Den hellige Peter Esqueda Ramírez (1887-1927)

Minnedag: 21. mai

Peter Esqueda Ramírez (1887-1927) En av De 25 hellige Mexico-martyrene

Den hellige Peter Esqueda Ramírez (sp: Pedro) ble født den 29. april 1887 i San Juan de los Lagos i bispedømmet San Juan de los Lagos i delstaten Jalisco i Mexico. Han studerte på seminaret i Guadalajara inntil det ble stengt i 1914. Da dro han tilbake til hjembyen San Juan de los Lagos og arbeidet der som diakon inntil han ble presteviet den 19. november 1916. Deretter var han resten av livet hjelpeprest i småbyen San Juan de los Lagos. Sentrum i hans liv var Den hellige eukaristi. Dette var også hans apostolat og han organiserte foreningen Cruzada Eucaristica, «Eukaristisk korstog». Han elsket særlig å være til stede i katekismetimene og opplæringen av barna som skulle gå til førstekommunion.

Under forbudet mot offentlig gudsdyrkelse utøvde han sin tjeneste på ulike steder uten å forlate San Juan. Som svar på forslaget om at han skulle reise, svarte han: Dios me trajo, Dios sabra, «Gud satte meg her, han vet». Midt på natten den 17. november 1927 var han i det lille rommet som han brukte som oratorium (bønnerom), hvor han oppbevarte Det hellige sakrament, og han inviterte familien i huset til å slutte seg til ham i hans meditasjon. Han sa til dem: «Jeg skal gjøre meg klar til å dø».

Om morgenen den 18. november omringet oberstløytnant Santoyo og en gruppe federales huset. De tvang seg inn med makt og fant stedet under gulvplankene der presten og de hellige kar var gjemt. De tok p. Esqueda til fange og slo ham mens de trakk ham av gårde. Han ble tatt med til fengslet og holdt isolert der i fire dager. Hver dag ble han brutalt torturert. P. Esqueda gjennomled denne behandlingen i taushet, holdt seg rolig i sjelen og møtte torturen med resignasjon.

Den 22. november 1927 ble han tatt med til henrettelsesstedet i småbyen Teocaltitán, noen ganger til fots og noen ganger på hesteryggen, men alltid bundet. Der beordret oberst Santoyo ham til å klatre opp i et mesquite-tre. P. Esqueda forsøkte å gjøre dette flere ganger, men klarte det ikke fordi hans armer var brukket i torturen. Nær middagstid, etter mer tortur, skjøt Santoyo ham.

Peter ble saligkåret den 22. november 1992 og helligkåret den 21. mai 2000 av pave Johannes Paul II på Petersplassen i Roma som en i gruppen «Den hellige Kristoffer Magallánes og hans 24 ledsagere». Dette var meksikanske martyrer som ble drept av hat mot troen i de turbulente årene mellom 1915 og 1937. Av dem var 22 sekularprester og 3 legmenn. Deres minnedag er 21. mai, og den ble i det nye Missale Romanum (2002) satt inn i Kirkens universalkalender.

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 28.11.2015 - 02:51