Den hellige Paul Buòng (?-1833)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Paul Buòng (egentlig Paul (Phaolô) Buòng Viêt Tông) ble født i på et ukjent tidspunkt i Phu Cam i Huê i Cochinkina i Vietnam (i noen martyrlister står han oppført som Paul Doi Buong eller Paul Tong Buong). Han var kaptein for keiser Minh Mangs livgarde. Som kristen ble han tilknyttet Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP). Han ble arrestert i 1832, degradert og til slutt halshogd den 23. oktober 1833 i Tho Dúc.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Paul kan også minnes på dødsdagen 23. oktober (tidligere minnedag 22. oktober).

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51