Den hellige Peter Hiên (1783-1840)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Peter Hiên (egentlig Peter (Phêrô) Hiên Van Nguyen) ble født i 1783 i Dông Chuôi i Provinsen Ninh Bình i Tonkin i Vietnam. Han var kateket og tilknyttet Missions Etrangères de Paris. Sammen med presten Paul Khoan og kateketen Johannes Baptist Thành ble han halshogd den 28. april 1840 i Ninh Bình.

Peter ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Peter kan også minnes på dødsdagen 28. april.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51