Den salige Peter av Mousson (d. 1387)

Minnedag: 24. februar

Den salige Peter av Mousson (fr: Pierre) ble født på begynnelsen av 1300-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Notre-Dame i Mureau i Pargny-sous-Mureau i departementet Vosges i regionen Lorraine.

Peter ble i 1377 valgt til abbed av Mureau, et abbedi som befant seg i en beklagelig tilstand. Ordensdisiplinen var nesten fraværende, og Peter satte seg fore å bringe ordenens ånd tilbake til klosteret. Alle som ikke aksepterte tilrettevisninger og forble stivnakkede, anbefalte han å tre ut. Enkelte hisset seg derfor opp over hans strenghet.

Peter var hyrde for en hjord som satte seg opp mot sin hyrde fordi han prøvde å føre medbrødrene med kjærlighet tilbake til den klosterlige lydighet. På grunn av denne innsatsen ble han massakrert på det grusomste av sine kanniker i 1387 og mottok dermed martyrkronen. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 24. februar.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:51