Den hellige Peter Choe Hyeong (1809-1866)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

87. Den hellige Peter Choe Hyeong [Ch’oe Hyŏng] ble født i 1809 i Gongju i provinsen Chungcheong i Sør-Korea. Hans far, som ble døpt i en alder av tyve år, hadde tre sønner. Hele familien var viet til Gud. Peter, som hadde studert kinesisk litteratur siden guttedagene, måtte støtte sin fattige familie ved å arbeide som bonde. Etter at den hellige p. Peter Maubant MEP (1803-39) kom inn i landet i 1836, ble Peter hans hengivne assistent til paterens martyrdød i 1839.

Peter og hans far ble arrestert og torturert i 1840, men de bestakk dem som hadde fanget dem, så de ble løslatt fra fengselet. Peter var en av de katolikkene som krysset Gulehavet i den lille trebåten Raphael sammen med den hellige diakon Andreas Kim Dae-geon og deltok i Andreas Kims prestevielse i Shanghai. Andreas Kim var den første koreanske presten. De returnerte til Korea i den samme trebåten med p. Andreas Kim og også med den nyutnevnte tredje apostoliske vikaren av Korea (1843-53), biskop Josef-Jean-Baptiste Ferréol MEP (1808-53), og den hellige p. Antonius Daveluy MEP (1818-66), som hadde ventet i Kina. Daveluy skulle bli den femte apostoliske vikaren av Korea, men han hadde embetet i bare 23 dager i 1866.

Deretter var Peter assistent for p. Andreas Kim helt til dennes martyrium i 1846. Da giftet Peter seg, 36 år gammel, og bodde i en sørlig forstad til Seoul. Han arbeidet som kjøpmann, mens han på fritiden lagde han rosenkranser og kopierte katolske bøker. Ettersom han var kjent for å være svært hengiven, pleide selv mange ikke-katolikker, katekumener og nye katolikker å komme til ham for å søke hans råd. Selv om Peter ikke var kateket, ga den hellige biskop Simon Berneux MEP ham tillatelse til å døpe. Biskopen betrodde ham også oppgaven å etablere et trykkeri som kunne produsere katolske bøker på koreansk. I løpet av fire år hadde han trykt tusenvis av bøker.

Etter arrestasjonen av biskop Berneux i 1866 ble myndighetene overrasket over kvaliteten på de katolske bøkene politiet fant. Peter Choe Hyeong ble navngitt av en politiinformant som mannen bak en enorm mengde litteratur. Derfor skulle også Peter arresteres. Men sammen med sin datter og svigersønn klarte Peter å unnslippe. Men han ble arrestert senere og hardt torturert. Han bekjente modig sin tro. Han ble slått så hardt at hans leggben kunne ses. Etter gjentatte avhør og tortur ble han dømt til døden. Peter ble utsatt for mye mer hard tortur enn andre martyrer.

Den 9. mars 1866, noen få dager etter at biskop Berneux var martyrdrept, led Peter martyrdøden ved halshogging den 9. mars 1866 utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul. Han var 57 år gammel. Sammen med ham ble den hellige kateketen Johannes Baptist Jeon Jang-un (1811-66) halshogd. Han hadde assistert Peter i trykkeriet.

Peter Choe var blant de 24 som døde i forfølgelsene mellom 1861 og 1867 som ble saligkåret den 6. oktober 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). 79 martyrer som døde mellom 1839 og 1846 var blitt saligkåret i 1925 av pave Pius XI (1922-39). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr, newsaints.faithweb.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51