Den hellige Paulus Duong (1792-1839)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Paulus Duong [egentlig Paulus (Phaolô) Duong (Dông) Van Vu] ble født i 1792 i Vuc Duòng i Hung Yên i Vietnam. Han var legmann. Mellom 1856 og 1862 var keiser Tu Dúcs forfølgelse av Kirken særlig alvorlig i de dominikanske vikariatene i det sentrale Tonkin, og Paulus led martyrdøden i disse forfølgelsene den 3. juni 1862 i provinsen Nam Dinh.

Han ble saligkåret den 29. april 1951 av pave Pius XII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Paulus kan også minnes på dødsdagen 3. juni.

av Webmaster publisert 20.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:51