Den hellige Pantagathus av Vienne (475-540)

Minnedag: 17. april

Den hellige Pantagathus (fr: Pantagathe) ble født i 475 og var av fornem familie og av konsuls rang. Han var hoffmann i tjeneste hos kong Klodvig I (481-511). Han var en lærd mann og en klok diplomat, og han forlot hoffet og ble presteviet. Han ble rundt 536 biskop av Vienne i Dauphiné i Sørøst-Frankrike, og aktene fra konsilet i Orléans viser at han var til stede. Han døde i 540, 65 år gammel. Han ble straks æret som helgen og hans relikvier æres fortsatt i katedralen i Vienne.

I likhet med alle de 45 første biskopene av Vienne til og med den hellige Wilicarius (d. 765) regnes han som helgen. Hans minnedag er 17. april.

av Webmaster publisert 09.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51