Den salige Frans Pianzola (1881-1943)

Minnedag: 4. juni

Den salige Frans Pianzola (1881-1943)

Den salige Frans Pianzola (it: Francesco) ble født den 5. oktober 1881 i Sartirana Lomellina i provinsen Pavia i regionen Lombardia i Nord-Italia. Allerede som liten gutt kom han i kontakt med det harde arbeidet og lidelsene til bøndene, landbruksarbeiderne og fremfor alt dagarbeiderne som kom til Lomellina for å prøve å finne arbeid.

Frans var en from gutt, åpen og reflekterende, og han følte at et prestekall ble født i ham. Han studerte på seminaret i Vigevano i provinsen Pavia, og den 16. mars 1907 ble han presteviet for bispedømmet Vigevano, 25 år gammel. Han glemte likevel ikke arbeiderne på markene, og i sin lidenskap for å proklamere evangeliet på jorden foretrakk han dem nederst på rangstigen, de glemte på markene og etter hvert i stadig større grad også i fabrikkene, og han ble en omreisende forkynner som henvendte seg til arbeidere og ungdom.

Den levende og dype kontakten med folket og deres sult etter sannheten og den kunnskapen han hadde om lidelsene til kvinnene på markene og i fabrikkene gjorde at han hørte Guds stemme be ham om å gjennomføre nye apostoliske initiativ som kunne nå ut med evangeliet til alle. Han grunnla derfor i 1919 kongregasjonen «Misjonssøstre av den uplettede Fredsdronningen» (Congregazione delle Suore Missionarie dell'Immacolata Regina della Pace) og etablerte dens moderhus i Mortara, «hovedstaden» i Lomellina. De kalles i dag Suore Pianzoline.

Don Pianzola, omgitt av stor kjærlighet og et ry for hellighet, utslitt av sitt harde arbeid og sin store nestekjærlighet, døde den 4. juni 1943 i generalatet til sine søstre i Mortara, hvor han fortsatt hviler. Han ble kalt «Lomellinas apostel» av de kirkelige myndighetene.

Den 26. juni 2006 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 15. mars 2008 undertegnet pave Benedikt XVI dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn.

Han ble saligkåret lørdag den 4. oktober 2008 i katedralen i Vigevano med 6 000 troende til stede. Som vanlig under dette pontifikatet ble seremonien ikke ledet av paven selv, men av hans personlige utsending, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt emeritus for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Hans etterfølger, erkebiskop Angelo Amato SDB, som overtok som prefekt den 9. juli 2008, har også overtatt funksjonen som pavens utsending ved saligkåringer, men han var samme dag i Trieste i anledning saligkåringen av den salige martyren Frans Johannes Bonifacio (1912-46). Messen ble feiret av biskop Claudio Baggini av Vigevano sammen med rundt tyve biskoper og 200 prester. Hans minnedag er dødsdagen 4. juni.

På første rad i katedralen under saligkåringen satt Gianpietro Rigolone, den unge mannen som i 1984 ble truffet i ansiktet av en rekke kuler, men som kom seg igjen takket være p. Frans' forbønn. Det var anerkjennelsen av denne helbredelsen som et mirakel på den nye saliges forbønn som gjorde saligkåringen mulig. Pianzoline-søstrene er i dag aktive som misjonærer i Frankrike, Brasil og Afrika.

av Webmaster publisert 05.10.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:51