Paverekken

Dette er den komplette pavelisten, det vil si alle 265 paver, 40 motpaver, 1 «nesten–pave», 1 «fabelpave» og 1 «ikke-pave». Antallet paver vil alltid være omdiskutert, og noen som forekommer i enkelte pavelister, regnes som motpaver i den offisielle (og omvendt). Overleveringene fra det første hundreåret er mangelfulle, og i historiske ulvetider har også arkivene vært brent (spesielt katastrofal var brannen i 305). Det har også til tider vært både to og tre konkurrerende kandidater til Peters stol, og det var mange ganger nokså tilfeldig hvem ettertiden anerkjenner som rettmessig pave. Kriteriene for hvem som regnes som hva, har også variert gjennom tidene. Men et valg må man foreta, og det eneste rimelige utgangspunktet må være å følge Vatikanets offisielle nummerering av pavene, slik den fremkommer i pavelisten i Annuario Pontificio.

Årstallene i (parentes) indikerer tidsrommet for pontifikatet.

 1. Den hellige Peter (32–67)
 2. Den hellige Linus (67–76)
 3. Den hellige Kletus [Anakletus] (76–88)
 4. Den hellige Klemens I (88–97)
 5. Den hellige Evaristus (97–105)
 6. Den hellige Alexander I (105–115)
 7. Den hellige Sixtus [Xystus] I (115–125)
 8. Den hellige Telesforus (125–136)
 9. Den hellige Hyginus (136–140)
 10. Den hellige Pius I (140–155)
 11. Den hellige Anicetus (155–166)
 12. Den hellige Soter (166–175)
 13. Den hellige Eleuterius (175–189)
 14. Den hellige Viktor I (189–199)
 15. Den hellige Zefyrinus (199–217)
 16. Den hellige Callistus I (217–22)
  Den hellige motpave (!) Hippolyt
 17. Den hellige Urban I (222–30)
 18. Den hellige Pontian (230–35)
 19. Den hellige Anterus (235–36)
 20. Den hellige Fabian (236–50)
 21. Den hellige Kornelius (251–53)
  Novatian, motpave (251–58)
 22. Den hellige Lucius I (253–54)
 23. Den hellige Stefan I (254–257)
 24. Den hellige Sixtus [Xystus] II (257–258)
 25. Den hellige Dionysius (260–268)
 26. Den hellige Felix I (269–274)
 27. Den hellige Eutychianus (275–283)
 28. Den hellige Caius [Gaius] (283–296)
 29. Den hellige Marcellinus (296–304)
 30. Den hellige Marcellus I (308–309)
 31. Den hellige Eusebius (april –august 309/310)
 32. Den hellige Miltiades (311–14)
 33. Den hellige Sylvester I (314–35)
 34. Den hellige Markus (januar –oktober 336)
 35. Den hellige Julius I (337–52)
 36. Den (muligens) hellige Liberius (352–66)
  Den (ufortjent) hellige motpave Felix (II) (355–65)
 37. Den hellige Damasus I (366–83)
  Ursinus, motpave (366–67)
 38. Den hellige Siricius (384–99)
 39. Den hellige Anastasius I (399–401)
 40. Den hellige Innocent I (401–17)
 41. Den hellige Zosimus (417–18)
 42. Den hellige Bonifatius I (418–22)
  Eulalius, motpave (418–19)
 43. Den hellige Celestin I (422–32)
 44. Den hellige Sixtus [Xystus] III (432–40)
 45. Den hellige Leo I (den Store) (440–61)
 46. Den hellige Hilarius (461–68)
 47. Den hellige Simplicius (468–83)
 48. Den hellige Felix II (III) (483–92)
 49. Den hellige Gelasius I (492–96)
 50. Anastasius II (496–98)
 51. Den hellige Symmachus (498–514)
  Laurentius, motpave (498; 501–505)
 52. Den hellige Hormisdas (514–23)
 53. Den hellige Johannes I (523–26)
 54. Den hellige Felix III (IV) (526–30)
 55. Bonifatius II (530–32)
  Dioskur, motpave (september–oktober 530)
 56. Johannes II (533–35)
 57. Den hellige Agapetus [Agapit] I (535–36)
 58. Den hellige Sylverius (536–37)
 59. Vigilius (537–55)
 60. Pelagius I (556–61)
 61. Johannes III (561–74)
 62. Benedikt I (575–79)
 63. Pelagius II (579–90)
 64. Den hellige Gregor I (den Store) (590–604)
 65. Sabinian (604–606)
 66. Bonifatius III (februar –november 607)
 67. Den hellige Bonifatius IV (608–15)
 68. Den hellige Adeodatus I [Deusdedit] (615–18)
 69. Bonifatius V (619–25)
 70. Honorius I (625–38)
 71. Severinus (mai –august 640)
 72. Johannes IV (640–42)
 73. Teodor I (642–49)
 74. Den hellige Martin I (649–55)
 75. Den hellige Eugenius I (655–57)
 76. Den hellige Vitalian (657–72)
 77. Adeodatus (II) (672–76)
 78. Donus (676–78)
 79. Den hellige Agatho (678–81)
 80. Den hellige Leo II (682–83)
 81. Den hellige Benedikt II (684–85)
 82. Johannes V (685–86)
 83. Konon (686–87)
  Teodor, motpave (september –desember 687)
  Paschalis, motpave (oktober –desember 687)
 84. Den hellige Sergius I (687–701)
 85. Johannes VI (701–05)
 86. Johannes VII (705–07)
 87. Sisinnius (januar –februar 708)
 88. Konstantin I (708–15)
 89. Den hellige Gregor II (715–31)
 90. Den hellige Gregor III (731–41)
 91. Den hellige Zacharias (741–52)
  Stefan (II), «nestenpave» (omstridt) (mars 752)
 92. Stefan II (III) (752–57)
 93. Den hellige Paul I (757–67)
  Konstantin (II), motpave (767–68)
  Filippus, motpave (juli 768)
 94. Stefan III (IV) (767–72)
 95. Hadrian I (772–95)
 96. Den hellige Leo III (795–816)
 97. Stefan IV (V) (816–17)
 98. Den hellige Paschalis I (817–24)
 99. Eugenius II (824–27)
 100. Valentin (august –september 827)
 101. Gregor IV (827–44)
  Johannes, motpave (januar 844)
 102. Sergius II (844–47)
 103. Den hellige Leo IV (847–55)
 104. Benedikt III (855–58)
  Anastasius (III), motpave (august –september 855)
  Johanna, «fabel–pave», angivelig mellom 855 og 857/58
 105. Den hellige Nikolas I (den Store) (858–67)
 106. Hadrian II (867–72)
 107. Johannes VIII (872–82)
 108. Marinus I (882–84)
 109. Den hellige Hadrian III (884–85)
 110. Stefan V (VI) (885–91)
 111. Formosus (891–96)
 112. Bonifatius VI (April 896)
 113. Stefan VI (VII) (896–97)
 114. Romanus (august –november 897)
 115. Teodor II (november –desember 897)
 116. Johannes IX (898–900)
 117. Benedikt IV (900–03)
 118. Leo V (juli –desember 903)
  Kristoforus, motpave (903–04)
 119. Sergius III (904–11)
 120. Anastasius III (911–13)
 121. Lando (913–14)
 122. Johannes X (914–28)
 123. Leo VI (mai –desember 928)
 124. Stefan VII (VIII) (929–31)
 125. Johannes XI (931–35)
 126. Leo VII (936–39)
 127. Stefan VIII (IX) (939–42)
 128. Marinus II (942–46)
 129. Agapetus II (946–55)
 130. Johannes XII (955–63)
 131. Leo VIII (963–64)
 132. Benedikt V (mai –juni 964)
 133. Johannes XIII (965–72)
 134. Benedikt VI (973–74)
  Bonifatius (VII), motpave (1. g) (juni –juli 974)
  Donus II (ikke–pave, som forekommer i noen pavelister)
 135. Benedikt VII (974–83)
 136. Johannes XIV (983–84)
  Bonifatius (VII), motpave (2. g) (984–85)
 137. Johannes XV (985–96)
 138. Gregor V (996–99)
  Johannes (XVI), motpave (997–98)
 139. Sylvester II (999–1003)
 140. Johannes XVII (juni –desember 1003)
 141. Johannes XVIII (1003–09)
 142. Sergius IV (1009–12)
 143. Benedikt VIII (1012–24)
  Gregor (VI), motpave (juni –juli 1012)
 144. Johannes XIX (1024–32)
 145. Benedikt IX (1. gang) (1032–45)
 146. Sylvester III (januar –mars 1045)
 147. Benedikt IX (2. gang) (april –mai 1045)
 148. Gregor VI (1045–46)
 149. Klemens II (1046–47)
 150. Benedikt IX (3. gang) (1047–48)
 151. Damasus II (juli –august 1048)
 152. Den hellige Leo IX (1049–54)
 153. Viktor II (1055–57)
 154. Stefan IX (X) (1057–58)
  Benedikt (X), motpave (1058–59)
 155. Nikolas II (1058–61)
 156. Alexander II (1061–73)
  Honorius (II), motpave (1061–72)
 157. Den hellige Gregor VII (1073–85)
  Klemens (III), motpave (1080–84)
 158. Den salige Viktor III (1086–87)
 159. Den salige Urban II (1088–99)
 160. Paschalis II (1099–1118)
  Theoderik, motpave (1100–01)
  Albert, motpave (februar –mars 1102)
  Sylvester (IV), motpave (1105–11)
 161. Gelasius II (1118–19)
  Gregor (VIII), motpave (1118–21)
 162. Callistus II (1119–24)
 163. Honorius II (1124–30)
  Celestin (II), motpave (desember 1124)
 164. Innocent II (1130–43)
  Kletus [Anakletus] (II), motpave 1130–38)
  Viktor (IV), motpave (mars –mai 1138)
 165. Celestin II (1143–44)
 166. Lucius II (1144–45)
 167. Den salige Eugenius III (1145–53)
 168. Anastasius IV (1153–54)
 169. Hadrian IV (1154–59)
 170. Alexander III (1159–81)
  Callistus (III), motpave (1168–78)
  Viktor (IV), motpave (1159–64)
  Paschalis (III), motpave (1164–68)
  Innocent (III), motpave (1179–80)
 171. Lucius III (1181–85)
 172. Urban III (1185–87)
 173. Gregor VIII (1187)
 174. Klemens III (1187–91)
 175. Celestin III (1191–98)
 176. Innocent III (1198–1216)
 177. Honorius III (1216–27)
 178. Gregor IX (1227–41)
 179. Celestin IV (oktober –november 1241)
 180. Innocent IV (1243–54)
 181. Alexander IV (1254–61)
 182. Urban IV (1261–64)
 183. Klemens IV (1265–68)
 184. Den salige Gregor X (1271–76)
 185. Den salige Innocent V (januar –juni 1276)
 186. Hadrian V (juli –august 1276)
 187. Johannes XXI (1276–77)
 188. Nikolas III (1277–80)
 189. Martin IV (1281–85)
 190. Honorius IV (1285–87)
 191. Nikolas IV (1288–92)
 192. Den hellige Celestin V (juli –desember 1294)
 193. Bonifatius VIII (1294–1303)
 194. Den salige Benedikt XI (1303–04)
 195. Klemens V (1305–14)
 196. Johannes XXII (1316–34)
  Nikolas (V), motpave (1328–30)
 197. Benedikt XII (1334–42)
 198. Klemens VI (1342–52)
 199. Innocent VI (1352–62)
 200. Den salige Urban V (1362–70)
 201. Gregor XI (1370–78)
 202. Urban VI (1378–89)
 203. Bonifatius IX (1389–1404)
 204. Innocent VII (1406–06)
 205. Gregor XII (1406–15)
  Klemens (VII), motpave (1378–94) (Avignon)
  Benedikt (XIII), motpave (1394–1423) (Avignon)
  Alexander (V), motpave (1409–10) (Pisa) (noen pavelister regner ham som legitim pave)
  Johannes (XXIII), motpave (1410–15) (Pisa) (noen pavelister regner ham som legitim pave)
  Klemens (VIII), motpave (1423–29)
  Benedikt (XIV), motpave (1425–30)
 206. Martin V (1417–31)
 207. Eugenius IV (1431–47)
  Felix (V), motpave (1439–49)
 208. Nikolas V (1447–55)
 209. Callistus III (1445–58)
 210. Pius II (1458–64)
 211. Paul II (1464–71)
 212. Sixtus IV (1471–84)
 213. Innocent VIII (1484–92)
 214. Alexander VI (1492–1503)
 215. Pius III (september –oktober 1503)
 216. Julius II (1503–13)
 217. Leo X (1513–21)
 218. Hadrian VI (1522–23)
 219. Klemens VII (1523–34)
 220. Paul III (1534–49)
 221. Julius III (1550–55)
 222. Marcellus II (april 1555)
 223. Paul IV (1555–59)
 224. Pius IV (1559–65)
 225. Den hellige Pius V (1566–72)
 226. Gregor XIII (1572–85)
 227. Sixtus V (1585–90)
 228. Urban VII (september 1590)
 229. Gregor XIV (1590–91)
 230. Innocent IX (oktober –november 1591)
 231. Klemens VIII (1592–1605)
 232. Leo XI (April 1605)
 233. Paul V (1605–21)
 234. Gregor XV (1621–23)
 235. Urban VIII (1623–44)
 236. Innocent X (1644–55)
 237. Alexander VII (1655–67)
 238. Klemens IX (1667–69)
 239. Klemens X (1670–76)
 240. Den salige Innocent XI (1676–89)
 241. Alexander VIII (1689–91)
 242. Innocent XII (1691–1700)
 243. Klemens XI (1700–21)
 244. Innocent XIII (1721–24)
 245. Benedikt XIII (1724–30)
 246. Klemens XII (1730–40)
 247. Benedikt XIV (1740–58)
 248. Klemens XIII (1758–69)
 249. Klemens XIV (1769–74)
 250. Pius VI (1775–99)
 251. Pius VII (1800–23)
 252. Leo XII (1823–29)
 253. Pius VIII (1829–30)
 254. Gregor XVI (1831–46)
 255. Den salige Pius IX (1846–78)
 256. Leo XIII (1878–1903)
 257. Den hellige Pius X (1903–14)
 258. Benedikt XV (1914–22)
 259. Pius XI (1922–39)
 260. Den ærverdige Pius XII (1939–58)
 261. Den hellige Johannes XXIII (1958–63)
 262. Den hellige Paul VI (1963–78)
 263. Guds tjener Johannes Paul I (august–september 1978)
 264. Den hellige Johannes Paul II (1978–2005)
 265. Benedikt XVI (20052013) (pave emeritus fra 2013)
 266. Frans (2013– )

Se også en engelsk oversikt.

av Webmaster publisert 20.04.2005, sist endret 25.12.2019 - 12:31