Den hellige Paul Khoan (1771-1840)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Paul Khoan (egentlig Paul (Phaolô) Khoan Khac Pham) ble født i 1771 i Duyên Mâu i Provinsen Ninh Bình i Tonkin i Vietnam. Han ble presteviet og var tilknyttet Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP) i 40 år. Han satt i fengsel i to år før han ble halshogd den 28. april 1840 i Ninh Bình. Sammen med ham ble også kateketene Peter Hieu og Johannes Baptist Thành halshogd.

Paul ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Paul kan også minnes på dødsdagen 28. april.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51