Den salige Pacificus Ramota av Cerano (~1424-1482)

Minnedag: 8. juni

Den salige Pacificus Ramota av Cerano (~1424-1482)

Den salige Pacificus Ramota [Ramati] (it: Pacifico) ble født rundt 1424 i Cerano [egentlig Ceredano] i bispedømmet Novara i regionen Piemonte i Nord-Italia. Hans foreldre døde da han var svært ung, og han fikk sin utdannelse i benediktinerklosteret i Novara. Da han var rundt 21 år, sluttet han seg i 1445 til fransiskanerordenens observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs). Han tok doktorgraden ved Sorbonne i Paris og ble en av de lærdeste geistlige på den tiden. Etter sin prestevielse i 1452 prekte han i mange deler av Italia. Han var en fremragende predikant og utførte mange suksessrike misjoner mellom 1452 og 1471.

Deretter ble han sendt på en misjon til Sardinia av pave Sixtus IV (1471-84) for å bringe reform til Kirken der og rette opp visse irregulariteter og problemer i den. Pacificus var spesielt respektert for sine kunnskaper innen moralteologien, og han skrev en avhandling om moralteologi som samtidige teologer satte svært høyt. Den ble utgitt i Milano i 1475, og i mange år ble den betraktet som standardverket på dette feltet. Avhandlingen fikk tittelen Sommetta di Pacifica Coscienza, vanligvis kjent som Summa Pacifica. Han gjenopptok sitt misjonsarbeid, hovedsakelig i Nord-Italia, og som hovedkvarter brukte han klosteret i Vigevano, som han hadde grunnlagt i bispedømmet Novara.

I 1480 ble han igjen sendt til Sardinia, denne gang som visitator og kommissær for klostrene av streng observans, men også som apostolisk kommissær med oppdrag fra pave Sixtus IV å preke korstog mot de osmanske tyrkerne og deres leder, Muhammed II, som nylig (1453) hadde erobret Konstantinopel og truet Middelhavet. Pacificus var allerede syk, og før han dro, ba han om at hans legeme måtte fraktes tilbake til Cerano, hvor han forkynte på den tiden.

Han døde ikke lenge etter at han kom til Sardinia, den 4. juni 1482 i Sassari. I henhold til hans ønske ble hans legeme brakt til Cerano, og en kirke ble bygd til hans ære der. Han ble saligkåret den 7. juli 1745 ved at hans kult ble stadfestet av pave Benedikt XIV (1740-58). Hans minnedag er 8. juni, men 9. juni og dødsdagen 4. juni nevnes også.

av Webmaster publisert 23.04.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51