarbeidere med sin optimisme og sitt gode humør.

Han røyket og noen ganger hadde han verk, gikk til leger og kjøpte en kvart kylling eller tok bad. Han var vanligvis fraværende en måned i året, kanskje dro han på en reise for å vekke kall, dette var en av hans spesialiteter og ga næring til seminaret. Vi merker oss et langt fravær fra 24. november 1911 til 3. februar 1912. Rådsmøtet etter kapittelet den 12. august 1916 i Palma utpekte ham til nasjonal rådgiver. I 1918 ønsket kommuniteten i Palma å feire 700-årsjubileet for grunnleggelsen av mercedarianerordenen, og den 17. mars valgte Brorskapet av Merced ham til leder for den forberedende komiteen. Dagen etter møtte han biskopen. Han dannet komiteer og ledsaget hundre pilegrimer som krysset over til Barcelona i dampbåten Jaime I med avgang den 7. august, og de returnerte den 11. januar. Den 8. januar 1920 var han som definitor sammen med pater kommandør på kapitlet i Lleida mellom 12. og 21. januar. Den påfølgende 10. februar ble han delegert for å se på muligheten for å grunnlegge en skole i Graus. Han ble utnevnt til superior på Mallorca og til provinssekretær, men generalen ga beskjed om at disse embetene ikke kunne kombineres. Han dro til Palma igjen den 16. februar for å ta opp sitt nye embete.

Men den 24. oktober 1920 forlot han Mallorca for å dra til Barcelona, hvor han ankom den 8. november og ble provinsens sekretær. P. Jaime Monzón sier at han var prior fra 1920 til l925, i gavnet, men ikke i navnet. Han ledet La Esclavitud i et kapell over basilikaen. Vi har svært få nyheter fra dette huset, men vi vet at han den 30. september 1921 førte til Lleida to postulanter fra Burgos. Den 18. september 1922 tjente han i messen som var en hyllest til pater general i forbindelse med hans sølvjubileum som prest. Han var til stede som definitor på kapittelet som begynte i Barcelona den 13. januar 1923, men i rapportene kalles han superior på grunn av hans funksjoner i El Buen Suceso og i La Capilla de los Dolores. Fra den 19. januar 1923 hadde han igjen tittelen prior. Den 15. mars 1923 opprettet han de eukaristiske torsdager i Barcelona, og sammen med dem deltok han i den nasjonale pilegrimsreisen til Zaragoza mellom 18. og 22. mai 1925.

I kapittelet som begynte den 24. juli 1926 i San Ramón, er han ikke nevnt, fordi han i 1925 hadde gått til viseprovinsen Valencia. Han ble kommandør og sogneprest i El Puig og arbeidet i sognet som kapellan, men da den geistlige som var sogneprest døde, satte erkebiskopen i juli 1929 p. Campo inn i sjelesorgen, først midlertidig, så fra den 4. mars 1930 ad nutum Sanctae Sedis («så lenge det behager Den hellige stol»).

Etter å ha konsolidert sognet El Puig, dro han den 28. november 1930 til Mallorca som kommandør. Han brakte en ny stemning til huset, som ble rengjort og malt, så reparerte han kapellet San Marcial, takene og inngangspartiet. Fremfor alt innførte han en ny orden, omhyggelighet i observansen av konstitusjonene med retretter og kapitler. Snart fikk han trykt de mercedarianske kalenderne, han ga almisser og skaffet en skrivemaskin. Kommuniteten fikk et stort sjokk den 12. og 13. mai 1930, da klostrene ble brent, og det var mange overraskelser og trusler. Det ble opplevd som plagsomt og ubehagelig i to måneder, og de fikk stjålet alle møblene av noen verdi. I to måneder kunne brødrene ikke forlate hjemmet eller motta besøk. Den 16. mars 1931 tok han personlig på seg brorskapet av Merced, som hadde vansmektet.

I kapittelet som begynte den 30. juli 1932 i San Ramón, deltok han som kommandør for Palma og ble gjenvalgt, så den 9. august tok han igjen over kommandoen. Han representerte ordenen i bispedømmesynoden fra 19. til 22. oktober 1932. I 1933 åpnet han en katekisme i Merced og begynner å preke i messene på søndager. Ifølge provinsialens rapport av 9. mai 1934 hadde kommuniteten fire brorskap: La Merced (med 700 brød), Eukaristiske torsdager (med 246 medlemmer), Slaver av Det hellige sakrament og Den fromme union av St Antonius, pluss en katekese med hundre barn. Han reiste ofte til Valencia, Barcelona og Burgos for å møte provinsialen og for å søke kall.

I den provinskapittelet som startet i San Ramón den 3. august 1935, var han til stede som kommandør av Mallorca og drømte om å bli provinsrådgiver. Som superior i Lleida ble p. Francisco Reñé utnevnt, men han aksepterte ikke, så da ble huset overlatt til p. Campo, som bare skulle være vikar fra 13. august til 9. november, men denne dagen tiltrådte han embetet. Han ble snart lagt merke til som organisator, gjenopptok klosterkrøniken, som var oppgitt, og startet med administrasjonsbøker. Han arbeidet med alt som presenterte seg og var unik i preking og katekese. Han reiste til Barcelona, San Ramón, Valencia og Benicalap, så fra 7. desember 1932 til 3. januar 1933 dro han til Valencia for å snakke med provinsialen, til Burgos for å søke kall, til Sarria for å bringe to postulanter til provinsen, til El Olivar å levere åtte postulanter.

Han var en strålende ordensbror og en stor mercedarianer og skrev om sin kjærlighet til eukaristien og vår Mor, som han feiret med prakt og dybde. Han var en utmerket superior og oppførte seg mer som far og venn enn som overordnet, men han visste å lede kommunitetslivet, han var ekstremt lojal mot den liturgiske observansen og lyste av optimisme, glede og godhet. Han var raus og hadde et godt omdømme, fremhevet seg for sin gavmildhet, hans storhet av hjerte og folkelige ferdigheter, og det var ingen brødre som ikke var fornøyde med ham.

Indikasjoner på disse verdiene var hans engasjement for å dyrke kall, som er nevnt i brevene til p. provinsial Carbonell: Den 19. desember 1932 brakte p. Campo tre kandidater og en bror. Den 30. desember brakte han ti gutter. Den 1. januar 1933 kom han med to postulanter som bodde i Sarria (p. Ignacio Ibarlucea) og fem nye. Den 26. september 1933 dro han for å utvide nettverket til Castilla. Den 12. oktober 1933 ble det sagt at han ikke hadde fått noen. Den 17. oktober hadde han fem kandidater fra Lleida og regionen. Den 10. oktober 1934 anbefalte provinsialen at tre postulanter skulle overlates til p. Campo.

Blant de 74 som ble drept i Lleida den beryktede natten fra 19. til 20. august 1936, var det tre mercedarianere, p. Tomás Campo Marín, p. Francisco Llagostera Bonet og br. Serapion Sanz Iranzo. Det hadde vært måneder med tortur, fornærmelser på gaten og i pressen. Flere netter i februar måtte de sove borte fra hjemmet, fordi de ble truet med døden og brenning av klosteret. De følte seg utrygge i klosteret, så de tre gikk til huset til en venn, señor Amorós i Calle San Antonio nr 38, på motsatt side av klosteret, og de bar også med hjelp av naboer med seg noen kofferter med klær og kultgjenstander, og de kom rundt klokken ti eller elleve om morgenen.

Faren var enorm, fordi mobben snuste etter spor av ordensfolk, derfor fulgte de et dårlig råd og overga seg om kvelden den 22. juli i fengsel, i den tro at de skulle være tryggere der, for de var overbevist om at de ville bli lynsjet av hordene. Det var derfor señora Amorós gikk til politistasjonen, hvor hun traff Juan Ribelles og forklarte hvordan hun hjemme skjulte tre mercedarianske brødre som ønsket å overgi seg fordi de hadde hørt hvordan den katalanske lokalregjeringen hadde gitt ordre om at prester og ordensfolk i fengsel, og de tenkte at de var tryggere i fengsel enn hjemme. Señor Ribelles tilbød seg personlig å hente dem, så tok en bil fra lokalregjeringen og brakte dem til provinsfengselet og leverte dem til vakthavende. Carmen Duch så dem dra ledet av en tropp røde militsmenn fra Calle San Antonio til Calle del Correo viejo, de gikk svært rolig, som saktmodige lam, og de så resignerte og tilbaketrukne ut. I 28 dager var de i avdeling nummer syv.

Snart innså de sin feiltakelse, for det fortsatte å bli hentet fengslede for å bli henrettet, og hver natt så de noen av sine medfanger forsvinne. Men de mistet ikke et øyeblikk sin likevekt, men ble brakt nærmere hverandre, spesielt de unge seminaristene. Og for ikke å plage dem, lovte p. Campo ikke å røyke foran dem, fordi disse guttene fortjente det. Francisco Grau, som delte celle med mercedarianerne, sier: «De ble regnet som religiøse helgener, de fortsatte med sin religiøse praksis og hjalp til med å ivareta alle medfanger. Jeg noterte deres gode humør og glede i denne timen med trusler, oppmuntret alle til bønn og ledet bønnen til dem som var låst inne i samme celle. De oppmuntret alle, roet våre sinn og hjalp dem til en god død. De tok ikke bare på seg sin død, martyriets glede ventet.

P. Thomas mistet ikke et øyeblikk sin likevekt og sin vanlige munterhet. José Berenguer, som også var i samme celle, fortalte om hans innsats for å kommunisere glede og få folk til å le, og uttrykker hvordan han fremhevet seg for sin resignasjon og sødme, alltid klar til å høre skriftemål, og ledet rosenkransen og andre bønner høyt, Han viste stor ro og mot og oppmuntret de mindre modige. Ved en anledning krevde en fange at han ikke måtte be høyt i cellen, og p. Thomas svarte energisk at han måtte be uten frykt for noen, fordi det var måten å demonstrere sin kristne tro på, for det var utelukkende på grunn av den de alle var fanger. Ofte snakket han om martyriet og formante til martyrium for Kristus. Han var en sann far, sa brødrene Puértolas.

P. Frans fulgte opp så nært og tjenestevillig som alltid, selv om han av karakter var noe lukket, sa Ramón Muntañola. Han prøvde å hjelpe alle, å være en stor trøster, svært omgjengelig, fremhevet ved sin store ydmykhet, behandlet superioren med stor respekt og var hele tiden klar til å høre skriftemål, og mange anmodet ham om det. Br. Serapion mistet ikke sin likevekt, men viste ro, glede og hjelpsomhet til alle. Hans ydmykhet og fromhet var oppbyggelig for alle, og han var spesielt nøye med å oppmuntre de deprimerte og møte insinuasjoner mot sin overordnede. Han fortalte begge patrene at han hadde protestert på at han ønsket å berge seg, for han var også ordensmann. En militsmann som var til stede, sa at fordi han hadde gitt ham en ørefik da han var barn i mercedarianernes skole, returnerte militsmannen nå demonstrativt denne ørefiken, uten at br. Serapion reagerte det minste minste. Og deretter sluttet militssoldaten seg til sin gruppe.

Da de tre ble adskilt fra sine cellekamerater, omfavnet de hverandre og hvisket: «Farvel, brødre, vi ses i evigheten». De tok 74 prester og ordensmenn. Det hadde ikke vært noen anklager, ingen rettssak, ingen dom. De ble dyttet inn i overfylte lastebiler, mishandlet, bakvasket, ærekrenket. Deres holocaust begynte klokken 23.30, og inntil da hadde fengselet vært mørkt og stille. Så kom støyen av lenker og låser, de militante gikk til cellene, pekte med pistoler på fangene og leste opp navnene. De trakk de utvalgte til hallen og bandt dem sammen to og to ved armhulene.

Klokken ett om natten ble gruppene samlet i fem par som ble brakt inn i lastebilene. Klokken 1.15 passerte lastebilene, som ble kjørt av stormgardister, kirkegården og nådde krysset mellom veiene til Tarragona og Barcelona. Det virker som om de forskrekkede sjåførene hadde ønsket å dra til Barcelona for å unngå massakren, men da falt rundt to hundre militsmenn som var stasjonert der, over dem og tvang bilene til å kjøre tilbake til kirkegården.

De 74 martyrene, alle svært rolige og bevisste, sang i lastebilene unisont Ave Maris Stella, Magnificat og påkalte Kristus Kongen og Maria. De ble dyttet ut av lastebilene med geværkolber, og bundet i par ble de i grupper på fjorten brakt til den indre muren på kirkegården og vendt mot pelotongen av mordere. De ble myrdet om natten, i lyset fra frontlyktene på en lastebil. Da de hørte kommandoen «Sikt!», ropte martyrene i kor med strupen og hjertet : «Leve Kristus Kongen! Min Mor! (¡Viva Cristo Rey! ¡Madre Mía!)». Brølet fra mobben av to hundre bøller klarte ikke å overdøve martyrenes rop. Det var den 20. august 1936 i byen og provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania. En militsmann ga dem nådeskuddet, men de gadd ikke å begrave dem. For morderne var alltid livredde for de rolige ansiktene til sine ofre. Neste dag la kirkegårdansatte dem i en massegrav.

null13. Den salige Frans Llagostera Bonet (kat: Francesc; sp: Francisco), prest OdeM, ble født den 30. august 1883 i Valls i provinsen Tarragona i regionen Catalonia i Spania. Hans foreldre Francisco Llagostera og Francisca Bonet fikk ham døpt umiddelbart, den 2. september. Han ble fermet (konfirmert) den 7. juli 1891 i Tarragona. Han fullførte to år med humaniora på kollegiet i Valls som ble drevet av «Brødrene av de kristne skoler» (Institutum Fratrum Scholarum Christianorum – FSC), og han var from og hadde en uangripelig atferd. Deretter slo han inn på en kirkelig karriere og studerte ved det pavelige seminaret i Tarragona, fra andre latin til femte teologi med karakterene méritus og noen beneméritus. Han ble presteviet i seminarets kapell i Barcelona den 15. oktober 1911 av biskop Juan J. Laguardia.

Han utførte sin prestetjeneste som sogneprest eller kapellan i Maldá, Vilavert, Alforja, Valls, Torroja, Sarreal og Ulldemolins. Han var ydmyk og rolig, og underkastet seg alltid og priste sine overordnede. Han var ubemerket og skjult, men arbeidsom og gavmild. Alle vitner sa at han var en eksemplarisk prest, som også kvalifiserte seg som en utmerket ordensmann. Fra gammelt av hadde han et ordenskall, og han fortalte at da han var blitt ordinert til prest i Det pavelige seminaret i Tarragona, passerte ideen gjennom hodet hans om å bli mercedarianer, og i mange år ønsket han å bli ordensmann, Han hadde en stor andakt for den hellige Raimund og beundret den mercedarianske kommuniteten, som han spesielt beundret for deres sang.

Han var i førtiårene da han trådte inn i klosteret i Portell, og sammen med en gruppe barn ble han ikledd drakten den 10. august 1923 av pater provinsial Alberto Barros foran patrene Ramón Martín og Pablo Planes. Sammen med de andre gjennomførte han sitt ettårige novisiat. En meddisippel fortalte hvordan de så at han prøvde å gjøre alt riktig, og han mottok ydmykt de korrigeringene han fikk. Den 15. august 1924 avla han sine løfter, og han konsekrerte seg til Herren foran Vår mor av Merced og San Ramón i nærvær av patrene kommandør Ramón Martín, Felipe Magrazo og Pablo Planes. Vi vet at han under noen feiringer fungerte som subdiakon.

Han dro til kommuniteten i Lleida den 21. november 1924. Han returnerte til San Ramon den 7. mai 1926, men han var borte derfra fra juli 1926 til juli 1927. På påskedag i 1928 deltok han som subdiakon i messen på det antiblasfemiske massemøtet, det samme i messen den 31. august for den hellige titularhelgenen. Han dro til Barcelona den 17. april 1929, og der synes det som om han avla sine høytidelige løfter. Han var igjen i Lleida fra mai 1931 til august 1932. Den 15. november 1932 feiret han i Portell. Den 31. mai 1933 kom han til Palma på Mallorca, og han var der under provinsialens visitas den 10. juli. Han prekte på festene for San Ramón og Santa Lucía. Den 26. juli 1933 dro han til Barcelona og Tarragona for å døpe en nevø og treffe sin mor, og han returnerte den 9. august.

På festen for Merced i 1935 fungerte han i dobbel tjeneste, og han var fraværende fra 15. oktober til 6. november 1935. Den 18. mai 1936 dro han til kommuniteten i Lleida, og der arbeidet han skjult og anonymt, men svært hensiktsmessig i noen prestelige tjenester han ble betrodd. Han hadde ingen annen rang enn sakristan. Men p. Llagostera var også forfatter og poet. Han oversatte til katalansk arbeidene til p. Manuel Sancho og etterlot seg utkast til bladet San Ramón og hans helligdom.

Blant de 74 som ble drept i Lleida den beryktede natten fra 19. til 20. august 1936, var det tre mercedarianere, p. Thomas Campo Marín, p. Frans Llagostera Bonet og br. Serapion Sanz Iranzo. Deres martyrium beskrives i biografien til p. Thomas Campo Marín (nr 12). De døde den 20. august 1936 i byen og provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

null14. Den salige Serapion Sanz Iranzo (sp: Serapio), legbror OdeM, ble født den 1. november 1879 i Muniesa i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania. Hans foreldre Manuel Sanz og Joaquina Iranzo døpte ham umiddelbart den 3. november med navnet Santos. Helt fra barndommen var han annerledes, svært from, arbeidsom, underdanig, tilbaketrukket og deltok ikke i travelhet og folkelige fester. Men han mistet aldri en søndagsmesse og rosenkrans og gikk ikke ut om natten.

Han var like god i sin ungdom. Han var aldri engstelig eller ulykkelig, han var kjekk og manifesterte seg tydelig. Han var en gutt, en stor gutt, men en god gutt, svært god og uten noen sprell. Og hans uskyld var forent med hans beskjedenhet, og han var villig og munter. Han elsket alle, og han var elsket av alle.

Da han ble 21 år gammel, dro han en lørdag morgen, uten advarsel til sine foreldre, fra Muniesa til El Olivar. Han betrodde hemmeligheten bare til sin søster Petra, og det var at Gud hadde kalt ham til å bli munk, gjennom et overnaturlig lys som tre ganger hadde han vist seg på markene. For å unngå mistanke, gikk han til arbeidet på markene som vanlig, men overlot hestene og redskapene til en nabo.

I El Olivar var så han så uskyldig at det ble fastslått at han skulle bli. Han ble umiddelbart ikledd en drakt, den 17. januar 1901, og p. Mariano Pina måtte være vitne for p. Antonio Gómez. P. Pina mottok hans løfter knapt et år senere, den 19. januar 1902, i nærvær av patrene Policarpo Gazulla, novisemester, og Domingo Aymeric. Noen dager senere ble han bestemt for Lleida. Der ble han værende i mer enn tretti år.

Han endre sitt navn fra Santos til Serapio, og i Lleida avla han sin høytidelige løfter på en ukjent dato. Han tilbrakte mesteparten av sitt liv i Lleida, bortsett fra et fravær i 1916, samt korte opphold i Barcelona, hvor han dro i oktober 1915, og San Ramón, hvor han var i august 1920. Han var alltid tjenestevillig, ydmyk, observant, rolig, svært jovial, lydig, oppriktig sarkastisk. Så han ble brukt til alt, sakristan, kokk, portner, budbringer, barnehagelærer i ordenens skoler i Lleida og San Ramón. P. Jaime Monzón beskrev ham som en flittig sakristan og svært munter og ungdommelig sammen med barn.

I kirken visste han å glede prestene på enhver time på morgenen og den som feiret hadde alltid den trofastes oppmerksomhet. I august 1922 gjennomførte han med tillatelse fra superioren en kampanje for å skaffe knelebenker til benkene i kirken. Han fikk 28 bidragsytere som til sammen ga 175,50 pesetas, som ga nok til atten av tjueseks benker, to fulle knelebenker og en lampe til tabernaklet.

Det viste fantastisk forståelse for de små, både i klasserommet og når han ledet dem nedover gaten til skolen, selv om han ofte ga dem ørefiker på kinnene. Det bodde i ham en entusiasme for undervisning, og i likhet med andre brødre fra skolen i Lleida som mistet livet, var han realistisk. Den 31. august 1925 uttalte han seg for stenging av skolen sammen med flertallet av kommuniteten, selv om det deres overordnedes vrede.

Ting var i rask endring. De hadde motgang i huset og var i fare på gaten. Siden 1929 kledte han seg i sivile klær og anskaffet skjorter og en dress. Som andre ordensmann dyrket han det mystiske martyriet. Til Don Antonio Hernández, som jevnlig kom til Merced å besøke Det hellige sakrament, pleide han å spørre: «Hva, drepe oss?» Svært snart skulle han bli drept. Men alle som hevder at de kjente ham, sa at han hadde alle dyder og at alt var oppløftende. Aldri hadde han gjort noe galt, og han hadde alltid ment det beste for andre. Verden var ikke verdig til ham.

Blant de 74 som ble drept i Lleida den beryktede natten fra 19. til 20. august 1936, var det tre mercedarianere, p. Thomas Campo Marín, p. Frans Llagostera Bonet og br. Serapion Sanz Iranzo. Deres martyrium beskrives i biografien til p. Thomas Campo Marín (nr 12). De døde den 20. august 1936 i byen og provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

null15. Den salige Peter Armengol Esteban Hernández (sp: Pedro), legbror OdeM, ble født den 27. juni 1869 i Híjar i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania. Hans foreldre Isidro Esteban og María Hernández fra familien Los Sidricos fikk han døpt dagen etter.

Han trådte som tyveåring inn i klosteret i El Olivar med den hensikt å bli prest, men fordi studiene kostet ham mye og han slet med latinen, satset han i stedet på å bli legbror. Han ble ikledd drakten den 19. april 1890 av p. Pedro José Ferrada foran p. Florencio Nualart. Han avla sine midlertidige løfter den 27. april 1891 til patrene Ferrada, Ramón Prat og Luís Caputo, og de høytidelige løftene den 27. april 1894 til patrene Luís Prat, Mariano Flores og Domingo Aymeric. Han var vitne ved løfteavleggelsen til br. Manuel Gargallo Sancho den 6. januar 1905.

Det sies om br. Peter at han var observant, ydmyk, lydig, hardtarbeidende og punktlig i koret og kommunitetshandlinger, likte åndelige lesning og elsket ting i kommuniteten. Han kombinerte tyngde med glede, vennlighet og respekt, og spredte glede til dem som arbeidet sammen med ham.

I 45 år var han leder for jordbruket i El Olivar, noe so krevde både hardt arbeid og store kunnskaper. Blant hans ansvarsområder var hestene, å kjøpe dem, sørge for reproduksjonen og deres ytelse. Han opplevde hva det ville si å være på dødens rand tre ganger i løpet av ett år i 1924. For den 2. mai fikk han et par spark i skrittet av et muldyr, den 27. august falt han av vognen foran, grep stengene og ble dratt over hundre meter, den 23. september skremte en bil muldyret, som skar ut og løpte bort, men han var uskadd. Hver hendelse ble feiret av kommuniteten med salmer i takknemlighet til Herren og Jomfruen, som så mirakuløst hadde reddet br. Peters liv. Han hadde en spesiell fingerferdighet med mosten for å produsere en god rødvin, og den beste vinen ble brukt for å feire i alle sognene i området.

Han var svært tjenestevillig overfor alle brødrene, som gjerne lyttet til hans fargerike samtaler og åndelige refleksjoner. Hans integrerte liv ga ham mye autoritet over de unge i kommuniteten, som lyttet nøye til hans formaninger om Jomfruen og dyrking av renhet. Han var ydmyk overfor sine overordnede, som var avgjørende for forvaltningen av gårdene. Han var hele sitt religiøse liv i El Olivar, bortsett fra en gang da han dro til Barcelona etter ordre fra provinsialen den 17. august 1934 for å erstatte br. Benjamín Arnáiz, som var syk.

Han var glad over å ha utført sitt arbeid i tjeneste for en kommunitet som på den tiden hadde sytti medlemmer, da galskapen ble utløst i juli 1936. Hvis noen fortjente martyriet, hevdet p. Bienvenido Lahoz, var det ham. Han viet sin ungdom til Gud, var svært arbeidsom, oppbyggelig for legfolk som henvendte seg til ham, en svært bra munk. Han kunne bli reddet fra døden, men han ville ikke forlate br. Antonius Lahoz Gan, og de to led martyrdøden sammen.

Brødrene Peter og Antonius var blant de siste til å forlate El Olivar, og de dro sammen med p. Francisco Gargallos gruppe. Da de ble overfalt i Codoñera, ga pater kommandør dem tillatelse til å dra til sitt hjemsted Híjar den 5. august. De dro gjennom Tormagal og spiste noe de fikk av møllere. Midt på ettermiddagen passerte de gjennom Crivillén, men avslo den matbiten de ble tilbudt, fordi de hadde det travelt. De dro innom eiendommen til Manuela Estopañán for å si farvel, og br. Antonius ga henne en rosenkrans laget av olivensteiner. De var triste og forlot hverandre gråtende. Tidlig på kvelden nådde Los Mases ved Crivillén, hvor de møtte gruppen til p. Gargallo, men de tok en annen kurs. Etter noen dagers vandring gjennom fjellene, nådde de Burillo, hvor de var kjent, ba om mat og tryglet dem om å varsle deres familier. De sa de hadde forlatt kloster fordi noen ønsket å drepe dem.

Da br. Peters slektninger fikk beskjeden, kom de til hans grandnevø Pascual Lázaro Esteban for å dra til det mer kjente La Chumilla, hvor de slo seg til i et lite hus på markene. Familien brakte dem mat, de leste i sine små andaktsbøker, ba rosenkransen og åpent snakket de med bøndene og hjalp dem i gårdsarbeidet. Det som var klart, var at de kom til å gjøre Guds vilje og det som Gud ønsket skulle komme. De var klare til å motta martyriet.

Familien og andre naboer var ute etter å berge dem, så de prøvde å organisere en flukt til den nasjonalistiske sonen og de to brødrene gikk et kort stykke, men kom tilbake fordi de sa at det var feigt å flykte fra døden, og fordi det var svært stort og herlig å bli martyrer. Sannheten var at br. Antonius var svært dårlig, gammel og svak, og br. Peter nektet å forlate ham alene.

Ved midnatt en gang i begynnelsen av september kom Luís Pina og fire militsmenn, ledet av sjåføren José Beltrán, som ble værende på sidelinjen. En av morderne åpnet døren og så br. Peter som bød frem sitt bryst og sa: «Jeg har ingen frykt, leve Kristus Kongen!» Br. Antonius var ved hans side. De drev de to brødrene ut av skuret, ifølge rapportene, avfyrte sine skudd før de forlot ofrene og dro tilbake til sine folk. Luís Pina skrøt senere til sine kompiser: «Gutter, i går drepte jeg to brødre, og det første skuddet jeg sendte i en av dem, fikk alle innvollene til å renne ut».

Antonio Montañés og El Alpargatero brakte dem til Beltran, hvor de ble gravlagt neste dag. En nabo gikk forbi og så hvor det nylig var gravd i jorden og en pøl av fortsatt friskt blod, og han skrev på karmen: «To martyrer har falt her». De døde i september 1936 i «Mas de los Sidricos» i Híjar i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania.

Den 25. november 1938 ble likene gravd opp og brakt til Alloza og Crivillén, derfra ble de tatt til El Olivar, der de ble gravlagt midt på dagen den 28. november. Hundre mennesker så hele bevarte skjeletter med huden festet til beina og klær som viste kulehull.

 

null16. Den salige Antonius Lahoz Gan (sp: Antonio), legbror OdeM, ble født den 22. oktober 1858 i Híjar i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania. Foreldrene Antonio Lahoz og Rafaela Gan bodde i huset til Espinagueros og hadde en god økonomisk stilling. De brakte sønnen til døpefonten dagen etter. En nevø at sa at han aldri manglet til rosenkransen ved soloppgang på søndag, gikk ofte til sakramentene, sang i kirkekoret, levde et svært tilbaketrukket og samlet liv, likte ikke fester. Et godt utgangspunkt for en helgen.

Han trådte i førtiårene inn som legbror i El Olivar, etter at han hadde fått dispensasjon for alder. Han ble ikledd drakten den 14. april 1903 av p. Nicolás Paracuellos foran p. Felipe Magrazo, og avla sine enkle løfter den 27. april 1904 til patrene Mariano Pina og José Gómez. Helt fra begynnelsen levde han i glede over å overgi seg til Gud. Han kom dit from, og nå håpet han å oppnå perfeksjon, selv om det ikke var lett, for han måtte gjøre en stor innsats for å tilpasse seg et regelbundet liv. Han tilpasset seg, og fra første dag var han oppbyggelig arbeidsom, botferdig, klok, moderat og hengiven. Han virket klar over hva som skulle komme.

Verken han eller kommuniteten så noen grunn til å utsette hans høytidelige løfter, som ble avlagt den 28. juli 1907 til patrene Manuel Martín, Mariano Pina og Felipe Magrazo. Dagen før hadde han virkelig gitt avkall på alt han eide: han hadde lånt ut 555 pesetas til 1% og en bror skyldte ham enda 80, han overlot et hus til sine to brødre, samt 160 pesetas, og den gjenværende kapitalen ga han til klosteret til en hest og andre ting som trengtes i klostergården. Det var som å brenne alle broer.

Han ble sendt til El Olivar, hvor han alltid bodde og levde et liv uten å bemerke seg. Hans tjeneste var hagen, hønsene og porten. Og han la all sin tro, sin entusiasme og sin bondekunnskap i å dyrke gode tomater og få velsmakende egg og vakre kaniner. Han gravde, plantet, vannet og beskar fra soloppgang til solnedgang, med sjenerøsitet. Når han ble invitert til å slappe av i skyggen, svarte han kjærlig at han kunne hvile i himmelen. Han brukte tiden maksimal og var aldri ledig. Han beleiret hele tiden Jomfruen av El Olivar: «Madrecica, det regner, Morenica, de skyene... Husk at det er mange munner hjemme... Disse studentene er unge og må ha mat».

Han ba hele tiden, på markene, i innhegningene, i sin celle. Hvis Angelusklokken hørtes, knelte han ned på kne uansett hvor han var og selv om det var i en steinrøys, og var dypt samlet, deretter tørket han svetten og gravde videre. Når hendene var fri, strøk fingrene ustanselig rosenkransens perler. Hvis han ikke kunne være i landbruket og var ferdig med dyrene, begynte han å lese religiøse bøker eller gikk til koret, kapellet for Jomfruen, kirken, alltid knelende selv når han var blitt gammel. Han hadde stor glede av messen, og var helt hensunket foran tabernaklet, som om han betrodde seg til sin mor.

Hans grundighet, sin regulære observans, hans ekstreme punktlighet i ting som angikk kommuniteten var uovertrufne. Overfor sine overordnede var han ærbødig, og han hadde så stor respekt for dem at han ikke snakket til dem hvis han ikke ble spurt. Hans fornektelse var ekstrem, han tillot seg ikke å røre en frukt i hagen, de fristende kirsebærene, fiken, agurkene som han dyrket, Hvis noen fristet ham, svarte han strengt: «Regelen, regelen». Men også, hvis noen spurte ham om han ville ha litt frukt, svarte han kjærlig og ydmykt at de fikk spørre pater kommandant, ettersom han ikke kunne motta noe på grunn av sitt løfte om fattigdom.

Han var alltid glad, lykkelig og fylt av fred og lykke. En prest fortalte om ham at han var duften av hellighet i klosteret, og at han ville blitt kanonisert selv om han ikke hadde lidd martyrdøden fordi han hadde alle dyder. Og p. Manuel Sancho hevdet at br. Antonius med sine åtti år hadde beholdt dåpens uskyld.

Han døde i september 1936 i «Mas de los Sidricos» i Híjar i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania, sammen med nr 15, den salige br. Peter Esteban Hernandez, og deres martyrium er beskrevet under hans biografi.

 

null17. Den salige Marianus Alcalá Pérez (sp: Mariano), prest og ordensgeneral OdeM, ble født den 11. mai 1867 i Andorra i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania. Han var det tolvte barnet til Tomás Alcalá og Vicenta Pérez, som tok ham med til døpefonten neste dag. Da han var fjorten år gammel i 1881, trådte han inn Mercedarierordenen i klosteret El Olivar i Estercuel i Teruel, som hadde vært stengt siden dekretene i 1835-37 som resulterte i ekspropriasjonen og privatiseringen av monastisk eiendom i Spania. Han tilhørte den første gruppen som var med og gjenopprettet klosteret.

I El Olivar mottok han drakten den 24. september 1881 av patrene Benito Rubio og Antonio Lafuente. Han avla sine enkle løfter den 23. mai 1883 til patrene Benito, Lafuente og Fabián Lisbona. Samme år begynte han på det første året med filosofi, mens han begynte på teologien i studieåret 1886-87. Den 3. juni 1886 avla han sine høytidelige løfter til patrene Clodomiro Henríquez, Juan Pascual og Bernardino Toledo. Den 13. oktober 1887, da klosteret i Lleida ble gjenåpnet, dro han dit sammen med de andre studentene og ble en del av grunnleggerkommuniteten i klosteret. Mange år senere var han blant kjøperne av vertshuset i San Luís for å bygge skolen der.

Han var diakon i 1888 da ordensgeneralen Pedro Armengol Valenzuela la merke til hans gode kvaliteter og tok ham med til Roma for å fullføre og perfeksjonere sine studier ved Det pavelige universitetet Gregoriana, mens han samtidig drev noe undervisning studentene i det romerske klosteret. Han ble presteviet den 21. desember 1889 i Laterankirken av kardinal Lucido Maria Parocchi (1833-1903), 22 år gammel.

Han studerte teologi i tre år på Gregoriana, og deretter ble han sendt til klosteret San Juan de Poyo i Pontevedra for å undervise studentene i filosofi. Etter to år kom han til klosterkommuniteten i Lleida, hvor han begynte å vie seg til å preke, og det til mer enn vanlig applaus. Han ble verdsatt av biskopen, som utnevnte ham til bispedømmets pro-sensor. Han var glad da det behaget ordensgeneral Valenzuela å gjøre om dette og sende ham til San Ramón, et kloster som ble gjenvunnet av ordenen den 11. juli 1897. Men uansett grunn var han snart tilbake i Lleida, siden han den 20. august 1897 deltok i kjøpet av bygningen for mercedarianernes kollegium. Han gjenopptok sine aktiviteter som predikant, og senere flyttet han til Guissona, Andorra og Madrid, hvor han ga åndelige øvelser til prestene i San Ramón i juli 1902.

Da han minst ventet det, utnevnte den 16. juli 1903 general Valenzuela ham til provinsial, men han hadde da allerede en måneds tid vært vikarierende provinsial. Han styrte provinsen i åtte påfølgende år, hvorav de fire første med residens i Lleida og senere i Barcelona, for den 22. juli 1907 utvidet general Valenzuela hans periode som provinsial i fire år. Samme år samlet han den 21. august provinskapittelet i Lleida for å analysere fremdriften i provinsen.

Da ordensgeneral Pedro Armengol Valenzuela Poblete ble forfremmet til biskop av San Carlos de Ancud i Chile (1910-16), etterlot han embetet som general vakant. Kongregasjonen for ekstraordinære kirkelige affærer (Congregatio de Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis), som nå er nedlagt og erstattet av Statssekretariatet, innkalte til valg av general for ordenen og talte opp stemmene fra provinsialene og definitorene, som kom i forseglede konvolutter til kongregasjonen.

Siden flertallet av stemmene gikk til p. Alcalá, bedømte kardinalprefekten at han var skjebnebestemt til å inneha den viktigste verdigheten i ordenen, så han proklamerte ham den 3. august 1911 til generalsuperior. Denne posten tiltrådte han den 24. august og tok som sekretær den salige p. Frans Gargallo Gascón. Sr. María de la Paz Vilaclara sa om dette øyeblikket at det bare oppbygget ham, og at han virket å være en mann med et stort indre liv. Han var alltid fattet, og utnevnelsen til general overrasket ham som en bombe og gjorde ham enda mer ydmyk.

Han overtok ordenens ror i tider med misnøye på grunn av general Valenzuelas svært lange regjeringstid på hele trettien år. Straks ble han møtt av en ondsinnet kampanje mot den tidligere generalen, mens en fraksjon i ordenen erklærte det motsatte. Han forsøkte noen reformer, men italienerne gikk mot ham da han prøvde å reservere generalatet for den generelle styringen av ordenen. Selv om han hadde den hellige pave Pius X (1903-14) på sin side, kom det til flere og flere konfrontasjoner og beskyldninger. For å bygge bro mellom dem, ønsket Den hellige stol å gripe inn gjennom en apostolisk visitator, men p. Alcalá jobbet iherdig for å unngå en slik forlegenhet. Da det ikke gikk, ga han den 9. mars 1913 avkall på generalverdigheten. Den 14. mars 1914 innsatte den apostoliske visitatoren p. Inocencio López Santamaría som generalvikar. Den 30. april 1914 dro p. Marianus til San Ramón. Den 4. juni dro han til Barcelona, den 17. august returnerte han til San Ramón og den 12. september bosatte han seg i Barcelona.

I denne forbindelse kan vi nevne erklæringen fra sr. Maria de la Merced Busquets fra kongregasjonen «Misjonstjenerinner av Marias uplettede hjerte» (Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de María – MEICM), som var deres direktør fra 1916. Hun sa at p. Alcalá åndet hellighet, og da hun møtte ham, fikk hun så mye respekt for ham at hun ikke ønsket å gå til skrifte for ham. Men da han ble utnevnt til skriftefar til kommuniteten, forandret dette seg, og det endte med at hun hadde ubegrenset tillit til ham. Han formidlet ro til urolige sjeler. Han fulgte opp henne og andre og holdt ut med tålmodighet og ro. Pave Pius X hadde tvunget ham til å trekke seg som general etter anklager fra brødre i ordenen om vanstyre – dette visste hun fordi hun ble fortalt det av patrene Cesáreo Fernández, Tomás Carbonell og andre. Det var svært rett av ham ikke å godta at noen religiøse forsøkte å undertrykke ham. Etter å ha drukket den bitre kalken, vendte han tilbake til Spania og dro via Loreto, hvor han hadde en visjon av Jomfruen (dette hadde hun blitt fortalt av andre patre). Hun la til at under sitt generalat hadde han ikke dømt noen mercedarianer.

Om visjonen i Loreto vitner også sr. Margarita Vall, som han profeterte at ville bli generalsuperior for sitt institutt, «Misjonstjenerinnene av Marias uplettede hjerte». Hun sa at han hadde en stor andakt for sin verneengel, som berget ham etter en kollisjon med et kjøretøy, og for den hellige Teresa av Jesusbarnet (1873-97), som han deltok i kanoniseringen av i 1925. Han praktiserte åndelige øvelser hvert år i karteuserklosteret Aula Dei i Zaragoza.

I provinskapittelet som startet den 7. august 1915, deltok han ikke, selv om han hadde rett til det, men han ble valgt til andre definitor. Den 13. oktober 1915 dannet han kommuniteten i Lleida, og da denne var stabilisert, foretok han hyppige reiser til Manresa, Andorra, San Ramón, Barcelona, San Hilario, Bilbao, Borges, Monzón, Jaca, Fraga, Barbastro og Zaragoza for å forkynne, høre skriftemål og ta med vann fra San Hilario de Sacalm. Men hans favorittsted var skriftestolen i sin kirke La Merced, siden kirken var åpen helt til det ikke var noen igjen, han hadde nesten alltid en kø av skriftebarn. Hvis han var hjemme og han ble kalt til skriftestolen, stanset han umiddelbart med det han holdt på med, grep stolaen og kom for å møte den angrende. Han tiltrakk seg sjeler gjennom sin salvelse, visdom, mystiske erfaring, skjønn, rettferdighet, mildhet og dømmekraft. Han var åndelig veileder og rådgiver for mange prelater samt visitator og skriftefar for mange kommuniteter, mens hans skriftestol alltid var omgitt av folk fra alle klasser og forhold.

P. Bienvenido Lahoz, som i mange år bodde sammen med ham, siden som en student, definerte ham som from, alvorlig, behersket når det gjelder renhet, åpen for alle former for fromhet, ikke av stor kapasitet, rettvis i sin måte å være på og med en svært delikat samvittighet. Den store prøvelsen det var å bli avsatt som ordensgeneral, var et insentiv til å ikke søke noe annet til Gud. Han var svært dedikert til skriftestolen og hadde et rykte for hellighet, noe han kommuniserte til sine skriftebarn. Alle hadde stor aktelse for ham. Han tillot seg ingen vitser med dobbel betydning. Han var høyt respektert, og alle innså hans store hellighet. På grunn av sin andakt for den hellige Gemma Galgani (1878-1903) dro han på en botsreise fra Roma til Lucca, og ved en annen anledning fortok han en pilegrimsreise til Paray-le-Monial.

P. Jaime Monzón Sanz, som da var aspirant, husket den store ordensmannen fra 1915, betydelig stille, beskjeden, tilbaketrukket, høyt verdsatt åndelig veileder for mange prester, ordensfolk og legfolk. Klarissesøsteren Maria de la Consolación Sanz sa: Han var en hellig sjel og hadde noe jeg ikke hadde funnet hos en annen prest. I mitt første skriftemål for ham fortalte han meg at jeg hadde et religiøst kall. Han var hard mot seg selv og svært tilgivende mot andre. Man adlød ham uten videre.

I november 1919 dro han til Roma som medlem av generalkapittelet, og han var tilbake i desember. Den 12. januar 1920 ledet han provinskapittelet som i henhold til samtalen skulle holdes i San Ramón, men som på grunn av dårlig vær ble holdt i byen Lleida. Fra 1920 kom han ofte til Juneda for å høre nonnenes skriftemål.

Den 31. august reviderte han sine aktiviteter i kommuniteten, og etter det tjente p. Alcalá aldri for skolen eller for postulantene, eller for kulten, bare i skriftestolen. Derfor levde han forståelig nok abstrahert i stillhet og kontemplasjon, i messen virket han som en statue og la ikke merke til den som ministrerte for ham, han levde i en verden forskjellig fra andre og gjorde om sin celle til Thebaid. Når han gikk nedover gaten, stirret de som han møtte, som forhekset på ham: Der er den hellige fra La Merced! Han var en engel, uttrykte en i kommuniteten. Marcelina Esquerza påpekte hans glorie: I måten å feire messen på, tiltrakk han seg mye oppmerksomhet, erindring og hengivenhet, det samme i prosesjoner hvor han deltok, helt absorbert i sine egne tanker.

María Ristol, som hadde mye med p. Mariano å gjøre mellom 1916 og 1928 i La Merced i Lleida, da han skrev 27 bøker om åndelig veiledning, sier: «Jeg tror at hans liv og ry for hellighet var enestående. Når jeg visste at han hadde blitt baktalt, fortalte jeg det til ham, og jeg la merke til en ekstraordinær kraft i ham. Jeg ikke hvem som sa det, og heller ikke hvorfor, men han sa bare: «Stakkars, be for dem». Han var svært punktlig når det gjaldt kirkelige ting og var veldig tålmodig, noe jeg bemerket ved flere anledninger. Mine døtre erkjente etter mange år at de var heldige å ha en formasjon som skiller seg fra andre og det vises i mange detaljer. Da jeg fortalte ham at han var som en skytsengel for meg og mine, svarte han at Gud gjør ting som han ønsker, og noen ganger bruker han et kosteskaft for å dirigere. Til tross for de mange årene han var åndelig veileder for meg og mine, visste jeg aldri hvor han bodde. En gang jeg inviterte ham hjem for å velsigne meg og sette Jesu hellige Hjerte på tronen, sa han at han aldri gikk til et privat hjem. Til slutt ble vi enige, men han ble ledsaget av en legbror. Han var svært botferdig og diskret i alle ting på en måte som jeg ikke har sett andre steder. Når jeg sa at han var en helgen, ble han brydd.

I juli 1922 dro han til El Puig, og på veien holdt han åndelige øvelser for mercedarianere i Málaga, Lorca og Madrid. Den 13. januar 1923 var han på provinskapittelet i Barcelona, hvor han som eksgeneral og avgående første definitor, hadde tre stemmer i valget på provinsial. I 1924 skrantet han litt, selv om han i desember dro til Madrid for festlighetene for den salige Mariana av Jesus. I august 1925 fungerte han som provinsialvikar i provinsial Alberto Barros’ fravær, og han nektet å ratifisere lukkingen av skolen i Lleida. Den 24. juli 1926 var han i San Ramón for å delta på provinskapittelet som eksgeneral, eksprovinsial og definitor. Han var stemmeteller og fikk seks som definitor, men ikke nok. Tydeligvis var han imot sin egen kommunitet i Lleida, som hadde demonstrert en upassende stil, så p. Inocencio López Santamaría, kapittelets president, krevde av kommuniteten i Lleida at de skulle tilfredsstillelse p. Alcalá, noe som antakelig var en støtte for videreføring av skolen og dens begrensninger.

Han bevegde seg lite, og hvis han reiste, var det vannveien til Barcelona eller Zaragoza. Den 22. mars 1929 etablerte Den hellige stol, etter å ha gjennomført en sonderende avstemming, provinsen Aragón, hvor p. Alcalá ble utnevnt til andre definitor. Den 24. april var han i San Ramón, hvor han dro i lydighet til den provinsialen som var utnevnt av Den hellige stol, og tok opp sin stilling som definitor. I 1931, etter proklamasjonen av republikken, ble p. Alcalá gitt verdslige klær. Den 4. mars 1932 motsatte han seg salget av bygningen som var skolen i Lleida. Den 29. juli 1932 åpnet provinskapittelet i San Ramón, hvor han på den fjerde dagen ble utnevnt til kapittelets president. Han ble også valgt til definitor med alle stemmene, og på hans forslag ble provinsen innviet til Jesu hjerte. I 1935 hadde han et langvarig fravær av messeintensjoner, gikk ofte til leger og brukte mye medisiner. I februar var han på dødens rand av lungebetennelse og hjertesykdom. Han dro til provinskapittelet i San Ramón fra 3. til 8. august, hvor han var stemmeteller, men han ble ikke gitt noe ansvar.

Tydeligvis gjorde prosessen med fysisk utmattelse at p. Alcalá samtidig gjennomgikk en indre renselse. I hans korrespondanse finner vi uttrykk som dette: «Du vet at jeg er en dårlig ordensbror (...) Ikke glem denne stakkars tjener, som selv om han er svært uverdig for Herren, bare har en aspirasjon: å elske Herren inderlig og således hellige sin stakkars sjel». Ydmykelsene, skuffelsene og urettferdigheten naglet ham til korset. Han ble også baktalt. Men likevel var han svært følsom og forsiktig i alle ting, og unik i sin renhet, helt til å forberede for deres første kommunion to søstre på fire og seks år gjennom gitteret i skriftestolen, mens han gikk gjennom en av de tyngste prøvelsene som kan ramme en rettskaffen ordensmann.

Sr. Busquets forteller: «Han ble alvorlig baktalt. Jeg fikk gjennom ulike kanaler høre at en uskodd karmelittnonne i Lleida, Eva Valeta, hadde forlatt kloster under stor skandale, for hun var gravid og sa at det var på grunn av p. Marianus. Men det var ikke sant, for hun inngikk umiddelbart ekteskap med sin medskyldige, nemlig snekkeren som arbeidet i klosteret, og han erklærte eksplisitt p. Marianos uskyld. Da jeg snakket om dette med pater, sa han: «Be for henne». Han var skriftefar for karmelittsøstrene, og han bar dette korset med tålmodighet og resignasjon. Han viste også stor tålmodighet under sitt opphold i klosteret i Lleida, fordi noen patre ikke respekterte ham slik han fortjente. Det var mangel på kall i min kommunitet, noen unge søstre ville heller gå til andre ordener med strengere observant, og noen døde, dette skjedde i 1926. I 1929 forutsa han korsene, sorgene, sykdommene, skruplene og hvor mye jeg vil lide, og alt har skjedd som han sa».

Teresa Castelló møtte ham i mai 1929 og valgte ham til sin åndelige veileder. Han var ordensmann hele døgnet, og en eksemplarisk bror, et klart bilde av dyder, spesielt av tro, håp og kjærlighet. Med det livet han levde, var martyrdøden det mest naturlige under disse omstendighetene. Selvfølgelig var han en mønster av styrke og tålmodighet. Han ble fornærmet, forfulgt, ydmyket, men var alltid taus. Da han dro til sitt hjemsted Andorra i de femten eller tyve dagene han hadde sommerferie, tilbrakte han timer i kirken med prestene og sin nevø Ángel. Alle beundret ham for hans tilbaketrukkethet og ydmykhet, og alle betegnet ham som eksemplarisk og hellig.

Han var i Lleida, og stadig syk da nevøen Ángel, som var gift med Louise, den 8. mars 1936 tok ham med til Andorra for å få helsen tilbake. Han ble værende hjemme etter borgerkrigens utbrudd den 18. juli. Louise bekreftet at han var en stor mystiker, og da de fortalte ham om revolusjonens triumf, i påvente av det som ble sett ville komme, og noen uttrykte en viss frykt, sa han: «La oss forberede oss på en god død, hvis det skulle være tilfelle». Margarita Vall fortalte hvordan han mottok nyhetene om hvem som døde med stor sinnsro, spesielt det døgnet før han døde, som om han var glade for å gå i døden. Til María Ristol fortalte han at det høyeste nåde var martyriet, og han var overrasket over å motta den, for han tvilte på at han var den verdig.

Fordi Ángel hus var farlig, ettersom det var et apotek som ble besøkt av de røde, ble han tatt med hjem til sin niese Vicenta Alcalá, som sa: «Her levde han som i klosteret, sto opp samtidig, viet seg til bønn og arbeid til de samme tidene som i klosteret, mediterte, leste og skrev brev av åndelig veiledning. Han hadde også tid for rekreasjon da han snakket med familien». Han feiret messe hver dag, noen ganger gikk han til prestene, som var henrykte over å snakke med ham. I landsbyen beundret alle hans godhet og hans mildhet, han klandret aldri noen for noe, klagde aldri på noe og viste en beundringsverdig tålmodighet. Msgr Rafael Galve som selv var i familiens hjem, så ham være i Guds nærvær på en slik måte at det ikke virket som han hørte når de andre snakket om verden, selv om det var familiespørsmål. Man han snakket med entusiasme og glød om åndelige spørsmål, spesielt sine foretrukne andakter, Jesu hjerte, Den Hellige Ånd, Jomfruen, de hellige Teresa og Gemma, verneengelen, og enda mer når han kommenterte Roma og paven. Noen dager før sin martyrdød uttrykt han fortsatt, til tross for sin alder, et ønske om å dra til Roma til generalkapittelet. Aldri så man ham snakke på tomannshånd med en kvinne, et bevis på hans store kyskhet.

Med borgerkrigen kom også det han hadde forventet, martyriet. Når man snakket om de røde sa han: «Ikke snakk, be!» Hans holdning var stille, han ventet på himmelen og trøstet sine slektninger. Den 26. juli kunne han ikke gå i kirken på grunn av de rødes forestående ankomst. Han gjemte seg i husene til sin nevø og niese, og først Ángel og deretter Vicenta ble beordret til å fortelle til sin onkel om straffen som ville ramme deres hjem.

Den 26. august måtte han gå til komiteen, ledsaget av to nevøer. De onde menneskene og ordføreren foraktet ham, men de lovte å gå i forbønn for hans liv. Han ble sendt tilbake fordi han var så gammel og utslitt, og både på veien dit og på returen gikk han og ba.

Vicenta forteller: Om morgenen den 15. september ringte komiteen meg klokken 5.30 og ba meg om å følge min onkel opp dit, slik at folk ikke ville legge merke til det og bli skremt. Jeg nektet kategorisk, og da sa de at den kvelden skulle de drepe ham. Klokken seks på ettermiddagen kom en tropp til syne, jeg advarte ham om at han skulle rapportere til komiteen og tilbød meg å følge ham, noe han godtok. Men jeg gikk bare noen skritt før militsmennene hindret meg i å følge ham. Han ble tatt med til rådhuset, hvor komiteen var. Han overga seg uten motstand, resignerte overfor den dyttingen og de truslene som ble kastet mot ham av militsmennene, som var irriterte over at han ikke kunne gå i deres eget tempo. Noen dager senere da jeg var ute, ble jeg tvunget tilbake av komiteen og inn i rommet som hadde vært min onkels. Der fant jeg på bordet hans klokke og hans rosenkrans, som han hadde etterlatt oss som et minne. Det var de to objektene for hans valg, klokken fordi han hadde fått den av sin far på dagen for sin prestevielse, og rosenkransen for hans andakt for Jomfruen.

José Artigas fortalte denne historien: «Den 15. klokken 18.00 ble jeg informert om å dra med lastebil til Plaza Nueva for å laste bygg. Da jeg kom dit, så jeg alt var okkupert av væpnet milits, og jeg fikk beskjed om å rygge bakenden på lastebilen opp foran inngangen til rådhuset, mens jeg advarte folk om å passe seg for hjulene. Så begynte det å gå flere menn ut til bilen, noen væpnede og andre i håndjern. Jeg fikk beskjed om å ta veien til Alcañiz, men da vi kom til kirkegården i Andorra, til murene som lå mot Alcañiz, beordret de meg til å stanse, for de bevæpnede mennene sa til meg at de som var bundet bak i bilen, skulle bli skutt umiddelbart. Jeg var engstelig, for jeg gjettet hva som skulle skje og trakk meg litt nærmere porten til kirkegården for ikke å delta i en handling så forferdelig. Deretter kom de ut bakdøren på lastebilen, og jeg så og gjenkjente blant annet p. Marianus Alcalá mellom to som hjalp ham av bilen, og jeg så tydelig hvordan leppene beveget seg febrilsk. Jeg returnerte for å se på, og jeg merket meg igjen at ba svært innstendig. Jeg så ikke mer, men jeg hørte at de skjøt uten å kaste bort noe tid, noen klager og «Leve Jomfruen av Pilar!» To dager senere hørte jeg at p. Marianus hadde ropt «Leve Kristus Kongen!», men jeg hørte ikke noe, kanskje fordi jeg var så langt unna, eller fordi p. Marianus ikke hadde mye stemme».

P. Mariano klaget ikke, og han verken tryglet eller protesterte. Han ba og døde mens han sa ganske stille: «Leve Kristus Kongen!», mens han omfavnet sin nevø Ángel, som ropte: «Leve Jomfruen av Pilar! (¡Viva la Virgen del Pilar!)». Han ble gravlagt sammen med seks andre som ble skutt. Slik falt en stor åndelig lærer den 15. september 1936 i Andorra i provinsen Teruel i regionen Aragón i Spania.

null18. Den salige Frans Mitjá i Mitjá (kat: Francesc; sp: Francisco), legbror OdeM, ble født den 26. juni 1874 i Arbucias i provinsen Girona (sp: Gerona) i regionen Catalonia i Spania. Hans foreldre var ukjente, og han bar alltid et stigma for sin fødsel. Han begynte på bispedømmets seminar i Girona. Men han valgte i stedet klosteret, og ettersom han kjente mercedarianerne i San Ramón, søkte han om opptak i denne ordenen.

Han ble utsett til en kirkelig karriere, så han ble henvist til klosteret El Olivar, hvor han mottok drakten den 19. august 1909 fra p. Pascual Tomás og foran p. Mariano Pina. Han var 35 år gammel og fikk dispensasjon for sin irregulære fødsel. Han avla sine løfter den 8. desember 1910 til patrene Pascual Tomás, Mariano Pina og Pedro Bolet. I det samme klosteret fortsatte han sine studier før han den 25. oktober 1911 dro til Lleida. P. Jaime Monzón, som bodde sammen med ham i El Olivar, fant ham enkel og ydmyk, villig til å ta på seg de simpleste oppgaver og undervise med stor autoritet når han ble forespurt. P. Juan Parra bygget sin spesielle andakt for Jomfru Maria på noen få ord fra en samtale med ham. Han snakket ofte med ham og skrev vers og dedikerte dem til ham. Han ble sett ofte med sin rosenkrans i hendene, og blant de bøkene han leste, pleide han alltid å velge dem som handlet om den store Mor og Vår Frue.

Han fullførte tre år med latin, ett med retorikk, tre med filosofi og tre med teologi, med karakterene méritus og beneméritus. Men så hadde han uflaks, for selv om han hadde gjennomført studiene briljant og var nesten ferdig, ble han rammet av dårlig syn, noe som avskar veien til det store målet i sitt liv, å bli prest. I det fjerde året med teologi (1900-01) ble han ikke eksaminert. Prøvelsen var overmenneskelig, likevel bar han sine overordnedes avgjørelse med ydmykhet og styrke, men også med stor bitterhet. Han overlot sitt liv fullstendig i Guds hender med en tålmodighet som var utholdende og ubeseiret, kombinert med stillhet og full hengivenhet. Det var en skam, for br. Mitjá var eminent. Han visste alt og i det ekstreme og hadde et uvanlig nivå i de ulike grenene av kunnskap: Han mestret latin, gresk og fransk i tillegg til kastiljansk og katalansk. Han underviste utmerket i grammatikk, retorikk, aritmetikk, metrisk og latinsk komposisjon. Han hadde en bred humanistisk og teologisk kunnskap. Han skrev også dikt som ikke var middelmådige.

nullHan kunne ikke ordineres med sitt dårlige syn, men som legbror ga han undervisning som den beste prest. Han tilbrakte sitt liv mellom Lleida og San Ramón, hvor han alltid arbeidet i skolene. Han underviste barna i San Ramón, mens han i Lleida arbeidet på alle nivåer, selv for mercedarianernes egne studenter. Hans studenter vitnet om at han var en stor pedagog, for sin rettledning, sine kloke råd og utsøkte veldedighet.

Han lot seg flytte uten motstand og pendlet hele sitt religiøse liv mellom de to skolene. Vi finner ham som bror i Lleida i 1915, 1917, 1919, 1920, som ble fulgt av en tur til Barcelona. Den 26. september 1924 var han i San Ramón. Den 27. oktober 1926 returnerte han fra San Ramón til Lleida. Den 27. juni 1927 oppholdt han seg i San Ramón, det samme den 24. april 1929, men i august 1929 var han på reise fra Lleida til San Ramón. Fra Lleida flyttet han til Barcelona i august 1930. Den 9. mai 1934 var han i San Ramón.

Så kom den apokalyptiske juli 1936. En dag rundt klokken ti om kvelden, sammen med en av de andre klosterbrødrene, forlot patrene Antonio Gómez, Pedro Bolet, Amancio Marín og brødrene Juan Sangrá og José Gascón sitt kloster. P. Gómez fortalte at de så ut som menn som dro i eksil, fordi deres taushet og tristhet var slik at det virket som om de hadde mistet talens bruk. De seks ordensbrødrene dro til sine familier, som hadde tilbudt seg tidligere på grunn av den politiske situasjonen.

Br. Mitjá møtte situasjonen med stor tapperhet, for han var vant til alt. I tillegg fortalte han sine medbrødre om sin brennende lengsel etter å bli martyr. Han ble umiddelbart ønsket velkommen i hjemmet til veterinæren Emilio Más og forble i dette huset i ti eller femten dager, hvor han levde etter et eksemplarisk system som var svært likt det i klosteret, med ydmykhet, bønn og mariansk entusiasme. Han tok seg av barna og hjalp til med husarbeidet, når han ikke var hensunket i meditasjon, åndelig lesning eller resitering av rosenkransen, enten alene eller med familien. Han var ikke redd, heller ikke var han klar over faren og sa at «meg er det ingen som vil skade». Jeg kommer og tigger som en tiggermunk, og på grunn av krigen har jeg langt skjegg, og det er ingen som kjenner meg. Men den røde komiteen hørte om den skjulte munken, så de oppfordret eieren om å kaste ham ut av sitt hjem eller ta konsekvensene. Da br. Mitjá fikk høre dette, ønsket han å forlate huset umiddelbart, og med stor smerte tok den barmhjertige samaritanen avskjed med ordensbroren fra sitt hjem, og viste ham til huset til en annen venn av kommuniteten i en landsby i nærheten.

Han vandret gjennom fjellene i Torá og tigde i våningshusene. Han kom til familien Gras’ hus i Sellés og ba om almisser. Etter å ha identifisert seg, ba han om losji for natten og ba rosenkransen med familien, underholdt barna og trakk seg tilbake. Han bodde der i et par dager, og fordi han var tjenestevillig og arbeidsom, tilbød han seg å gi leseundervisning til barna i familien og andre i nabolaget. Han arbeidet også i hjemmet og ba rosenkransen med sine beskyttere. Han ble beundret av alle for sin vennlighet og ydmykhet og for sin måte å be og utføre husarbeid på. Han viste stor styrke og ånd foran det han gjettet ville skje. Men frykten for skader, ettersom de røde foretok systematiske registreringer, motiverte ham til å gjemme seg i skogen. Han returnerte og spurte om faren var over, og for andre gang forlot han et skjulested og fortsatte  til nye trusler.

Deretter var han i noen dager i hjemmet til familien Roure, ved siden av det andre, og som alltid hjelpsom og takknemlig, tilbød han seg å utføre noen oppgaver og malte huset. Deretter bodde han i rundt to måneder i hjemmet til familien Fornells i Matamargó, og han takket verten ved å hjelpe til med husarbeid og katekismeundervisning for barna. Som i alle sine tilfluktssteder ga han et godt eksempel og virket som en helgen. Fordi det var fare for flere registreringer, var han fraværende og så tilbake igjen, inntil videre utenfor fare. Dette huset forlot han fire eller seks dager før sin martyrdød.

En patrulje fra komiteen i Pinós, ledet av sin ordfører, kom over ham under et søk i nærheten av hjemmet til familien Torrededía, og de fant en barberhøvel og noen sølvmynter. De regnet med at han var en munk eller prest, og en av patruljen ville mishandle ham, men ordføreren stoppet ham og lot br. Mitjá gå. Han spiste hjemme hos Torrededía, og eieren losjerte ham i en hytte for kull, fem hundre meter unna. Neste morgen hørte hr. Torrededía skudd og fryktet det verste. Etter en uke i første halvdel av januar 1937 gjemte Francisco Oliva Comas seg i skogen etter å ha blitt forfulgt og hørt store hunder bjeffe. Han så noe, men tok ikke hensyn til det i øyeblikket. Men da han vendte tilbake, kunne han se et lik som var lemlestet og halvt oppspist. Han kom tilbake neste dag med andre som hadde søkt tilflukt i skogen, og han konstaterte at det var munken som han gjentatte ganger hadde hjulpet. Han sluttet seg til at han hadde blitt slått og kastet ut fra en høyde på omtrent tretti meter, og halvdød hadde han dratt seg rundt tyve meter før han utåndet. Hundene hadde spist halsen og en del av et bein. Videre så José Rovira andre likdeler midt i elven, ganske ødelagt. Han kom tilbake neste dag sammen med andre flyktninger, og da så de nær liket en pakke med klær med noen mynter i. For dem feiret p. Jaime Tristan, som gjemte seg i en hule, en messe for hans sjel. Gerardo Lladós, benediktiner fra Miracle, visste at br. Mitjá hadde blitt fanget og skutt ned av den blodtørstige Juan Pons, kalt «Snekkeren av underbuksene» (El Sastre de los calzones). Han døde en gang i oktober 1936 i Ivorra i provinsen Lleida (sp: Lérida) i regionen Catalonia i Spania.

Hans levninger ble liggende i bergsprekken i to måneder. Da dommeren i Pinós, José Oliva y Pedro Pons, ga tillatelse til å hente levningene, var det bare hodet igjen, som ble gravlagt i Matamargó. Det er det eneste som er igjen av hans levninger, fordi ingen brydde seg om å sjekke. Et utrolig liv, men en forferdelig slutt. For mennesker var det et ubemerket liv, men ikke for La Madre de la Merced.

null19. Den salige Laurentius Moreno Nicolás (sp: Lorenzo), prest OdeM, ble født den 24. mai 1899 i Lorca i provinsen og regionen Murcia i Spania. Hans foreldre var Hilario og Teresa, og han ble døpt den 28. mai med navnene Lorenzo, Manuel, Ángel og Torcuato del Sagrado Corazón de Jesús. Han var som barn en engel, med en mild og ydmyk karakter. Han var også svært veldedig, og ville ikke tillate at en fattig mann gikk tomhendt ut av deres hjem.

Pengene som han ga bort, hadde han egentlig bestemt for kjøp av små bilder, for han hadde forvandlet sitt til et lite kapell. Dit ble familien tilkalt om kveldene av ringing fra en liten klokke, og hans familie og sypikene fra tantens broderiverksted ba rosenkransen og holdt noen andaktsøvelser. Hvis en av sypikene uteble, korrigerte han henne med stor iver. Han organiserte også prosesjoner i husholdet. Han tilbrakte timer i kirkene, spesielt i hans sogn del Carmen. Han sa og gjentok ofte at han lengtet etter å gå i kloster.

I en alder av tolv år, fortsatt like god og engleaktig, måtte han etter råd fra læreren slutte på skolen for å hjelpe sin mor som var enke, først som lærling i en butikk og deretter på jernbanestasjonen. Overalt var han elsket, selv om han ofte kom for sent på jobben, fordi når han gikk inn i en kirke, klarte han nesten ikke å forlate den. Spesielt i den stille uke kunne han ikke trekkes ut fra kirken, forteller søsteren Carmen. Himmelen sørget for at han var så heldig å møte sakristanen hos mercedianersøstrene i Lorca. Han var glad i nonnene, men da hun så hans klare kall, forberedte sr. Pilar ham på å tre inn i ordenen. Han var en moden og følsom mann som ikke tålte frivoliteter og barnsligheter. En bror ga ham femti pesetas for å gå til tyrefekting, men han kjøpte et bilde i stedet. Dette mislikte giveren, som tok bildet og lot som om han ville knuse det. Da besvimte Laurentius, og da han kom til seg selv igjen, ropte han: «Min jomfru, min jomfru! (¡Mi virgen, mi virgen!)». Han hadde aldri forårsaket den minste misnøye til sin mor, han tilpasset seg alt og var fornøyd med svært lite av både klær og mat.

Samme dag som han mottok opptak i ordenen, den 15. oktober 1917, forlot han Lorca for å reise til Poyo i Pontevedra. Hans venner ga ham klær og mat for reisen. Hans gamle mor ville at han skulle trekke seg fra sitt kall i siste øyeblikk, og hun gråt og ba ham om ikke å dra, men han svarte at Gud kalte ham og han kunne ikke gjøre annet enn å følge kallet. I Poyo ble han ikledd drakten den 31 august 1919 av p. Enrique Saco, og han avla sine første løfter den 23. september 1920. Han studerte i tre år med latin og to med filosofi. I 1923 ble han sendt til viseprovinsen Valencia, som nylig var restaurert.

Hans minne i Poyo var uforglemmelig. P. Gumersindo Placer, som kjente ham som ung, husker ham tydelig, kjekk og elegant, iført en lekker spansk kappe og en myk sombrero. Han var unik for den fasthet han viste overfor vanskeligheter, for den omsorg han viste for andres velvære og for hans utsmykking av kapellet i postulatet, for sin smittende marianske glød, for sin livlige samtale, for sin utmerkede karakter, alvorlig mot og med omsorg for andre. Han var en poet, enkel og intim, med uttrykk fra hjertet som uttrykte hans dypeste følelser. Han hadde som sin inspirasjon festdager og navnedager. Han likte å beskrive den hellige uke i Murcia og Lorca. Han likte åndelig lesning og ordenens historie. Da han forlot Poyo for å dra til viseprovinsen Valencia, var det stor sorg ved instituttet i Poyo, og han etterlot seg en sti av kjærlighet som ikke falmet med årene. Han lærte å leve dagene fullt ut, mens de andre bare betraktet. Han led over den situasjonen han forlot sin mor i, og med ønske om å trøste henne, skrev han et brev med blodet i sine årer hvor han uttrykte hvor glad han var i det religiøse liv.

I El Puig avla han sine høytidelige løfter, men vi vet ikke datoen. I Orihuela ble han presteviet den 18. desember 1926 av biskop Francisco Javier Irastorza. Han bodde i kollegiet i El Puig med ansvar for internatelevene, han var svært kjær for dem som han lekte med, og han oppførte seg enkelt og greit, uten å miste hodet. Han tilbrakte fem år i forbedringsanstalten Godella for unge, hvor han hadde stor empati for guttene som en god lærer, vennlig, enkel, elsket, respektert mer for sin godhet enn ved sin autoritet. Han var alltid føyelig og svært åndelig, mariansk, ydmyk, kysk, tålmodig, snill og uten ondskap. Han var en mystiker av legning, men helt normal, og i klosteret var han elsket av alle, forteller hans bror José.

Da republikken ble proklamert i 1931, ble mercedarianerne kastet ut fra Godella uten å verdsette det arbeidet de gjorde med rehabilitering av lovbrytere. Han ble sendt til Mallorca, hvor han ankom den 2. mai 1931. Den 29. juli holdt han eksamen og kontroll av klosterets justis, dogmer og moral. Den 9. august dro han til Barcelona. Den 21. februar 1934 holdt han i Barcelona preken på skjærtorsdag og sang Exultet. Den 8. juli kom han til Lorca. Fra den 6. mars 1935 tilbrakte han tre måneder sammen med sin mor i Lorca. Den 20. mai 1936 forlenget biskop Miguel de Santos av Cartagena hans oppholdstillatelse i bispedømmet med seks måneder. Han hjalp først til som prest i sognet San Patricio og kapellan for sykehuset og De barmhjertige døtre, og hans sogneprest sa at han utmerket seg for sin punktlighet, iver og glød. Men hans ønske var å gå tilbake til klosteret. Han likte å preke, og de 38 prekenene som er bevart, forteller oss hans stil som også var blomstrende og svært emosjonell, mer egnet til å fremme bevegelse av hjertet enn å tale rasjonelt til sinnet.

Carmelo Navarro husker minnene om disse dagene. Hvordan de møttes fire venner i et apotek, og ble oppbygget av p. Laurentius’ ord, spesielt om hans orden og kloster som han savnet dypt, og Vår Frue av Merced, som han manifesterte en øm hengivenhet for. Han syntes det var frastøtende å snakke politikk og ville ikke si om han stemte, for han ønsket ikke å fortelle folk at brødrene blandet seg inn i politikken, at Gud visste hva som var rett. Navarro legger til at han ikke kunne ha personlige fiender, fordi han var bare godhet og sødme, han kunne bare anklages for å være en prest.

Da revolusjonen brøt ut den 18. juli, gjemte han seg blant familien uten å miste roen og feiret messe privat. De røde lokaliserte ham, men for øyeblikket plaget de ham ikke. Han våget å besøke en av lederne som var en gammel venn som han ikke kjent godt, som glefset til ham: «Det du må gjøre, er selv å slutte deg til arbeiderne i gatene». Men pateren svarte at det kunne han aldri gjøre, ettersom kommunismen var bannlyst av Kirken.

Han skjønte at det var et spørsmål om dager, men han la seg ikke i skjul, som familien foreslo. Han viste stor resignasjon og tålmodighet, som martyrene, sa hans søster Antonia. Hans sjel levde bare for Gud, og ingen la noen gang merke til svakhet eller frykt for å dø. Han ble ført bort som et saktmodig lam, uten motstand, la nevøen Hilario til. Han var svært leis seg for de vanskelighetene han skapte for familien. Han ba breviaret for seg selv og rosenkransen med familien. Presten Emilio García sier at i begynnelsen av revolusjonen hadde det en stor verdi at han ikke led martyrdøden, men da tiden var inne, utgjorde han en ekstraordinær verdi da han viste at det ikke fantes noen større ære enn å bli martyr. En rik og god kvinne tilbød ham gjennom Jacinto Monteverde sitt landsted som skjulested. Han rådførte seg med familien og bestemte seg for ikke å akseptere tilbudet for å unngå å gi grunn til sladder om at han var alene i huset med en kvinne.

Om kvelden den 3. november 1936 kom fire menn til morens hus. Hun holdt på å gå til sengs da hun hørte voldsom banking på døren og åpnet. «Militsen kommer etter deg, mitt hjertes sønn», sa moren. Han sto allerede med foten i et vindu for å unnslippe, men stanset og overga seg. De startet å avhøre ham: «Hvorfor gjemmer du deg ikke», sa de. «Fordi jeg ikke har begått noen forbrytelse og at komiteen var enige om ikke å bry seg om meg», svarte han. Da moren så ham gå, besvimte hun, og han ønsket å vende tilbake til henne, men han fikk ikke lov. De tok ham med til militsens hovedkvarter, hvor de spurte om vokteren av San Mateo. Da han sa at han ikke visste noen ting, ble han løslatt.

Han vendte hjemover, men da han rundet et hjørne, ble han overfalt og arrestert. Lederen Avelino Navarro beordret ham inn i en bil, og som et mildt lam ble han ført av Avelino, Jesús Chuecos (alias El Rondín), José Ayala (El Che) og Miguel Cánovas (El Tempranillo) på veien til Caravaca. De kom til et gruveområde som kalles Coto, og der gikk han ut. For å spotte ham, ga de ham en voldsom behandling: Han fikk ørene kuttet av, de knivstakk ham og skar av stykker av kjøtt og slo ham i hodet. De fikk ham til å sitte på kanten av brønnen og skjøt flere skudd med rifle og pistol mot ham, og mens han fortsatt var i live, ble han kastet i gropen med svovel, og de fyrte løs da de fortsatt hørte skrikene fra de henrettede.

nullHans siste ord var: «Leve Kristus Kongen! (¡Viva Cristo Rey!)» Det var om morgenen den 4 november i Lorca i provinsen og regionen Murcia. Før massakren hadde han velsignet og tilgitt sine slaktere, ifølge sjåføren, som undret seg over hans sinnsro. Hilario gikk til en etterforsker uten å få noe informasjon, men neste dag ble han på grunn av rykter tatt med til gruveområdet Coto, hvor han fant spor etter drapet: hans beret, pepret med skudd og med en del av hans hjernemasse, og det blodige breviaret, som han ikke tenkte på å plukke opp. På samme sted ble fem De La Salle-brødre og sognepresten i San Jaime drept. Etter krigen gjorde de alt de kunne for å finne restene av de fem martyrene, men de mislyktes fordi brønnen var oversvømt av vann og gass.

Bispedømmets informativprosess ble åpnet den 31. mai 1957 og avsluttet i 1959. Dekretet om gyldigheten av bispedømmets informativprosess ble utstedt den 9. juni 1995. Sakens Positio ble sendt til Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet i 2000. Den 19. desember 2011 undertegnet pave Benedikt XVI (2005-13) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

De nitten martyrene ble saligkåret av pave Frans den 13. oktober 2013 i Tarragona i provinsen av samme navn i regionen Catalonia i Spania sammen med martyrer fra andre kongregasjoner og bispedømmer i gruppen «522 martyrer fra Den spanske borgerkrig». Som vanlig i dette pontifikatet ble saligkåringen ikke foretatt av paven selv, men av hans spesielle utsending, i dette tilfelle Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB. Minnedag for alle de 522 er 6. november.

Kilder: santiebeati.it, newsaints.faithweb.com, ordenmerced.org, es.catholic.net, pastoralpenitenciariaodem.webnode.com.ve - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. november 2013

 

av Per Einar Odden publisert 06.11.2013, sist endret 03.10.2017 - 00:53