Den hellige Peter av Rostov (d. 1290)

Minnedag: 30. juni

Den hellige Peter ble født en gang på 1200-tallet i Den gylne horde, en mongolsk stat som omfattet deler av dagens Russland, Ukraina og Kasakhstan og var det vestlige khanatet av det mongolske imperiet i Russland. Vi kjenner ikke hans opprinnelige navn. Han var prins av Ordynsk og hans onkel var Berke Khan (Bergai, Berjag), som styrte Den gylne horde fra 1257 til 1266 ved å slå sammen den Blå og Hvite horde. Han etterfulgte sin bror Batu Khan (d. 1255) fra Den blå horde i vest. Berke var en av sønnene av Jochi, eldste sønn av mongolherskeren Djengis Khan (ca 1167-1227).

Berke var en dyktig hersker og lyktes i å opprettholde og stabilisere Den gylne horde. I hans tid som hersker beseiret mongolene definitivt opprøret til Danilo av Galitsj (Halytsj) og foretok et andre angrep mot Polen og Litauen i 1259. I 1265 rettet de et angrep mot Bulgaria og Trakia. Berke konverterte til islam og ble en from muslim. Dette resulterte i at Den blå horde ble primært muslimsk og deres undersåtter bekjente den muslimske tro.

Den hellige Kyrillos var biskop av Rostov Velikij («store Rostov»), en gammel by i Jaroslavl oblast nord for Moskva, som ikke må blandes sammen med byen Rostov ved Don, som ble grunnlagt på 1700-tallet. I 1253 dro han til Den gylne horde med en petisjon for Kirkens behov i sitt bispedømme. Han fortalte khanen om den kristne tro og om de helbredende miraklene som skjedde ved relikviene til den hellige Leontius av Rostov. I khan Berkes følge var hans unge nevø, og den hellige biskopen gjorde et stort inntrykk på ham.

Etter en tid ble khan Berkes sønn syk. Han husket den russiske biskopens beretning om helbredelsene, så han tilkalte biskop Kyrillos. Gjennom hans bønner ble den syke helbredet. Khanen belønnet Kyrillos rikelig og sendte ham tilbake til sitt bispedømme. På veien ble han tatt igjen av den unge nevøen til Berke Khan, som ba ham om å ta ham med seg til Rostov. I Rostov ble gutten døpt med navnet Peter, og han giftet seg med datteren av en av stormennene fra Horde som var kristen.

Peter utmerket seg ved en kjærlighet for stillhet, kontemplasjon og bønn. Etter en mirakuløs visjon av de hellige apostelfyrstene Peter og Paulus bygde han klosteret St. Peter (Petrovskij) nær Nerosjøen til deres ære. Etter sin hustrus død kort før sin egen i 1290, trådte han selv inn som munk i det klosteret han hadde grunnlagt. Hans relikvier befinner seg på et gjemt sted i klosteret. Ved hans grav skjedde mange mirakuløse helbredelser.

En lokal kult for den hellige prins Peter begynte på 1300-tallet. En generell feiring ble etablert på konsilet i Moskva i 1547. Hans minnedag er 30. juni. Feiringen av en synaxis (fellesfest) for de hellige fra Rostov og Jaroslavl i Russland den 23. mai ble etablert den 10. mars 1964 etter resolusjon fra patriark Aleksij I (1945-70) og den hellige synode i Den russisk-ortodokse kirke.

av Webmaster publisert 24.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:51