Den hellige Peter Tu (1811-1840)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Peter Tu (egentlig Peter (Phêrô) Tu Khac Nguyen) ble født i 1811 i provinsen Ninh Bình i Tonkin i Vietnam. Han var kateket og ble av den grunn halshogd den 10. juli 1840 i Dông Hòi i Annam.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Peter kan også minnes på dødsdagen 10. juli.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51