Den hellige Paul Ngân (1771-1840)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Paul Ngân (egentlig Paul (Phaolô) Ngân Nguyen) ble født i 1771 i Ke Biên i Thanh Hóa i Vietnam. Han ble presteviet og halshogd sammen med fire andre martyrer den 8. november 1840 i Bay Mâu i provinsen Nam Dinh.

Han ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Paul kan også minnes på dødsdagen 8. november.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:51