Den hellige Peter Duòng (1808-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Peter Duòng (egentlig Peter (Phêrô) Duòng Van Truong) ble født i 1808 i Ke So i Hà Nam i Tonkin i Vietnam og var kateket. Han arbeidet i Tonkin, men led martyrdøden i Annam. Han ble fengslet, og da han nektet å begå helligbrøde ved å trampe på krusifikset, ble han kvalt til døde den 18. desember 1838 i Son Tây sammen med kollegaen Peter Truat.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Peter kan også minnes på dødsdagen 18. desember.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51