Den hellige Paul Lôc (1830-1859)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Paul Lôc (egentlig Paul (Phaolô) Lôc Van ) ble født i 1830 i An Nhon i Gia Dinh i Cochinkina i Vietnam. Kort etter sin prestevielse ble han halshogd for sin tros skyld den 13. februar 1859 i Gia Dinh.

Han ble saligkåret av den hellige pave Pius X den 2. mai 1909 og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Paul kan også minnes på dødsdagen 13. februar.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51