Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Paracodius av Vienne (~239/~360)

Minnedag: 1. januar

Den hellige Paracodius (fr: Paracode) var av gresk opprinnelse og var biskop av Vienne i Dauphiné i Sørøst-Frankrike. Han styrte Kirken der med stort mot under forfølgelsene ca 235 under keiser Alexander Severus (222-35). Han var biskop i 36 år og det er bevart et brev som pave Viktor I (189-99) skrev til ham om dateringen av påsken. Han døde rundt 239.

I likhet med alle de 45 første biskopene av Vienne til og med den hellige Wilicarius (d. 765) regnes han som helgen. Hans minnedag er 1. januar.

I virkeligheten levde han et århundre senere og døde rundt 360.