De hellige Publius, Julian, Marcellus og deres ledsagere

Minnedag: 19. februar

De hellige Publius, Julian, Marcellus og deres ledsagere var martyrer i Africa Proconsularis på et ukjent tidspunkt. Deres minnedag er 19. februar.

av Webmaster publisert 06.09.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51