Den hellige Peter Frans (Pierre-François) Néron (1818-1860)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Peter Frans (Pierre-François) Néron ble født i 1818 i Bornay i Saint-Claude i fransk Jura. Han kom inn på seminaret til Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP) i 1846 og ble presteviet i 1848. Deretter ble han sendt til Hong Kong. Han arbeidet i Vest-Tonkin som leder for det lokale seminaret inntil han ble arrestert og led martyrdøden ved halshogging den 3. november 1860 i Son Tây.

Han ble saligkåret av den hellige pave Pius X den 2. mai 1909 og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Peter kan også minnes på dødsdagen 3. november.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51