Den hellige Peter Tu (1796-1838)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Peter Tu (egentlig Peter (Phêrô) Tu Van Nguyen) ble født i 1796 i Ninh Cuòng i provinsen Nam Dinh i Vietnam. Han ble dominikaner og presteviet. For sin tros skyld ble han halshogd den 5. september 1838 i Ninh Tai (Bac Ninh?).

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Peter kan også minnes på dødsdagen 5. september.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51