Den hellige Peter Liu Wenyuan (1760-1834)

Minnedag: 28. september

Peter Liu Wenyuan (1760-1834) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen] ble født i 1760 i distriktet Guizhu i provinsen Guizhou [Kouy-Tcheou] i Kina i en hedensk familie. Han bodde på en gård og dyrket grønnsaker. En dag i 1797 kom en viss katolikk fra Wuchuan for å selge silke. Han snakket om Jesus Kristus, og Liu Wenyuan ble så grepet av evangeliets budskap at han bestemte seg for å dra til Guiyang [Kouy-yang], hovedstaden i provinsen, for å lære mer om kristendommen. Etter tilstrekkelig undervisning ble han døpt der og fikk navnet Peter.

I 1800 ble Peter arrestert sammen med fem andre katolikker og sendt i eksil til Mandsjuria på grunn av sin tro. De dro gjennom Beijing og møtte biskopen der, og Peter ble styrket åndelig. Da de kom til Mandsjuria, ble han solgt som slave, og i tretti år ble han behandlet verre enn en hund av familien. Men han holdt ut all mishandling og ydmykelse for Guds herlighet, klaget aldri, men ofret i stedet alt til Gud.

I 1830 ble det erklært generelt amnesti og Peter kunne vende hjem. Der tok han opp sitt gamle yrke med å dyrke grønnsaker. Men etter bare fire år ble mange katolikker arrestert igjen, blant dem hans to sønner og en svigerdatter. For å være nær dem forkledde han seg som en grønnsakselger og lyktes i å møte sine sønner. Han oppmuntret dem alltid til å være standhaftige i troen.

Men en soldat gjenkjente ham som katolikk, og han ble øyeblikkelig fengslet og utsatt for fryktelig tortur. Men han mistet ikke motet, ba kontinuerlig og sang lovsang til Gud. Han ble truet med eksil, men nektet å avsverge troen. De rasende myndighetene sendte hans andre sønn og svigerdatter i eksil til Mongolia, og få måneder senere døde hans eldste sønn i fengselet. «Guds vilje skje», sa Peter.

En dag han var hensunket i bønn viste en stor hvit duk seg for ham. Den forsvant da han gikk for å ta den opp, et tegn på at han snart skulle dø. Og den 17. mai 1834 kom ordren om at han skulle henrettes. Da han ble drept samme dag ved å bli kvalt, kom en ildkule ned fra himmelen og svevde over hans hode, og en engel kom for å tørke blodet fra hans ansikt. Engelen fraktet hans sjel til himmelen, og neste dag kom hans kone for å ta med seg hans legeme. Hun gravla det i han egen grønnsakshage.

Peter ble saligkåret den 27. mai 1900 (dokumentet (Breve) var datert den 7. mai) av pave Leo XIII (1878-1903) som en av gruppen «Den salige Gabriel Johannes Taurin Dufresse og 12 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Hans minnedag er ellers 17. mars.

Relikviene til den hellige Johannes Peter Néel og 15 kinesiske martyrer ble i årene 1937-45 samlet sammen av p. Fang Ho og brakt fra det kinesiske fastlandet til Taipei på Taiwan. Siden da har de vært fremvist for offentlig og offisiell venerasjon i kirken «De kinesiske salige martyrer» i Peng Chiao. De 15 er de hellige Peter Wu Guosheng [Ou], Josef Zhang Dapeng [Tchang Taong], Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen], Joakim Hao Kaizhi [Ho], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping], Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô], Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao], Marta Wang-Luo Mande [Ouang; Maria Wang f. Luo], Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Lucia Yi Zhenmei [Y], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen].

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51