Den hellige Philip Howard (1557-1595)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige Philip Howard ble født i 1557 i London i England som eldste sønn av hertugen av Norfolk. Han var jarl av Arundel og arving til hovedjarledømmet og fem baronier ved siden av hertugdømmet, og hans status ble bare overgått av de kongelige. Ved Elisabeth Is tronbestigelse gikk hans far over til den anglikanske kirken, og Philip ble oppdratt som protestant med John Foxe martyrologisten som sin lærer.

Men da hertugen foreslo ekteskap for dronning Maria Stuart av Skottland, ble han funnet skyldig i høyforræderi og henrettet i 1572. Hans familie ble derfor vanæret, men Lord Burghley ble utnevnt til Philips verge og sendte ham til Cambridge. Senere ble han presentert ved hoffet og nøt dronningens gunst. Den fikk imidlertid en slutt da han ble forsonet med sin hustru Anne Dacres, som han hadde giftet seg med som 12-åring og siden oversett.

I 1581 var han til stede ved en disputas mellom noen protestantiske teologer og den hellige Edmund Campion. Sistnevnte imponerte Howard så mye at han forlot hoffet og planla å bo på kontinentet med sin kone, for begge var nå gjenforsonet med Den katolske kirke. Men han ble arrestert til sjøs og sendt til Tower. En anklage om forræderi mislyktes, men mindre anklager resulterte i en bot på 10.000 pund og fengsling på Hennes Majestets nåde.

I 1589 ble han igjen anklaget for høyforræderi fordi han hadde bedt for Den spanske Armadas suksess. Selv om denne historien ble bevist å være en fabrikasjon og dommeren bestemte at bønn ikke kunne utgjøre forræderi, ble han funnet skyldig og dømt til døden. Dommen ble ikke eksekvert, men han ble i fengslet resten av livet. Hans kone og sønn, som han aldri hadde sett, fikk ikke dronningens tillatelse til å besøke ham. Han var trøstet til en viss grad av å oversette oppbyggelige bøker og ved å lese den hellige Robert Southwells Epistle of Comfort.

Utslitt av over ti års sammenhengende fengsling døde han i en alder av 38 år. Han skrev: «Den katolske og romerske tro, som jeg holder for den eneste grunnen (o) til at jeg har vært fengslet så lenge eller hvorfor jeg nå er klar til å bli henrettet». Innskrifter skrevet av ham på veggen i Beauchamp Tower i Tower of London er bevart, det samme er hans relikvier i Arundel Cathedral og et samtidig portrett i Arundel Castle.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Han ble tidligere minnet på dødsdagen 19. oktober.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51