Den hellige Palladius av Irland ( -432)

Minnedag: 6. juli

Den hellige Palladius var trolig romer av gallisk eller britisk opprinnelse, men ingenting vites med sikkerhet om hans fødsel og tidlige liv. Han kan ha studert i Auxerre i Gallia under den hellige Germanus av Auxerre. Under året 431 forteller krøniken til den samtidige hellige Prosper Aquitanus at Palladius ble bispeviet av den hellige pave Celestin I (422-32) og sendt til de irske kristne for å bli deres første biskop. En Palladius var allerede nevnt under året 429 som en av dem som overtalte pave Celestin til å sende Germanus for å utrydde Agricolas pelagianske kjetteri i Storbritannia, og det er sannsynlig at det dreier seg om en og samme person.

Det er omdiskutert om Palladius var diakon i Auxerre eller i Roma, men det er mest sannsynlig at han var en diakon fra Auxerre som dro til Roma for å få pavens godkjennelse til Germanus' reise. Denne oppgaven trengte vide fullmakter for at det ikke skulle bli sett på som innblanding i den lokale kirkens anliggender. Palladius fulgte sannsynligvis Germanus til Storbritannia, dro tilbake og rapporterte resultatene til Roma, hvor paven beholdt ham og sendte ham til Irland ikke lenge etter.

Som ellers i vesten hadde kristendommen antakelig nådd til Irland gjennom innflyttede handelsmenn, men en endelig organisasjon av Kirken med en biskop var nødvendig hvis den skulle overleve og blomstre. Palladius ser ut til å ha gått i land i Arklow i grevskapet Wicklow i Leinster sør for Dublin, og arbeidet hovedsakelig der, hvor tre steder, Tigroney ved Avoca, Donard vest i grevskapet Wicklow og Cilleen Cormac ved Dunlavin hevder å være kirker grunnlagt av ham. Han ble straks møtt av motstand, men klarte å omvende noen, som det fortelles i en gammel biografi om den hellige Patrick. Hans apostolat var ikke langvarig og ble snart glemt, noe som var i interessen til dem som fremhevet Patricks rolle – noe den i høy grad fortjener.

Det er sannsynlig at Palladius før året var omme innså at han ikke kunne få gjort mye godt i Irland og ønsket å vende tilbake til Roma. Det er også mulig at Palladius' misjon til Irland hele tiden hadde vært ment å være av begrenset varighet, på samme måte som Germanus' opphold i Storbritannia. Han dro fra Irland til Skottland, det er ikke klart om det var av avsmak for sin oppgave eller på grunn av den motvilje han møtte, eller begge deler.

Han døde der i 432, og stedet for hans død påstås å være Forddun ved Aberdeen, hvor hans relikvier ble æret i middelalderen. Hans kult er fortsatt levende i Aberdeen. Det har vært gjort forsøk på å hevde at Palladius er identisk med Patrick, som hadde studert i Auxerre og kjente Germanus, men det virker sikkert at det var Palladius og ikke Patrick som var den første biskopen som arbeidet i Irland, og bevisene for Palladius' pavelige oppdrag er sterkere enn Patricks. Patrick må betraktes som Palladius' etterfølger som «irenes biskop» da han kom til Irland kort etter at Palladius hadde forlatt landet rundt 432. En skotsk tradisjon som sier at Palladius forkynte 23 år i Skottland, er upålitelig og høyst usannsynlig.

Palladius ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 11. juli 1898 (gruppen «Adomnán av Iona og hans 18 skotske ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 6. juli, selv om 7. juli nevnes like ofte (vi holder oss til Butler's Lives of the Saints). Tidligere skal han ha vært feiret den 7. oktober. Hans fest feires i bispedømmet Aberdeen.

av Webmaster publisert 30.12.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:51